Även familjehem bör kunna få ta del av barnbidragshöjningen

När den socialdemokratiskt ledda regeringen höjde barnbidraget med 200 kronor per barn och månad var det första gången på 12 år som det skedde. Alla barnfamiljer fick en bättre ekonomi och det kunde underlätta för semesterkassan, köpet av nya stövlar eller för matinköpen.

För en vecka sedan kom det till min kännedom att ett brev skickats ut till familjehemmen i Örebro kommun att deras omkostnadsersättning skulle räknas ner med 200 kronor. Barnbidraget betalas nämligen ut till familjehemmen (i de flesta fall) men dras då bort från omkostnadersättningen. Barnbidragshöjningen innebär då att familjehemmen får 200 kronor mer i barnbidrag, men blir av med 200 kronor i omkostnadsersättning.

Rätt och riktigt enligt gällande regelverk, men är det verkligen rimligt utifrån hur det borde vara?

Familjehem i Örebro erbjuder barn och unga som av någon anledning inte kan bo hos sina biologiska vårdnadshavare ett tryggt hem, allt ifrån i några dagar eller under en längre tid. När nu alla Sveriges föräldrar får ett tillskott i plånboken varje månad menar majoriteten i Socialnämnderna i Örebro att det även ska komma familjehemmen till del.

Därför tas det nu fram ett ärende där vi tittar på möjligheten att räkna bort 200 kronor från barnbidraget (alltså höjningen) från minskningen av omkostadsersättningen. För kommunen innebär det ingen ytterligare kostnad. Men förhoppningsvis visar vi hur viktiga våra familjehem är, och kanske kan det även göra att fler blir intresserade av att öppna sina hem för någon framöver.

Det är 151 dagar kvar till valet.

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *