Den enda skattesänkningen som gynnar pensionärer i Örebro är Moderaterna emot

Tillsammans med mina partikollegor Marie Brorson och Gun Carlestam Lewin skriver jag i en debattartikel i dagens NA:

Den enda skattesänkningen som gynnar pensionärer i Örebro är Moderaterna emot

 är inte vilken verksamhet som helst. För oss socialdemokrater ligger välfärden oss alltid varmast om hjärtat. I valet den 9 september hoppas vi på att få fortsatt förtroende att sätta välfärden före stora skattesänkningar. Vår gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Sverige fantastiskt. Genom att ställa krav på varandra och hjälpas åt så utvecklar vi vår gemensamma svenska samhällsmodell.

Allt fler blir allt äldre. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd.

Tillsammans med de nationella skattesänkningarna de vill genomföra för att gynna högavlönade skulle det innebära stora nedskärningar i vår gemensamma välfärd, i ett läge då allt fler människor blir allt äldre

Moderaterna i Örebro kommun vill sänka skatten med en summa som motsvarar 300 undersköterskor inom äldreomsorgen. Tillsammans med de nationella skattesänkningarna de vill genomföra för att gynna högavlönade skulle det innebära stora nedskärningar i vår gemensamma välfärd, i ett läge då allt fler människor blir allt äldre. I dag får Örebro kommun statliga pengar från den socialdemokratiskt ledda regeringen, både för ökad bemanning och byggande av nya vård- och omsorgsboenden.

Moderaterna är dock emot att ta bort pensionärsskatten.

Vi socialdemokrater säger därför nej till skattesänkningar som slår mot välfärden. Däremot vill socialdemokrater att skattesystemet ska vara rättvist. Så är det inte i dag. Alliansen, med Moderaterna i spetsen, valde medvetet att skapa en skatteklyfta mellan löntagare och pensionärer. Pensionärer beskattas fortfarande högre än löntagare. I och med att pension är att betrakta som uppskjuten lön är detta både orättfärdigt och orättvist. Nu avskaffar regeringen pensionärsskatten och från år 2020 betalar pensionärer lika skatt som löntagare.

Moderaterna är dock emot att ta bort pensionärsskatten. Med deras politik skulle pensionärsskatten höjas när deras skattesänkningar för höginkomsttagare genomförs.

Den enda skattesänkningen som direkt skulle gynna Örebros pensionärer är alltså Moderaterna emot. Men de skattesänkningar som de istället vill genomföra skulle öka klyftorna mellan pensionärer och löntagare, samtidigt som resurserna till välfärden skulle urholkas. Det kan vi socialdemokrater inte acceptera. Vi hoppas att väljarna i Örebro inte heller gör det.

John Johansson

Socialdemokraterna, vice ordförande Programnämnd social välfärd

Marie Brorson

Socialdemokraterna, ordförande Vård- och omsorgsnämnd Öster

Gun Carlestam Lewin

Socialdemokraterna, vice ordförande Vård- och omsorgsnämnd Väster

 

Det är 148 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *