Lyssna på experterna – skapa trygghet för våra ungdomar

Jag har gjort pass med kommunens fältassistenter och också åkt ut själv till Marieberg, där det ofta på helgerna är mycket stökigt och där det finns en stor social oro. Det är en oacceptabel situation som råder, men det finns inte en lösning på problemet. Likaså finns det problem i exempelvis några av de garage som finns i centrum.

Som socialdemokrat kan jag aldrig acceptera att social oro och stök reduceras till någonting annat. Det handlar om att stötta ungdomar på glid och sätta gränser för andra. Det handlar om att stävja och ställa till rätta. Ingenting annat.

När brott sker, såsom det misstänks ha gjort i helgen, är det polisen som måste utreda, men kommunens ansvar är stort och det är ett ansvar som jag tänker ta.

Socialnämnden styr över det förebyggande arbetet till vilket fältassistenterna tillhör. Just nu pågår ett arbete om att ytterligare stärka det förebyggande och uppsökande arbetet och de delar som följer när man har identifierat en ungdom som behöver hjälp. Jag kommer att i nära dialog med de som känner till problemet bäst noggrant hantera den resursförstärkningen och vad vi ska göra med de pengarna.

Det är 145 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *