Ytterligare insatser för ökad trygghet

Fler fältassistenter, ökade öppettider på fritidsgårdar, upprustning av utemiljöer och en utredning kring hur kommunen ska jobba med uppsökande verksamhet riktad mot personer med missbruksproblem är några av de insatser som prioriterats av kommunledningen i årets budget. 

Nu vidtas ytterligare åtgärder i syfte att öka tryggheten i hela kommunen. Flera av dem görs i samverkan med polisen. Insatser som planeras under våren är nya medborgarlöften, ansökan om utvidgat § 3-område i city samt trygghetskameror i Oxhagen och Vivalla.

Medborgarlöften tas fram i samverkan mellan Örebro kommun, polisen och andra aktörer, bostadsbolag, näringslivet samt de kommuninvånare som bor i området. De har som mål att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett visst område. Sedan tidigare finns ett medborgarlöfte framtaget för Vivalla. Nästa steg är att med start våren 2018 och framåt ta fram ytterligare medborgarlöften för city och ett antal prioriterade bostadsområden.

Bestämmelser om § 3-område reglerar hur och inom vilka ramar ordningsvakter har rätt att medverka till att upprätthålla allmän ordning. Sedan tidigare har kommunen haft möjlighet att anställa vakter med den befogenheten under helgkvällar. En ansökan har nu lämnats in till polisen för att möjliggöra ordningsvakter i ett större geografiskt område i city samt att det ska vara en möjlighet alla dagar i veckan utifrån en behovsbedömning. Om polisen beviljar ansökan kommer resurser att avsättas för att möjliggöra att väktare är i tjänst varje vardag.

Polisen arbetar för att så snart som möjligt kunna sätta upp trygghetskameror i Vivalla och Oxhagen. Örebro kommun kommer komplettera dessa med kameror kring Vivallaskolan. Kameraövervakning ska ses som ett komplement till övrigt brottsförebyggande arbete men bedöms vara en bra hjälp för övervakning samt vid spaning och för bevisföring.

Nu tar kommunledningen några steg för att göra Örebro tryggare för alla. Det är viktigare än skattesänkningar.

Det är 140 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *