Vi bygger ett nytt bad i Brickebacken

Kommunledningen i Örebro kom med ett mycket glädjande och populärt besked idag. Örebro ska få ett nytt badhus – Istället för det gamla slitna badet i Brickebacken ska ett helt nytt byggas.

Det kommer göra det lättare för allmänhet, simskoleanordnare och andra att få tillgång till simhall.

Det är mycket bra!

Det är 135 dagar till valet

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *