Vi vill prata med dig om våra tolv punkter för ökad trygghet.

Socialdemokraterna i Örebro inleder på Första maj sin vårkampanj om trygghet för alla i hela Örebro. Över 4000 samtal ska föras med örebroarna om vilka åtgärder de vill se för att öka tryggheten i Örebro, satsningar som Socialdemokraterna ställer mot Moderaternas skattesänkningar.

Trygghet är en av örebroarnas viktigaste frågor inför valet. Socialdemokraterna i Örebro presenterar nu våra 12 viktigaste förslag på hur vi tillsammans kan göra Örebro tryggare för alla men vi vill också fråga örebroarna vad de tycker är viktigast. Därför genomför Socialdemokraterna i Örebro en trygghetskampanj under maj månad.

 • 1 maj till 20 maj pågår vår trygghetskampanj
 • Socialdemokraterna ska under tre veckor prata med 4 000 örebroare om hur de vill göra Örebro tryggare för alla
 • Vi delar ut 40 000 material i brevlådor och genomför en digital vad-tycker-du kampanj
 • Vi kommer att knacka på 5 000 dörrar
 • Vi kommer att ha öppna möten
 • Vårt mål är att 250 aktivister ska delta i kampanjen och att vi värvar 75 nya medlemmar.

– Vi presenterar nu en rad satsningar som vi vill föra samtal med örebroarna kring, om hur tryggheten kan öka i Örebro, men vi vill också lyssna på vilka ytterligare satsningar som kan behövas för att göra hela Örebro tryggare för alla. Vi lanserar också vår nya hemsida, framåttillsammansörebro.se, där vi kommer att presentera våra politiska löften och viljeinriktningar inför valet, säger Kenneth Nilsson, Socialdemokraterna i Örebros ledande kandidat i valet.

Samtalen kommer att föras vid dörrknackningar, via olika öppna möten, torgmöten och via den nya hemsidan. Kenneth Nilsson säger att det handlar om att sätta igång organisationen inför hösten.

– Socialdemokraterna i Örebro är en folkrörelse och vårt kampanjarbete har rönt nationell uppmärksamhet. Vi har också varit ute och pratat med örebroarna under hela mandatperioden, mellan valen. Jag ser fram emot att få träffa så många som möjligt de kommande veckorna, säger Kenneth Nilsson.

Kenneth Nilsson presenterade idag de förslag som Socialdemokraterna lägger fram för att öka tryggheten i Örebro, och kommer föra dialog kring. Huvudbudskapet är att ”Hela Örebro ska bli tryggare för alla.” 

– Vår politik för trygghet innehåller flera satsningar som vi kommer att genomföra om vi får örebroarnas förtroende i höst. Det är några satsningar som kostar pengar, men vi kommer att ha råd med det i och med att vi inte lovar stora skattesänkningar som Moderaterna gör. Fram till valet kommer vi dessutom att presentera våra satsningar för skolan, för äldreomsorgen och jobben, och vi kommer att berätta att alternativet till våra satsningar är Moderaternas skattesänkningar, fortsätter Kenneth Nilsson.

 

Därför lovar Socialdemokraterna:

 

Fler vuxna som skapar trygghet och sätter gränser i ungdomars vardag.

 • Vi tar fram en ny fritidsgård i centrala Örebro.
 • Vi arbetar tillsammans med föreningslivet för att få fler aktiva seniorer att engagera sig i barn och ungas framtid i form av ”föreningsmormor” och ”föreningsmorfar”.
 • För att öka det förebyggande arbetet kring barn och unga i riskzoner prövas en ny behovsprövad verksamhet med vuxna mentorer/assistenter som kan stötta barn och deras familjer även på fritiden.

 

Örebro kommun ska ta krafttag mot kriminalitet och drogförsäljning på våra gator och torg.

 • Vi vidareutvecklar vår strategiska samverkan med polis och andra myndigheter för att motverka kriminalitet och drogförsäljning genom bland annat fler platser som kameraövervakas.
 • Vi stärker socialtjänstens arbete bland annat genom tidigare insatser för den som missbrukar.
 • Lokalt avhopparprogram för att stötta den som vill bryta med kriminalitet.

 

Vår kommun ska vara till för alla. Hela Örebro ska vara tryggt och attraktivt.

 • Alla ska känna sig trygga på våra gator och torg, alla tider på dygnet. Därför vill vi satsa på fler väktare i centrum och på utsatta ställen.
 • Alla ska kunna röra sig tryggt i det offentliga rummet, det är en rättvisefråga. Vi utvecklar en gångstråksplan samt investerar i förbättrad belysning i parker, lekparker, motionsspår och gångstråk.
 • När det går bra för Örebro ska hela kommunen få del av det. Vi ska rusta minst ett stadsdelscentrum per år under mandatperioden och arbetet med centrumvärdar ska vidareutvecklas

 

Örebros skolor och förskolor ska vara trygga för alla elever och personal.

 • Vi ska ta initiativ för en trygghetsstrategi på Örebro kommuns skolor och förskolor.
 • Vi vill införa trygghetsvärdar för att öka tryggheten för elever och personal i skolan.
 • Vi vill fortsätta investera i barnens fysiska miljö genom att rusta skolgårdar, toaletter och duschutrymmen.

 

Det är 132 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *