Det svenska musikundret är starkt, men en stjärna har slocknat

Tim Bergling, mer känd under artistnamnet Avicii, är död. Han dog idag, bara 28 år gammal.

När man såg de stora arenor han fyllde och hörde om det antal lyssningar hans musik har genererat på de stora streamingtjänsterna, som Spotify, förstår man att han var något alldeles extra. Han var en av vår tids absolut största artister.

När en så ung människa dör är det tragiskt på så många sätt. En svensk musikstjärna har slocknat, liksom ett ungt människoliv. Det är mycket sorgligt. Miljontals fans sörjer idag.

Det är 142 dagar till valet

Liberalerna hotar Open Arts framtid?

Liberalernas andranamn på kommunfullmäktigelistan, Carl Kling, lade ut en film på sin officiella facebooksida där han hånade det han kallar för ”slöseri” med skattemedel. Som exempel tar han konstverket ”Rubber duck”, gummiankan som blev så populär efter Open Art-utställningen för några år sedan att många örebroarna ville se konstverket permanent.

Vi politiker bestämmer inte över exakt vilka konstverk som ska finnas under Open Art. Men vi bestämmer oss för att satsa på en offentlig konstutställning som röner (inter)nationell uppmärksamhet, lockar turister till Örebro och skapar glädje för väldigt många barn, unga och vuxna örebroare.

Open Art är inte slöseri med skattemedel. Inte minst Börje Ström (L) har skrivit hyllande texter om Open Art på det här bloggforumet. Nu tycks dock Liberalernas toppnamn mena att Open Art inte är en bra satsning.

Det är 143 dagar till valet.

Bra att Socialdemokraterna vill styra upp arbetskraftsinvandringen

Stefan Löfven och Ylva Johansson presenterade idag ett tydligt och skarpt politisk  förslag från Socialdemokraterna inför valet. Ett stopp för arbetskraftsinvandring till yrken utan särskilda kvalifikationer.

Socialdemokraterna föreslår att arbetskraftsinvandring bara ska tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige. Idag har Sverige mer liberala regler för arbetskraftsinvandring än något annat jämförbart land.

Om förslaget
I stället för dagens system vill Socialdemokraterna införa en prövning av behovet på arbetsmarknaden. Prövningen ska göras av en myndighet, med råd och insyn från arbetsmarknadens parter, med utgångspunkten att det inte ska vara möjligt att erbjuda jobb till personer utanför EES i yrken där det inte råder brist på arbetskraft i Sverige.

Socialdemokraterna vill också öka trycket på oseriösa arbetsgivare. Därför vill vi införa tuffare förhandskontroller av företag som ansöker om tillstånd för arbetskraftsinvandring och en straffsanktionerad anmälningsskyldighet för arbetsgivare som ändrar anställningsvillkor. Arbetstagare som utnyttjas eller drabbas av att arbetsgivare missköter sig ska ha rätt till skadestånd.

Anna Dahlberg, ledarskribent på Expressen skriver klokt att den som försöker ”brunstämpla” S för hållningen om arbetskraftsinvandringen, är tramsig. Jag delar den uppfattningen. Det här är mycket bra politik.

Den svenska modellen ska utvecklas. Inte avvecklas.

Det är 144 dagar till valet.

Lyssna på experterna – skapa trygghet för våra ungdomar

Jag har gjort pass med kommunens fältassistenter och också åkt ut själv till Marieberg, där det ofta på helgerna är mycket stökigt och där det finns en stor social oro. Det är en oacceptabel situation som råder, men det finns inte en lösning på problemet. Likaså finns det problem i exempelvis några av de garage som finns i centrum.

Som socialdemokrat kan jag aldrig acceptera att social oro och stök reduceras till någonting annat. Det handlar om att stötta ungdomar på glid och sätta gränser för andra. Det handlar om att stävja och ställa till rätta. Ingenting annat.

När brott sker, såsom det misstänks ha gjort i helgen, är det polisen som måste utreda, men kommunens ansvar är stort och det är ett ansvar som jag tänker ta.

Socialnämnden styr över det förebyggande arbetet till vilket fältassistenterna tillhör. Just nu pågår ett arbete om att ytterligare stärka det förebyggande och uppsökande arbetet och de delar som följer när man har identifierat en ungdom som behöver hjälp. Jag kommer att i nära dialog med de som känner till problemet bäst noggrant hantera den resursförstärkningen och vad vi ska göra med de pengarna.

Det är 145 dagar till valet.

Miljonregn över länets kommuner – mer pengar till äldreomsorg och skola

NA har inte alltid de roligaste rubrikerna, men idag kom man ändå fram till en klok slutsats efter att ha tagit del av regeringens vårbudget. Regeringens budget innebär ett miljonregn för länets kommuner, vilket innebär mer pengar till välfärden. Mer pengar till skolan, mer pengar till äldreomsorgen, mer pengar till sjukvården. Det är en bättre politik än stora skattesänkningar.

Det är 146 dagar till valet.

En promenad för forskning som räddar liv

Mathias Bissen Larsson är en före detta elitbandyspelare med SM-guld i bagaget, som liksom jag är född och uppvuxen i Köping. Han är några år äldre än jag, men jag har ju alltid vetat vem han varit – en lokal idrottsprofil.

2010 drabbades Bissen av en stroke. Han var då i 35-årsåldern, yngre än jag är nu, och fick en sådan smäll.

För att hjälpa forskningen kring stroke och andra hjärnrelaterade sjukdomar startade Bissen någonting han kallar för ”Bissen Brainwalk” som har växt och numera går av stapeln i flera svenska kommuner. Årets promenad i Örebro skedde i mars.

Idag var det dags för ”den riktiga promenaden” i Köping. Jag var där, skänkte pengar och tog del av hjärtskärande berättelser.

Skänk en slant du med till forskningen via Bissen Brainwalk. Över 30 000 svenskar får en stroke varje år. Forskning kan göra att fler kan få hjälp framöver.

Swisha till 123 900 41 44.

Det är 147 dagar till valet.

Den enda skattesänkningen som gynnar pensionärer i Örebro är Moderaterna emot

Tillsammans med mina partikollegor Marie Brorson och Gun Carlestam Lewin skriver jag i en debattartikel i dagens NA:

Den enda skattesänkningen som gynnar pensionärer i Örebro är Moderaterna emot

 är inte vilken verksamhet som helst. För oss socialdemokrater ligger välfärden oss alltid varmast om hjärtat. I valet den 9 september hoppas vi på att få fortsatt förtroende att sätta välfärden före stora skattesänkningar. Vår gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Sverige fantastiskt. Genom att ställa krav på varandra och hjälpas åt så utvecklar vi vår gemensamma svenska samhällsmodell.

Allt fler blir allt äldre. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd.

Tillsammans med de nationella skattesänkningarna de vill genomföra för att gynna högavlönade skulle det innebära stora nedskärningar i vår gemensamma välfärd, i ett läge då allt fler människor blir allt äldre

Moderaterna i Örebro kommun vill sänka skatten med en summa som motsvarar 300 undersköterskor inom äldreomsorgen. Tillsammans med de nationella skattesänkningarna de vill genomföra för att gynna högavlönade skulle det innebära stora nedskärningar i vår gemensamma välfärd, i ett läge då allt fler människor blir allt äldre. I dag får Örebro kommun statliga pengar från den socialdemokratiskt ledda regeringen, både för ökad bemanning och byggande av nya vård- och omsorgsboenden.

Moderaterna är dock emot att ta bort pensionärsskatten.

Vi socialdemokrater säger därför nej till skattesänkningar som slår mot välfärden. Däremot vill socialdemokrater att skattesystemet ska vara rättvist. Så är det inte i dag. Alliansen, med Moderaterna i spetsen, valde medvetet att skapa en skatteklyfta mellan löntagare och pensionärer. Pensionärer beskattas fortfarande högre än löntagare. I och med att pension är att betrakta som uppskjuten lön är detta både orättfärdigt och orättvist. Nu avskaffar regeringen pensionärsskatten och från år 2020 betalar pensionärer lika skatt som löntagare.

Moderaterna är dock emot att ta bort pensionärsskatten. Med deras politik skulle pensionärsskatten höjas när deras skattesänkningar för höginkomsttagare genomförs.

Den enda skattesänkningen som direkt skulle gynna Örebros pensionärer är alltså Moderaterna emot. Men de skattesänkningar som de istället vill genomföra skulle öka klyftorna mellan pensionärer och löntagare, samtidigt som resurserna till välfärden skulle urholkas. Det kan vi socialdemokrater inte acceptera. Vi hoppas att väljarna i Örebro inte heller gör det.

John Johansson

Socialdemokraterna, vice ordförande Programnämnd social välfärd

Marie Brorson

Socialdemokraterna, ordförande Vård- och omsorgsnämnd Öster

Gun Carlestam Lewin

Socialdemokraterna, vice ordförande Vård- och omsorgsnämnd Väster

 

Det är 148 dagar till valet.

Fredagen den 13 – otur?

Fredagen den 13 – för många vidskepliga en riktig otursdag. Tänker man efter kan man säkert komma på otaliga saker från denna dag, men det är ju inte riktigt samma sak som att det som drabbat dig beror på datumet.

Några som har lite otur, oavsett dag, är Moderaterna. Den skattesänkning som de föreslår i valet, visar det sig nu, har de räknat helt fel på. De har trott att den kostar 150 000 000 varje år, men på grund av Örebros befolkningsmässiga tillväxt ökar också skatteintäkterna och därmed blir det dyrare och dyrare för varje år, med den där skattesänkningen.

Det är oroande att Moderaterna inte begriper kostnaderna för sina egna förslag, och hur man räknar.

Det är 149 dagar till valet.

Vedervärdigt agerat av akademigubbarna

Den senaste tidens kaos i Svenska Akademien har verkligen inte känts värdigt eller vuxet. Jag har inte hängt med i alla turer, men anklagelser om jäv och ekonomiskt gynnande av närstående, om läckta nobelpris har fått det att framstå som en sämre deckare.

Lägg där till grova anklagelser om sexuella övergrepp (som givetvis INTE någon närstående till en anklagad ska lastas för) och det blir en bild av en institution i den djupaste av kriser.

När den tidigare ständige sekreteraren Horace Engdahl gick ut och kallade den fram till idag ständige (ordet har onekligen devalverats) för den sämste i akademiens historia kände jag avsmak. Så gör man inte. När det dessutom tycks ha varit så att Sara Danius tvingas hantera den svåraste krisen sedan Salman Rushdie-krisen 1989, och av allt att döma gör det lysande, inser man att det bara handlar om Engdahls relationer till andra män som drabbar Danius.

Jag blev ledsen när jag såg att Sara Danius lämnar sitt uppdrag. Det är inte rimligt. Att en sådan som Horace Engdahl uppenbarligen inte har skött sitt uppdrag tidigare när han vetat om anklagelserna mot ”kulturprofilen” och att Sara Danius nu fått allting på sitt bord, gör att blickarna borde vändas mot honom. Det är inte Sara Danius som borde avgå. Det är männen som låtit detta ske.

Avslutningsvis lånar jag orden från författaren och journalisten Katarina Wennstam:

Alla de som säger sig vara bekymrade över hur ”bilden av Sverige” påverkas av Svenska Akademiens kris kan nu försöka förklara följande för omvärlden:
En man som utnämnt sig själv till ”nittonde ledamoten” misstänks för upprepade sexuella trakasserier och övergrepp, vittnesmålen är många, oberoende och fruktansvärda.
Tre män i Akademien som varit ständiga sekreterare de senaste decennierna har i olika utsträckning gjorts uppmärksamma på detta, men underlåtit att agera.
Ytterligare män i Akademien har förordat medaljer och livslön till man nummer ett.
Och när så en kvinna, som varken misstänks för jäv, läckor eller att skydda brottslingar, försöker bringa reda i denna veritabla sörja, så är hon den som får gå. Tätt följd av ytterligare en kvinna, som vissa verkar tycka har ansvar för var hennes makes händer, tunga och kön har befunnit sig.
Alltmedan de män som viftar bort vittnesmål om övergrepp som ”ointressanta”, som hyllar en gärningsman som en ”gentleman”, som avslöjar sitt kvinnoförakt i debattartiklar, blir kvar.
Nej. Det går inte att förstå eller förklara.
Kvar finns en Akademi i spillror, och det finns som svensk inte längre något att vara stolt över när det gäller denna institution.”

Det är 150 dagar till valet.

Även familjehem bör kunna få ta del av barnbidragshöjningen

När den socialdemokratiskt ledda regeringen höjde barnbidraget med 200 kronor per barn och månad var det första gången på 12 år som det skedde. Alla barnfamiljer fick en bättre ekonomi och det kunde underlätta för semesterkassan, köpet av nya stövlar eller för matinköpen.

För en vecka sedan kom det till min kännedom att ett brev skickats ut till familjehemmen i Örebro kommun att deras omkostnadsersättning skulle räknas ner med 200 kronor. Barnbidraget betalas nämligen ut till familjehemmen (i de flesta fall) men dras då bort från omkostnadersättningen. Barnbidragshöjningen innebär då att familjehemmen får 200 kronor mer i barnbidrag, men blir av med 200 kronor i omkostnadsersättning.

Rätt och riktigt enligt gällande regelverk, men är det verkligen rimligt utifrån hur det borde vara?

Familjehem i Örebro erbjuder barn och unga som av någon anledning inte kan bo hos sina biologiska vårdnadshavare ett tryggt hem, allt ifrån i några dagar eller under en längre tid. När nu alla Sveriges föräldrar får ett tillskott i plånboken varje månad menar majoriteten i Socialnämnderna i Örebro att det även ska komma familjehemmen till del.

Därför tas det nu fram ett ärende där vi tittar på möjligheten att räkna bort 200 kronor från barnbidraget (alltså höjningen) från minskningen av omkostadsersättningen. För kommunen innebär det ingen ytterligare kostnad. Men förhoppningsvis visar vi hur viktiga våra familjehem är, och kanske kan det även göra att fler blir intresserade av att öppna sina hem för någon framöver.

Det är 151 dagar kvar till valet.