Handlingsplan för trygga jobb

Jag är mycket glad över Socialdemokraternas tiopunktsprogram för tryggare anställningar och ett säkrare arbetsliv som presenterades idag. Extra glad är jag över löftena till välfärdens personal.

Tryggheten på jobbet ger människor trygghet i vardagen och är grunden för det starka samhället. Därför lanserar vi en kraftfull handlingsplan för mer ordning och reda på arbetsmarknaden. Vi lägger nu fram en rad förslag, sorterade under 10 punkter, som vi kommer förverkliga efter att vi vinner valet den 9 september.

Handlingsplanen finns att läsa här.

När vi investerar i välfärdens personal blir välfärden bättre för alla. Det är viktigare än stora skattesänkningar som direkt slår mot tryggheten för de anställda inom välfärden!

Det är 102 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *