Nu höjer vi nattbemanningen istället för att sänka skatten!

Idag fattade vi beslut om att höja nattbemanningen inom äldreomsomsorgen. Märkligt nog satt Moderaterna tysta – märkligt, för det här är pengar de inte har.

Pengarna vi använder för att göra äldreomsorgen tryggare på nätterna är de välfärdsmiljoner kommunledningen fördelade till trygghet och välfärd, som Moderaterna hellre ville lägga på skattesänkningar.

Man kan inte både äta kakan och behålla den. Moderaternas politik går inte ihop.

Läs mer här.

Det är 101 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *