40 nya tjänster och 19,7 miljoner till ökad jämlikhet och likvärdighet i skolan

Skolverket har, genom den socialdemokratiskt ledda Regeringens satsningar, tidigare beslutat om att tilldela Örebro kommun 19,7 miljoner kronor i riktade statsbidrag. 12 miljoner av dessa är tänkta att gå till insatser som stärker likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan.

Grundskolenämnden fattade igår torsdag beslut om att pengarna ska fördelas till skolor med elever i årskurs 4-9 utifrån skolornas individuella behov. Statsbidraget innebär att ca 40 tjänster kommer kunna fördelas till de skolor där behoven är som störst. Medlen kommer användas till att förstärka elevhälsan eller till elevstödjande aktiviteter i första hand.

Sådana här nyheter skulle det kunna stå om i tidningen. Kan man tycka.

Det är 92 dagar till valet.

Grattis alla studenter!

GRATTIS ALLA STUDENTER!

Idag gratulerar vi alla Örebros studenter på er dag! Vi gläds med er och hoppas att ni får en studentdag värd att minnas resten av livet!

Vi hoppas och tror att den ljusnande framtiden är er! Tack vare den höga byggnadstakten har Örebro gått från bostadsbrist till att 2017 nå balans på bostadsmarknaden. Nu har också en modell för att möjliggöra lägre hyror i nyproduktion tagits i bruk, något Örebro varit först i landet med att pröva. Ungdomsarbetslösheten i Örebro och i Sverige är den lägsta på många, många år!

Grattis till allt ert slit. Lycka till i framtiden! Fy (valfritt ord) vad ni är bra!!!

Det är 93 dagar till valet.

Ofattbart att riksdagen sa nej – nu får vi #stoppavinstjakten i valet

Riksdagen sade idag nej till att låta våra skattepengar gå till fler lärare, och mer personal i vården, istället för till stora vinster. Det är upprörande, och jag är väldigt arg. Men samtidigt taggad – för nu har frågan om att stoppa vinstjakten blivit en valfråga. Den 9 september avgör DU om vinstjakten ska stoppas.

För några månader sedan kom ett (väletablerat) välfärdsföretag och träffade oss företrädare för den politiska majoriteten i Programnämnden i Örebro och berättade om deras önskemål att starta ett nytt privat vård- och omsorgsboende i Örebro.

Jag lyssnade artigt. De pratade fint och länge om affärsplaner och koncept, om värdegrunder och policies. Och till sist, nästan sken de upp, när de berättade hur de genialiskt kommit på ett sätt att minska kostnaderna. De ville nämligen ha mycket lägre bemanning än övriga boenden i kommunen, långt lägre än genomsnittet i Sverige.

Det var inte vinsterna de ville minska. Det var kvaliteten. Vinsterna ville de så klart behålla.

Idag röstade riksdagen om huruvida vi ska #stoppavinstjakten eller fortsätta låta välfärdsföretagen göra människor rika på skattemedel. Låt riksdagen få höra folkets mening. När riksdagen röstade fel idag, glöm inte att du har chansen att välja företrädare som står för din åsikt den 9 september.

PS. Självklart är det inte aktuellt, så länge vi socialdemokrater är med och styr, att Örebro kommun accepterar ”affärsplaner” med privata företag som vill ha lägre bemanning än det som är acceptabelt. DS

Det är 94 dagar till valet.

Grattis Sverige – älskade land

Jag älskar Sverige! Och jag älskar att Sverige är precis så starkt och bra som det är. Jag älskar inte Sverige på ett sätt som gör att jag tror att vi är bättre än andar. Eller att vi svenskar är bättre, eller att människor som kommer hit inte kan vara som alla vi andra. Och jag älskar inte allt med Sverige, eller alla i Sverige.

På Rådhuset idag skedde en ceremoni där de som fått sitt medborgarskap under föregående år får ett diplom, och firas. Det var en mycket vacker tillställning, och jag blev vid flera tillfällen tårögd när jag såg de glada barnen stolt visa upp sina diplom för de fotograferande föräldrarna.

Jag vill att mitt Sverige blir ett ännu bättre Sverige, med en starkare sammanhållning och en starkare välfärd. Jag vill att de som kommit till Sverige snabbt ska få ett jobb, vilket nu sker – arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker kraftigt och tiden som det går innan man kommer i egen försörjning blir allt kortare. Det är bra, men ska bli bättre.

Det är 95 dagar till valet.

Socialdemokraterna i Örebro går till val på att bryta äldres ofrivilliga ensamhet

 

Socialdemokraterna i Örebro går till val på att göra vardagen bättre för äldre. Ett av vallöftena handlar om att motverka ofrivillig ensamhet och ge fler äldre möjligheter till en aktiv vardag. Detta vill Socialdemokraterna göra bland annat genom att utveckla kommunens befintliga träffpunkter och tillsammans med civilsamhället skapa en central ny mötesplats i nya kulturkvarteret.

– Många äldre upplever en stor otrygghet och känner sig ensamma, fast de inte vill vara det. Det är inte acceptabelt. Vi socialdemokrater menar att trygghet för äldre är viktigare än skattesänkningar. Därför går vi till val på att bryta människors ofrivilliga ensamhet. Vi kommer att utveckla kommunens befintliga träffpunkter och dagcentraler om vi vinner valet, samt skapa en helt ny central mötesplats för äldre i det nya kulturkvarteret, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro och Socialdemokraterna i Örebros toppkandidat i valet i höst.

– Ett sätt att öka tryggheten och motverka ensamhet är fler ställen där äldre kan äta tillsammans på. Det kan handla om matställen på boenden för äldre, och på andra ställen. Vi vill också att den framgångsrika satsningen på sommaraktiviteter för äldre, som just nu pågår, ska utökas så att fler människor kan ta del av det, säger John Johansson, talesperson för Socialdemokraterna i Örebro i sociala frågor och en av partiets ledande kandidater i kommunvalet.

Socialdemokraterna har redan presenterat sina vallöften inom trygghetsområdet, och kommer fram till valet att presentera satsningar för att utveckla Örebro och göra välfärden starkare. Socialdemokraterna menar att mycket kan göras tillsammans med föreningslivet.

– En viktig aktör i att arbeta mot ensamhet är det civila samhället. Vi vill införa en ”äldremiljon”, där föreningar kan söka medel för insatser som bryter människors ensamhet och som skapar aktiviteter för äldre. Vi har också redan presenterat ett förslag att tillsammans med föreningslivet arbeta för att få fler aktiva seniorer att engagera sig i barns och ungas framtid i form av ”föreningsmormor” och ”föreningsmorfar”, fortsätter John Johansson.

– Valet den 9 september handlar om huruvida vi ska investera i välfärden och tryggheten eller om vi ska sänka skatterna för de som redan har mycket pengar. Vi socialdemokrater lovar att jobba för att bryta äldre människors ofrivilliga ensamhet. Vi kommer att återkomma till fler satsningar för att öka tryggheten för äldre. För oss går det före skattesänkningar, avslutar Kenneth Nilsson.

 

Socialdemokraternas förslag för att bryta äldre människors ofrivilliga ensamhet:

  • Utveckla våra befintliga träffpunkter, tillsätta aktivitetssamordnare på kommunala platser, som bibliotek, och tillsammans med civila samhället skapa en central ny mötesplats i nya kulturkvarteret.
  • Fler matställen på boenden för äldre så att ingen ska behöva äta ensam, om man inte vill.
  • De framgångsrika satsningarna på sommaraktiviteter för äldre ska utökas.
  • En ”äldremiljon” införs där föreningar kan söka medel för insatser som bryter människors ensamhet.
  • Vi arbetar tillsammans med föreningslivet för att få fler aktiva seniorer att engagera sig i barn och ungas framtid i form av ”föreningsmormor” och ”föreningsmorfar”.
  • Utifrån Socialdemokraternas nationella vallöfte öka samverkan med idrottslivet genom ett handslag om fler möjligheter för äldre att idrotta.

Det är 96 dagar kvar till valet.

Värna en seriös alkoholpolitik

Idag skriver Kommunstyrelsens ordförande, Kenneth Nilsson, klokt på sin blogg om riskerna och farorna med att urholka Systembolaget, på det sättet som Alliansen nu vill göra tillsammans med Sverigedemokraterna. Precis som Kenneth förutsätter jag att Alliansen själva kommer att stoppa förslaget i papperskorgen, i och med att de själva skriver att vägen fram måste vara ”framkomlig”.

Någon framkomlig väg finns inte här. Öppnar man upp för gårdsförsäljning börjar man rucka på försäljningsmonopolet, en av de viktigaste hörnstenarna i den svenska alkoholpolitiken.

Vi kan inte importera en kontinental försäljningspolitik om vi samtidigt ska behålla svenska dryckesmönster utan att konsekvenserna blir enorma. Många kommer att klara det galant, men för allt för många kommer problemen växa. Och i skuggan av dem finns tusentals svenska barn som kommer att få sin uppväxt påverkad av alkoholen, när beroendet växer.

Den svenska alkoholpolitiken beskrivs ibland som restriktiv, men jag vill hellre kalla den för seriös. Vill man dricka alkohol finns inga hinder i Sverige. Däremot ska försäljningen ske på ett ansvarsfullt sätt.

Det är 97 dagar till valet.

Ett fruktansvärt beteende med tragiska konsekvenser

Liksom alla andra har jag chockat, argt och ledset läst om de tragiska drunkningsolyckorna som har inträffat i Sverige de senaste dagarna, varav en i Degerfors. Tragiska utfall, men med fruktansvärda omständigheter runt omkring.

Att människor står i vägen för räddningspersonal och polis, att människor filmar, det är ett beteende som inte får förekomma!

Regeringen vidtar åtgärder:

✔️ De har nyligen gjort det olagligt att sprida bilder på människor i utsatta situationer.

✔️ De arbetar med en ny lag som skärper synen på attacker mot blåljuspersonal.

✔️ Räddningstjänst och polis förstärks med mer resurser. De skjuter även till mer pengar till nödnumret 112 för att få ner svarstiderna.

Jag säger som Justitieminister Morgan Johansson: ”Räddningstjänst och polis måste få utföra sitt arbete – inte lägga kritisk och livsavgörande tid på att flytta åskådare och skyla olycksdrabbade från fotografier.

Lagstiftning och resurser är viktiga delar. Men vi har också ett eget personligt ansvar. Om du råkar befinna dig på en olycksdrabbad plats i sommar – lyssna på experterna och följ deras instruktioner. Det ökar tryggheten för oss alla.

Det är 98 dagar till valet.

 

Välkomna turister, till Örebroregionen!

Tillväxten för turismen i vår region fortsätter. Det är mycket glädjande för oss som bor här, dels givetvis för att vi kan vara stolta över att vi lever i en sådan attraktiv del av världen men också för att det leder till ökad tillväxt i form av mer skatteintäkter.

Jag och min familj kommer att ”hemestra” mycket i sommar, och besöka flera besöksmål i vårt vackra län och vår fantastiska kommun. Det är helt enkelt bäst här 🙂

Det är 99 dagar kvar till valet.

100 dagar kvar till valet – 100 dagar att bestämma dig vilken väg du vill att vi ska ta

Nu har jag bloggat i 265 raka dagar och det är 100 dagar kvar. Om 100 dagar är det val och då röstar vi vilket Örebro och vilket Sverige vi ska ha. De flesta tittar framåt i ett val, men det kan finnas all anledning att också se bakåt – vad som har skett och vad som har åstadkommits. Kommunledningen i Örebro skriver idag i en debattartikel i NA mycket om det.

Vi har lyckats minska barngruppernas storlek, trots att fler barn än någonsin går i förskolan, tack vare en medveten strategi att bygga nya förskolor. Under mandatperioden har antalet förskoleavdelningar utökats med 53 stycken netto, och ett tusental platser har tillskapats. Vi har invigt ett nytt vård- och omsorgsboende, om några månader invigs ett ytterligare och fattat beslut om två helt nya vårdboenden samt beslutat att rusta och bygga om ett par till.

Vi har startat tre nya grundskolor och fattat beslut om att bygga ytterligare två. Norrbyskolan, Vintrosaskolan, Brunnsskolan och Gumaeliusskolan har rustats rejält och byggts ut. Det långsiktiga arbetet med ”Topp 25 2025” fortsätter, med målet att höja måluppfyllelsen i skolan. För- och grundskolan har blivit kostnadsfri och sommaraktiviteter för äldre och för människor med funktionsnedsättningar har införts. Flera nya gruppbostäder har tillskapats. Ett helt nytt hus för kvinnor och barn som har utsatts för våld i nära relation har byggts.”

Det är 100 dagar kvar till valet.