Lars Strömans felaktigheter blir inte mer sanna för att de upprepas

En ledartext består av åsikter. Örebros två manliga ledarskribenter har en helsida till sitt förfogande varje dag, 365 dagar om året. Där får de saluföra åsikter. Det är viktigt att säga detta tydligt; det är dessa två personers åsikter, inte fakta, som de för fram där.

Idag skriver den ene mannen, Lars Ströman, samma text än en gång. Socialtjänsten är dålig. Han vet mer än alla utbildade socialsekreterare, än alla duktiga och erfarna tjänstemän och mer än vad vetenskap och expertis säger. Forskningen må tycka en sak, men ledarskribenten Lars Ströman tycker en annan, och i och med att han har sin ledarsida kan han skriva vad som helst och presentera det som fakta. Han kan, på grund av sin maktställning, ge ett intryck av att veta bättre än precis alla andra.

Problemet är att det gör han inte.

Dagens text, den femtielfte i ämnet, är en text som kryllar av direkta felaktigheter. Liksom de övriga han skrivit under veckan kring ämnet ”socialtjänsten är dålig”. Ett framsteg är att han nu åtminstone vänder sig till politikerna, och inte socialsekreterarna, som han tidigare skrivit ner i alla sina texter. För det är det han brukar göra. Han har beskyllt socialsekreterare för att ”inte göra sitt jobb”, ”uppmuntra till kriminalitet” och en massa andra negativa anklagelser. Drar man parallellen till debatten om skolan, sjukvården eller försvaret är det som att hävda att lärarna, sjuksköterskorna eller militärerna missköter sina jobb och att det är därför de verksamheterna uppvisar brister. Det skulle ingen göra. Men i fallet med NA:s ledarsida och socialtjänsten är det helt ok.

Lars Ströman tycker att vi ska tvångsomhänderta fler. Då löser sig allt. Men, han bortser helt från alla forskning som säger att tvångsvård är en enorm riskfaktor. Han bortser helt från alla de negativa mänskliga effekterna av tvångsvård. Han bortser helt och hållet från all forskning som säger att motiverande samtal till frivillig hjälp är mycket bättre än tvångsvård. Han vet detta, han har fått det påtalat för sig många gånger, men han struntar i det helt. Han vet att tvångsomhändertagande är rätt medicin. 

Nu hävdar han att Socialdemokraterna och Moderaterna ”sviker Vivalla”. Anledningen är att vi inte gör som han tycker. Problemet är ju för Ströman, att INGEN gör som han tycker. I personärenden, då Socialnämnden beslutar om att ansöka, eller avstå från att ansöka, om tvångsvård för unga, är nämndens ledamöter från alla åtta partier överens i så gott som 100 procent av fallen. Socialsekreterarna har skrivit gedigna utredningar och gjort en omfattande analys av förutsättningarna, men också skälen, att ansöka eller inte ansöka. Det samma gäller socialtjänsten i landets övriga 289 kommuner.

LVU är inget straff. LVU står för ”Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga” och är en vårdlagstiftning. Den kan tillämpas när en ungdom är på glid och uppvisar ett riskfyllt beteende, men ska långt ifrån alltid göra det, av ovanstående skäl. Det kan vara rätt åtgärd i vissa fall, men man ska inte använda det i onödan.

Socialnämnden beslutar inte att någon ska få tvångsvård – det gör Förvaltningsrätten. Socialnämnden ansöker. Om Socialnämnden ansöker när tvångsvård inte är tillämpbart kommer Förvaltningsrätten avslå ansökan. I och med att det är människor det handlar om, kan man inte ansöka i fall där man vet att det kommer att bli ett avslag. LVU är ingen lek. Det är allvarliga saker.

En av de viktigaste frågorna för Socialnämnden är att upprätta ett förtroende hos örebroarna och klienterna. Lars Strömans texter bidrar till att bryta ner det förtroendet. Han må skriva vad han vill, men det är viktigt att påpeka att han har fel och att det inte bara är jag som tycker det. När vi pratar med polisledningen exempelvis berömmer de socialtjänsten för det goda samarbetet vi har, utan att säga att inget kan bli bättre. 

Socialdemokraterna tänker göra Örebro tryggare för alla. Vi behöver jobba med en rad olika åtgärder. Vi behöver stärka socialtjänsten, polisen, fritidsgårdarna och anställa fler väktare. Vi behöver jobba främjande, förebyggande och beivrande. Men vi kommer inte göra som Lars Ströman skriver. Han har helt enkelt fel, och en sådan väg som han vill gå kommer inte göra Örebro tryggare, eller hjälpa fler unga att komma tillbaka till rätt väg.

Avslutningsvis – socialtjänsten består av människor som gör tolkningar och bedömningar. Ibland blir det fel. Vi har en ordning för det. Vi har myndigheter som granskar socialtjänsten. Myndigheter som överprövar och ger enskilda stöd och hjälp. Många människor upplever också att de fått ett bristfälligt, eller rentav dåligt, bemötande och stöd från socialtjänsten. Det är mer än allvarligt – det är riktigt dåligt. Här måste socialtjänsten förbättra sig. Jag tänker inte säga att allt är rätt och att inget kan bli bättre. Socialtjänsten ska hela tiden förbättra arbetet, hela tiden tänka nytt och annorlunda, och inget ska alltid göras såsom det gjorts förut, bara för att. 

Lars Ströman kommer inte ändra uppfattning. Precis som han för ett år sedan i ett antal artiklar hävdade att vi i Socialnämnden ”bröt mot lagen” när vi gav alkoholserveringstillstånd åt arrangören av Håkan Hellström-konserten, har han fel nu (de myndigheter som granskar serveringstillstånd har inte anmärkt på tillståndet, och därmed gett Ströman fel, men om det har han ju så klart inte skrivit något om det). Den ”fakta” han påvisar tolkar han helt fel. Även detta har han fått påtalat. 

Ni kommer garanterat få läsa fler artiklar på ledarsidan om socialtjänsten. Tänk då på att det handlar om åsikter, inte journalistiska granskningar och inte fakta. Åsikter, som inte vilar i varken forskning eller i verkligheten. Men åsikterna blir inte sanna för att de upprepas. 

Jag välkomnar granskning. Jag välkomnar socialpolitisk debatt. Men det blir tråkigt när debatten går i stå.

Det är 59 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *