Trygg sjukvård med kortare väntetider

Socialdemokraterna i Örebro län har idag presenterat sitt valprogram vid Ängens vårdcentral. Fokus i valprogrammet ligger på en trygg sjukvård med minskat beroende av hyrpersonal, satsningar på äldres hälsa och kortare väntetider inom hälso- och sjukvården.

Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn och Socialdemokraterna i Örebro läns ordförande Matilda Ernkrans fanns på plats på Ängens vårdcentral för att presentera partiets valprogram. De tio punkterna har stort fokus på hälso- och sjukvården men också på att fler unga ska klara av gymnasieskolan och på att stärka Örebroregionens ställning som logistiknav och tillväxtområde.

Hälso- och sjukvården i regionen håller en väldigt hög nivå. Men den står inför utmaningar framöver då behoven ökar i takt med att andelen äldre ökar. Därför fokuserar vi Socialdemokrater på att stärka sjukvårdens organisation genom mer resurser och nya arbetssätt. Vi behöver göra båda och framförallt prioritera investeringar före skattesänkningar om vi ska fortsätta utvecklas, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Bland satsningarna på hälso- och sjukvårdsområdet finns bland annat satsningar på att korta väntetiderna inom primärvården och cancervården, satsningar på att bli oberoende av hyrpersonal och satsningar på en tryggare vård för äldre genom särskilda äldremottagningar på vårdcentralerna, mobila team i hemmet och snabbspår för äldre på akuten.

– Såväl den som arbetat ett helt liv som den som arbetar i vården ska känna att vi gör allt för att de ska ha en trygg och god vardag. Därför satsar vi på välfärden både regionalt och nationellt, exempelvis vill vi socialdemokrater skjuta till 20 nya miljarder till landets regioner och landsting. I det här valprogrammet tydliggör vi hur vi vill använda resurserna i Region Örebro län, säger Andreas Svahn.

Andra satsningar som återfinns i valprogrammet handlar om hur ungdomar i länet ska få det bättre. Socialdemokraterna i länet vill satsa på lärcentra så att fler oavsett var de bor ska kunna utbilda sig för dagens arbetsmarknad, att fler unga ska klara gymnasiet och stärka samverkan mellan den regionala vården och skolornas elevhälsa för att på ett bättre sätt ta hand om elever som lider av psykisk ohälsa.

– Utbildning är oerhört viktigt för människor såväl som samhället. Genom utbildning kan vi fortsätta utvecklas med bättre integration, bättre matchning på arbetsmarknaden, ett växande näringsliv och fler möjligheter för varje människa, säger Matilda Ernkrans (S), ordförande för Socialdemokraterna i Örebro län och ordförande i Riksdagens utbildningsutskott. En viktig del i det arbetet är att ta ansvar för att de unga som mår dåligt får ett bättre stöd än idag så att de mår bra och orkar prestera i skolan.

Läs mer om valmanifestet här.

Det är 19 dagar kvar till valet.

Skolstart med pirriga ben

Idag började min äldsta årskurs 1. Det är helt otroligt på ett personligt plan. Jag minns den första skoldagen på Nyckelbergsskolan i Köping. Det är längesedan nu, och det kändes när jag klev in i dotterns klassrum i morse.

Jag har besökt många skolor i min roll som politiker, och vill gärna fortsätta besöka än fler. Det är något speciellt med alla elever, lokalerna, lekmiljöerna och all skicklig personal.

Inte så att det inte kan bli bättre. Vi behöver fortsätta att stärka skolan och satsa på fler lärare. I Örebro vill vi också att alla Örebros skollokaler ska vara Sveriges bästa senast år 2025.

För oss är det självklart. Men, vi har redan idag otroligt fina skolor och skickliga lärare. Idag börjar hundratals pirriga ettor sin resa i skolan.

Jag önskar alla Lycka till! Nu kör ni!

Det är 20 dagar kvar till valet.

Sverigedemokraternas budget går inte ihop

SvD granskar Sverigedemokraternas budget och kommer föga överraskande fram till att den inte håller. Inte i någon del. Inte när det gäller satsningar på försvaret, inte borttagandet av pensionärsskatten, inte välfärdssatsningarna – ingenstans.

En röst på Sverigedemokraterna är en röst på ekonomisk oreda och kaos. Det skulle slå sönder den svenska utvecklingen och välfärdsstaten. Skolan, försvaret, polisen… en ekonomi som håller ihop är grundbulten i ett välfärdssamhälle.

Det kan det inte vara värt.

Det är 21 dagar kvar till valet.

Händelserik dag

Idag har varit en händelserik dag! Chansen att du stött på en socialdemokrat i Örebro idag, om du rört dig utomhus, är stor. Jag vet att vi har varit i Vivalla, i Haga centrum, på Norr, i Vasastan, vid valstugan, vid vårt tält på City Sport Festival, i Adolfsberg… och säkert på något ytterligare ställe! Vi har fört över 500 samtal idag och vi kommer att växla upp för var dag som går nu.

Själv var jag i Vintrosa, där jag inte bara pratade med folk i politikertältet under Vintrosadagen, utan jag deltog även i en fotbollsmatch mellan den politiska majoriteten i Örebro kommun och delar ur oppositionen.

Förutom lite bollande med barnen var det nog 18 år sedan jag stod på en fotbollsplan senast. Och tja, takterna var väl lite sisådär. Men laget är viktigare än jaget, och vi vann matchen med klara 4-3.

Alldeles innan matchen nåddes vi av beskedet att Kofi Annan, FN:s tidigare generalsekreterare, gått ur tiden. För mig var han internationellt samarbete personifierad. En stark ledare, fredspristagare, och en god talare. Det var ett sorgligt besked, i en annan mycket fin dag.

Det är 22 dagar kvar till valet.

5000 samtal!

Socialdemokraterna har nu fört 5000 samtal med örebroarna inför valet. I dagarna pågår City Sport Festival, vi har öppet i valstugan och vi knackar dörr. I helgen är det bland annat VOX-festivalen och Vintrosamästerskapen och runt om i Örebro har partiets lokala föreningar aktiviteter.

Vi behöver dock bli fler! Kanske kan du vara med och bidra. Kontakta mig så ser vi till att fortsätta prata med örebroarna om det viktiga valet den 9 september.

Det är 23 dagar kvar till valet.

KD:s välfärdssvek har inte glömts bort

Såg ni Ebba Busch-Thor på partiledarutfrågningen ikväll? Om inte går den att se här. Busch-Thor är pressad och opinionsmätning på opinionsmätning sätter partiet under 4 procent. Partiet bygger sin kampanj på att svartmåla välfärden i Sverige, och ingen förnekar att det finns brister och förbättringsområden i stort sett överallt. Men, det är inte Kristdemokraterna eller Alliansen som har lösningarna på de bristerna.

Deras lösning är nämligen alltid skattesänkningar. Och effekterna av sådana förskräcker.

I utfrågningen fick Ebba Busch Thor först bemöta påståendet att det nu sker en minskning av antalet vård- och omsorgsboendeplatser i Sverige.  Cirka 500 platser har försvunnit i 290 kommuner. ”Ett svek”, säger KD.

Men, när KD styrde Socialdepartementet i högerregeringen försvann  närmare 10 000 (!) platser. Det om något är ett välfärdssvek.

Sverige har inte råd med skattesänkningar. Det kommer leda till nedskärningar i välfärden. Så blev det sist. Så blir det nu. KD:s välfärdssvek har inte glömts bort.

Det är 24 dagar kvar till valet.

Finansiering av förslag inte oviktigt – M har inte råd att både äta kakan och behålla den

Moderaterna presenterade idag förslag för 40 miljoner kronor. NA:s ledarsida skriver i en liten bisats att det visst är ”relevant att diskutera hur det ska finansieras”. Det är inte bara lite relevant, utan i allra högsta grad relevant.

Det är nämligen så att Moderaterna inte alls har täckning för sina förslag i och med att de samtidigt går till val på att sänka skatterna vilket skulle minska intäkterna till välfärden med omkring 200 miljoner kronor – per år. Det motsvarar ungefär en tredjedel av socialtjänstens hela budget.

Med andra ord inte småpotatis, när man samtidigt säger sig vilja göra stora satsningar överallt. Man kan liksom inte både äta en kaka, och behålla den.

Valet den 9 september kan ibland tyckas krångligare än vad det behöver vara. Frågan man måste ställa sig när man väljer valsedel är: tror du välfärden blir bättre av stora skattesänkningar, eller av att vi gemensamt satsar mer på att förbättra den?

Det är 25 dagar kvar till valet.

Strunta i Moderaternas fake news i vården!

Moderaterna i Örebro vill styra i Regionen (gamla landstinget). Där vill de så klart driva deras politik, på ungefär samma sätt som Moderaterna gör i Stockholms läns landsting, och utsätta vården för olika former av högeridéer.

För att nå makten tänker de, uppenbarligen, inte ens försöka hålla sig inom rimliga gränser. I dagens tidning kunde vi läsa hur Moderaterna hävdat att urologen i Karlskoga lagts ned (!). Istället är det precis tvärtom. Urologen finns kvar och har dessutom ökat sin operationsverksamhet med 75 procent! Det sättet att bedriva debatt är trist.

Det visar sig också att Moderaterna försöker med samma trick i Örebro. Kanske har du fått ett flygblad som säger att din vårdcentral ska läggas ned. Släng det i så fall, eller använd det som ritpapper åt barnen. Det är nämligen lika fejk.

Sanningen är precis tvärtom – I Örebro kommer det inom kort behöva byggas fler vårdcentraler. De som finns ska inte läggas ner, utan utvecklas och på vissa håll byggas ut. Ingen vårdcentral ska läggas ner.

Varför gör Moderaterna så här? Är det för att de vet att väljarna inte vill ha moderatpolitik i vården?

Rösta för en sjukvårdspolitik där satsningar går före skattesänkningar den 9 september.

Det är 26 dagar till valet.

Över 600 samtal med örebroare på en dag – vi vill nå alla!

Socialdemokraterna i Örebro ordnade idag en ”megaknackning” där närmare 80 socialdemokrater knackade omkring 1200 dörrar och genomförde 553 samtal! Dessutom var valstugan öppen för första dagen där över 90 samtal genomfördes.

Vi socialdemokrater vill nå alla örebroare innan valet. Vi vill att alla ska fundera på om det är välfärdssatsningar eller stora skattesänkningar som ska ta Örebro framåt.

Kanske kommer du att få ett besök inom kort. Du kan också komma till Stortorget och prata med oss vid valstugan.

Läs mer om vår politik på framåttillsammansörebro.se

Det är 27 dagar kvar till valet.

SD:s högerpolitik hotar den svenska modellen

SD är ett högerparti

Sverigedemokraterna beskriver sig själva som ett mittenparti i svensk politik. Men vår nya granskning visar på flera punkter att SD är ett utpräglat högerparti.

Vår granskning visar bland annat att

  • Sverigedemokraterna vill genomföra omfattande nedskärningar och skattesänkningar.
  • Även fördelningspolitiskt har SD:s samlade förslag kraftig slagsida:
    de som tjänar mest får störst skattesänkningar och drabbas ofta minst av nedskärningarna i välfärden.
  • Sverigedemokraterna vill försvaga facket, luckra upp LAS och därmed försämra tryggheten på arbetsmarknaden.
  • Sverigedemokraterna är det parti som tydligast försvarar vinstjakt i välfärden.

Läs mer om granskningen – Press-PM (PDF)

Det är 28 dagar till valet.