Inga områden ska vara särskilt utsatta

Järvaveckan avslutades idag med tal av Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. Budskapet var tydligt:

Segregationen ska brytas

Bostadsområden som präglas av trångboddhet, lägre bostadsstandard och en större otrygghet ska motverkas. Som en del av det största trygghetsprogrammet i modern tid går Socialdemokraterna till val för att öka tryggheten och skapa ordning och reda på bostadsmarknaden.

– Inga områden i Sverige ska vara särskilt utsatta. Det kräver hårt jobb och prioriteringar men vi kommer inte ge oss förrän alla kan gå trygga på gatorna, ha ett jobb att gå till och bra skolor för barnen oavsett var man bor i Sverige, säger partiordförande Stefan Löfven.

Förslagen i korthet

Trygga områden för alla

Rusta upp miljonprogrammen. Socialdemokraterna föreslår en miljard årligen till upprustning och renovering. Det befintliga stödet som finns idag görs om så att fler kan använda det för att renovera i miljonprogramsområden och permanentas efter 2020.

Vidare ska miljardsatsningen på att öka tryggheten och förbättra den sociala situationen i våra utsatta områden ligga fast. Det innebär 2,2 miljarder årligen (425 mnkr 2018, 1,35 mdr 2019) från 2020. Det handlar om tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället.

Blandade bostadsområden

Bygg fler studentbostäder i ytterstadsområden. Socialdemokraterna vill göra en nationell satsning byggd på den modell för samverkan som används i Stockholmregionen.

Blanda upplåtelseformer. Socialdemokraterna vill ge ett uppdrag till Boverket att se över hur vi kan stimulera blandade upplåtelseformer i samma områden. I uppdraget ska ingå att se över om PBL kan justeras för att stimulera blandad boendestandard i samma områden.

Främja regionala allmännyttiga bostadsbolag. För att öka byggandet och blandningen av boenden vill Socialdemokraterna arbeta för att få fram regionala allmännyttiga bolag. Exempelvis finns i Göteborgsområdet sedan 1966 Förbo AB som ägs gemensamt av fyra kommuner.

Ordning och reda på bostadsmarknaden

Stoppa svartkontrakt. Köp av svarta hyreskontrakt ska kriminaliseras och lagskärpningar mot oskäliga hyror vid andrahandsuthyrning ska införas. Vidare ska straffen för försäljning av hyreskontrakt skärpas och eventuellt skärpta regler för bostadsbyten ses över.

Skärpa regler för folkbokföring. En folkbokförd person ska bli underrättad när någon annan låter folkbokföra sig på dennes adress. Om det skulle avse en person som inte är bosatt där får den underrättade personen möjlighet att omgående meddela Skatteverket om felet.

Begränsa antalet boende per lägenhet. Fastighetsägare ska vid behov kunna införa tak för antal boende per lägenhet i syfte att minska risken för omfattande trångboddhet.

Det är 84 dagar till valet.

Vivalla igen i solsken

Vivallafestivalen idag var verkligen en folkfest. Jag var där ett par timmar på eftermiddagen, men vi socialdemokrater stod där hela dagen och kvällen. Det var riktigt varmt och fint i solen.

Jag hade många bra samtal, och mötte så mycket glädje. Extra roligt var att få stå nära socialtjänstens fantastiska medarbetare i kommunens förebyggande enheter och socialfilialen i Vivalla. Tack även för allt det fantastiska arbete ni utför där.

Det är 85 dagar till valet.

Jag tror Frankrike vinner VM

Nu är fotbolls-VM äntligen igång, och för första gången på 12 år är det med Sverige som ett av deltagarländerna. Sveriges första match går ju inte av stapeln förrän på måndag, men det blir några godbitar före det.

Som Portugal-Spanien idag. En toppmatch på många sätt. Ronaldos mål var magiska. Tidigare idag såg vi Uruguay mot Egyptens målvakt, och även det blev en bra match.

Jag har tippat att Frankrike vinner VM. Jag tror att Sverige kommer att komma till slutspel. Jag hoppas på många roliga tv-stunder under sommaren.

Det är 86 dagar till valet.

Sista socialnämndsammanträdet före sommaren

Idag ledde jag det sista sammanträdet med Socialnämnden före sommaren. Trots att det kom flera stora och komplicerade ärenden på kort varsel blev vi klara i tid.

Om tre månader avgör örebroarna om jag får möjlighet att fortsätta med politiken kommande mandatperiod. Jag hoppas att vi socialdemokrater får fortsätta i kommunledning.

Utifrån Socialnämndernas arbete är jag stolt över vad vi har åstadkommit. Vi har stärkt det förebyggande arbetet, familjecentralerna, fältassistenterna och startat en filial i Vivalla.

Vi har startat flera sociala investeringar, exempelvis för att familjehemsplacerade ungdomar ska klara sig litet bättre i skolan. Vi har infört nya insatser, som förstärkt öppenvård för familjer.

Vi har jobbat intensivt med socialsekreterarnas arbetsmiljö och arbetstyngd, anställt fler socialsekreterare, och infört administratörer och transportörer.

Det finns mer att göra. Vem som får ta vid avgör örebroarna. Men finns intresse finns jag och Socialdemokraterna tillgängliga att ta ett ledande uppdrag för sociala frågor i kommunen kommande mandatperiod.

Av socialchefen fick jag fina blommor, men framförallt en gåva som jag blev mycket glad för. För 43 år sedan fick hon en plastpåse, som hon behållit hela sitt liv. På kassen finns 70-talets Leksands IF:s autografer. Då var de som allra bäst. Nu ville hon ge den till mig.

Men vi ser inte bakåt. Vi ser framåt. Liksom Leksand har vi den ljusaste tiden framför oss.

Det är 87 dagar till valet.

Förskolesatsningar ELLER skattesänkningar – du kan inte få båda

Med road min läste jag hur moderaten Maria Haglund i tidningen ”blir förvånad” över vårt vallöfte igår om 100 nya förskoleavdelningar kommande mandatperiod. Det är en enorm satsning vi vill göra.

Enligt Haglund är alla överens om detta. Moderaterna vill inte bara bygga lika många förskoleavdelningar som vi, de vill även bygga för färre barn (!). Förutom att det då följaktligen innebär att färre barn får förskoleplats i Moderaternas Örebro, kommer det givetvis inte att gå ihop sig. Moderaterna lovar nämligen också att de ska sänka skatten för ett belopp som motsvarar – håll i hatten nu – cirka 25 procent av Förskolenämndens budget!

Man kan inte både sänka skatten, på det sätt som Moderaterna vill, samtidigt som man gör de stora satsningar på förskolan som vi lovar. Man måste välja.

Och Moderaterna har valt skattesänkningar.

Vad väljer du, den 9 september?

Det är 88 dagar kvar till valet.

100 nya förskoleavdelningar och Sveriges bästa skollokaler

Den 9 september röstar Örebro om vi ska fortsätta utveckla Örebro framåt tillsammans, eller om vi ska sänka skatterna. Väljer vi den första veckan har vi socialdemokrater flera förslag på hur Örebro skulle kunna bli ännu bättre.

Och vi börjar med barnen. Idag har vi socialdemokrater presenterat fler vallöften inför valet. Vi har gått ut med vallöftet att 100 nya förskoleavdelningar, netto, kommer tillskapas under kommande mandatperiod.

Omvalrörelsen 2011 handlade bland annat om detta. När Moderaterna och dåvarande Folkpartiet (Liberalerna) styrde, växte förskoleköerna rejält. Vi vill inte tillbaka dit. Därför är en stor utbyggnad av förskolorna viktig.

Vårt andra tydliga vallöfte som vi presenterade idag handlar om att Örebros elever och lärare ska få jobba i Sveriges bäst anpassade skollokaler. Även här är det en fråga som vi har ärvt från moderatledningen 2006-2010. Då rustades inte en enda skola, fast det fanns färdiga planer på att rusta Vintrosaskolan, Lundbyskolan och Lillåns skola 7-9. Men inget hände.

Men nu sker väldigt mycket, och vårt vallöfte är att den utvecklingen ska fortsätta. Örebros elever förtjänar det bästa. För oss är det viktigare än skattesänkningar.

Det är 89 dagar till valet.

Säg nej till otrygga marknadshyror

Hyresgästföreningen har i en ny rapport visat på effekterna på hyrorna i fyra svenska kommuner om marknadshyror skulle införas, såsom alla högerpartier i olika former vill göra. Resultatet är slående. Enligt den oberoende konsultfirman som gjort rapporten skulle hyrorna öka med omkring 50 procent!

Även om inte Örebro är med i rapporten finns det ingenting som säger att vår kommun skulle vara undantaget, om högern skulle få bestämma här. Sist när Moderaterna styrde ville de göra stora utförsäljningar av ÖBO-lägenheter. Det, ihop med marknadshyror, skulle kraftigt öka otryggheten för kommunens alla hyresgäster.

Det finns all anledning att säga nej till högerpolitik den 9 september.

Det är 90 dagar kvar till valet.

 

40 nya tjänster och 19,7 miljoner till ökad jämlikhet och likvärdighet i skolan

Skolverket har, genom den socialdemokratiskt ledda Regeringens satsningar, tidigare beslutat om att tilldela Örebro kommun 19,7 miljoner kronor i riktade statsbidrag. 12 miljoner av dessa är tänkta att gå till insatser som stärker likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan.

Grundskolenämnden fattade igår torsdag beslut om att pengarna ska fördelas till skolor med elever i årskurs 4-9 utifrån skolornas individuella behov. Statsbidraget innebär att ca 40 tjänster kommer kunna fördelas till de skolor där behoven är som störst. Medlen kommer användas till att förstärka elevhälsan eller till elevstödjande aktiviteter i första hand.

Sådana här nyheter skulle det kunna stå om i tidningen. Kan man tycka.

Det är 92 dagar till valet.

Grattis alla studenter!

GRATTIS ALLA STUDENTER!

Idag gratulerar vi alla Örebros studenter på er dag! Vi gläds med er och hoppas att ni får en studentdag värd att minnas resten av livet!

Vi hoppas och tror att den ljusnande framtiden är er! Tack vare den höga byggnadstakten har Örebro gått från bostadsbrist till att 2017 nå balans på bostadsmarknaden. Nu har också en modell för att möjliggöra lägre hyror i nyproduktion tagits i bruk, något Örebro varit först i landet med att pröva. Ungdomsarbetslösheten i Örebro och i Sverige är den lägsta på många, många år!

Grattis till allt ert slit. Lycka till i framtiden! Fy (valfritt ord) vad ni är bra!!!

Det är 93 dagar till valet.