Gärna fler lekplatser, men inte var och till vilket pris som helst!

Som småbarnsförälder älskar jag lekplatser! Jag tycker Örebro kommun har utvecklats på ett bra sätt inom området under de senaste åren; ta bara lekplatsen vid Svampen, den vid Varbergaparken eller den helt nya vid Grönpepparparken. Det märks och känns att kommunledningen prioriterar barnen i utvecklingen av Örebros fysiska miljö.

Lägg där till kraftiga satsningar på skolgårdar, förskolegårdar och spontanidrottsplatser. Rätt och riktig politik – barnen ska ha bra och roliga lekytor.

Det är därför lätt att känna sympati för Miljöpartiets förslag i deras budget, att utveckla en lekplats i centrum. Deras förslag, att anlägga en stor lekplats på nedre delen av Stortorget (den som utgör parkering), känns dock inte försvarbart.

Björn Sundin, kommunalråd (S) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, säger det klokt: ”– Det sker ju en byggnation av infarten där just nu. Om man skulle följa förslaget innebär det att vi skulle behöva börja om igen. Stortorget anpassar vi ju efter byggnationen på Trädgårdsgatan. Så jag tycker inte det hade varit ett bra sätt att hushålla med pengarna.”

Den minnesgoda minns att det var Miljöpartiet som styrde när torgen senast byggdes om, så man kan ju ställa sig frågan varför inte Miljöpartiet byggde lekplats då? Varför lät de bilarna stå kvar, om det nu är ”dålig stadsplanering”?

Jag vill se fler, bättre, roligare, smartare, mer pedagogiska lekplatser; också i centrala Örebro. Men jag vill också se en klokhet och ekonomisk försvarbarhet i förslagen. Därför är det här inget bra förslag.

Kanske blir det hemester 2017?

Idag kom (ytterligare) en kul nyhet om hur bra det går för Örebro kommun och län. Antalet hotellnätter ökar med nästan 10 procentenheter i Örebro kommun, från ett mycket starkt år 2015, vilket gör att vi går förbi flera jämstora och större städer, som exempelvis Uppsala, eller städer som kanske historiskt mer har förknippats med turism, som Halmstad.

I hela Örebro län registrerades totalt 655 614 gästnätter under sommaren. Sett över en femårsperiod är det den bästa utvecklingen i hela landet. Det är alltså inte bara Örebro kommun som lockar turister, utan hela länet.

Det är förståeligt med tanke på hur många fina sevärdheter och attraktioner som finns i vårt län, och hur starkt och målinriktat många kommunledningar och regionledningen har jobbat med frågan.

Ibland får vi politiker som sysslar med det som ibland lite slarvigt betecknas som ”välfärdsfrågor” (orsaken till att jag skriver ”slarvigt” och ”välfärdsfrågor” är för att välfärden är ett större och vidare begrepp än skola, vård och omsorg) höra att vi borde tycka att pengarna ska satsas på ”oss” och ”våra områden” istället för att exempelvis göra en kommun mer attraktiv eller skapa evenemang som lockar turister.

När evenemang och attraktioner lockar både turister och andra till våra kommuner ökar resurserna till den traditionella välfärden. När skatteintäkterna kommer in via fler hotellnätter, fler restaurangbesök, inträdesavgifter och taxiresor gynnar det välfärden mer än om mycket mindre pengar kommer dit. Helt enkelt därför att tillväxt är bra för välfärden.

Dessutom är givetvis resurserna från början till ”välfärden” mycket större än vad som satsas på turism.

Kanske blir det ”hemester” 2017. När vi i somras åkte till Mora trodde dottern att det var till Nora vi skulle. Och tja, varför inte?

 

Ett hårt slag för jobben kräver ett hårt arbete för jobben.

Ericssons besked idag är ett hårt slag för anställda, deras familjer och för de kommuner där anläggningarna utgör stora och viktiga arbetsplatser.

Jag har under dagen följt hur framförallt Kumlas kommunstyrelseordförande, Katarina Hansson (S), tydligt och starkt stått upp för vikten av ett fortsatt arbete för att rädda jobben i Kumla (SVT, SR). Jag ser också hur snabbt regeringen är på tårna och agerar, dels genom att utse två stycken samordnare, Anitra Steen, som samordnade Södertälje kommuns insatser när Astra Zeneca varslade, och Sylwia Schwagg Serger, men också genom samarbete med kommunen. Just samarbetet mellan regering och kommun är nödvändigt när stora varsel inträffar, och därför är det bra att Mikael Damberg säger till SVT att han redan i morgon onsdag kommer att besöka Kumla.

Sverige befinner sig just nu i ett mycket starkt läge. Vår BNP-tillväxt är på 3,5 procent, dubbelt så mycket som i USA och mer än tre gånger så mycket som i Norge, Danmark och BNP-tillväxten är hela fyra gånger så hög Finlands. Sysselsättningsgraden utvecklas starkare än förväntat, ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 13 år och de offentliga finanserna återhämtar sig starkt.

Detta hjälper nu inte Ericssonanställda i Kumla i direkta läget, men det visar ändå att möjligheterna för nya jobb att växa till sig i vår region är mycket goda.

Den svenska modellen är bland annat fokus på tillväxt, stark ekonomisk styrning och det kräver breda lösningar. Den svenska modellen är inte och får aldrig vara låglönejobb. Vissa borgerliga politiker säger nu att Sverige måste ändra inriktning och sänka lönerna inom industrin för att kunna sysselsätta fler. Det är inte och har aldrig varit sant.

Idag behövs istället utbildningsinsatser, satsningar på Komvuxplatser, satsningar på yrkesvux och stora investeringar i jobb och tillväxt. Det behövs ett nytt kunskapslyft och fortsatta satsningar på innovationer och på utveckling. Därför är det klokt att regeringen gör just det – fram till år 2019 beräknas antalet statligt finansierade platser inom kunskapslyftet öka med över 24 000 platser i förhållande till 2016.

Det är viktigt att påpeka, som IF Metall gör idag, att förhandlingar pågår. Vi vet ännu inte exakt vad konsekvenserna för Kumla blir. Helt klart är dock att ett hårt jobb återstår för jobben och tillväxten, och jag är mycket lättad över den kommunledning som invånarna Kumla kommun har valt att utföra det arbetet.

Hej läsare, en stark budget och hej då Rasmus

Hej!

Jag uppskattar att Nerikes Allehanda väljer att låta politiker från hela länet börja blogga. För mig som haft flera bloggar under de senaste åren blir det en möjlighet att återuppta ett regelbundet skrivande och förhoppningsvis också en möjlighet till flera samtal med och inspel från er läsare.

Min målsättning är att skriva så ofta som möjligt och att svara på kommentarer och frågor.

Jag heter John Johansson och är snart 35 år. Jag är född och uppvuxen i Köping, men bor sedan 2002 i Örebro. Det var universitetet och studier i rättsvetenskap och statskunskap som tog mig hit, och jag är väldigt glad över det. I Örebro trivs jag! Jag älskar allt som hela kommunen har att erbjuda, jag tycker om de senaste årens ökning av restaurangutbud, gillar evenemangen som skapar liv och rörelse i stan, samtidigt som jag uppskattar närheten att kunna ta en långpromenad vid Oset eller i Karlslundsspåret.

I över tretton år har jag haft kommunpolitiska uppdrag. Sedan valet 2010 sitter jag i kommunfullmäktige och de senaste åren har jag haft ordförandeuppdrag både i skolnämnd och nu i socialnämnd. Idag är jag ordförande i Socialnämnd öster, vice ordförande i Örebro brottsförebyggande råd, ledamot i Programnämnd social välfärd och ledamot i kommunfullmäktige.

Jag kommer på min blogg skriva huvudsakligen om kommunpolitik, men jag kommer också skriva om mina stora intressen – amerikansk och europeisk politik, film, idrott, litteratur och musik.


Idag presenterade den politiska ledningen i Örebro vår budget. Det är en budget som på ett tydligt sätt sätter välfärden i fokus! Jag är särskilt glad över den stora satsningen som går till skolan för att höja måluppfyllelsen, och fortsatta satsningar på att rusta skolor.  Målet är tydligt – Örebro ska nå det övergripande målet att vara Topp 25 år 2025 i SKL:s sammanvägda ranking över skolresultat. 

Jag är också glad över att vi fortsätter bygga trygga boenden för äldre. Jag är helt övertygad om att detta är en av de stora framtidsutmaningarna vi står inför – och här ger kommunledningens politik arbetet en stor skjuts framåt.

I kommande blogginlägg kommer jag att ytterligare berätta om budgeten, ställa den i relation till oppositionspartiernas budgetförslag och också berätta om den stora budgetdebatt som kommer i slutet av oktober på kommunfullmäktige.

Jag avslutar mitt första blogginlägg här genom att tacka Rasmus Persson för gott samarbete! Idag gjorde Rasmus Persson, kommunalråd för (C) och ordförande i Programnämnd Social välfärd sin sista dag i kommunpolitiken – för den här gången. Han har gjort fantastiska insatser för vår kommun och bidragit till ett gott samarbete de senaste åren. Tack!