Socialdemokraterna vill se ”schyssta kiosker”

 

Jag gjorde för ett par veckor sedan en arbetsdag med örebropolisen. Där förde jag en dialog med flera poliser om hur man kan samverka mellan kommun och polis för att minska narkotikahandeln i Örebro. Ett förslag jag fick, som Socialdemokraterna i Örebro vill gå vidare med, är att uppmuntra kiosker att inte bidra till handel med narkotika.

 De allra flesta kiosker och tobaksbutiker i Örebro är både seriösa och hanterar överhuvudtaget inte produkter som enbart har ett egentligt användningsområde; antingen vid användning av eller handel med narkotiska preparat. Men i vissa kiosker i Örebro finns hela skyltfönster och montrar med redskap och attiraljer som enbart används vid narkotikahantering. Det finns inget annat syfte..

 Under arbetspasset med örebropolisen kom ett förslag fram om att kommunen, polisen och det civila samhället skulle kunna samverka kring någon form av diplomering av kiosker som inte säljer exempelvis så kallade ”grinders” eller vissa typer av pipor och filter.

 Polisen, inte bara i Örebro utan på flera ställen i landet, säger att den här handeln är ett stort problem då det inte bara underlättar narkotikamissbruk utan också skickar signaler till unga att droger är ok. Det är visserligen inte brottsligt att sälja detta och det går inte att förbjuda om inte riksdagen ändrar lagen, men polisen är tydliga med problemet. Idéen som jag fick från polisen var att vi borde uppmuntra och i någon form diplomera kiosker som inte säljer dessa produkter. Man skulle kunna kalla det för ”schyssta kiosker”. Vi behöver uppmuntra att göra rätt, så att örebroarna ser vilka som inte bidrar till missbruk och brottslighet. Vi socialdemokrater går till val på att Örebro kommun ska ta krafttag mot kriminalitet och drogförsäljning på våra gator och torg.

Det är 107 dagar till valet.

 

Sveriges tredje bästa stad att bo i!

 

Bland jämförbara kommuner är vi landets totalt sett tredje bästa kommun att leva sitt liv i.

Örebro är Sveriges femte bästa kommun att bli äldre i. Det är ett viktigt kvitto för alla dem som kämpar i äldreomsorgen varje dag.

Handelshögskolan i Jönköping tittar på kommunernas verksamhet med vetenskapens ögon och det är de som har gjort mätningen för tidningen Fokus räkning.

När näringslivet mår bra, när det finns tillgång på bostäder, när resurser skapas som gör att vi kan bygga ny och god välfärd – då trivs människor.

Örebro är Sveriges tredje bästa kommun att bo i. Men vi socialdemokrater är inte nöjda. Vi vill mer. Därför går vi nu till val på att göra Sveriges tredje bästa kommun att bo i ännu bättre! Med satsningar på välfärd, jobb och trygghet före stora skattesänkningar.

Framåt tillsammans.

Det är 108 dagar till valet.

#Stoppavinstjakten

Den 7 juni röstar Sveriges riksdag om lagförslaget som kan göra så att våra skattepengar avsedda till barnens förskola och skola, och till de vårdbehövandes äldreomsorg, går just dit och inte till stora övervinster till ägarna. Rätt så rimligt, kan man tycka.

Men högerpartierna; Sverigedemokraterna och borgarna, säger att de kommer att rösta nej. Här står de långt ifrån sina egna väljare. Så långt man kan komma, en tydlig majoritet även av högersympatisörer vill begränsa vinsterna.

Socialdemokraterna är tydliga. Vi vill stoppa vinstjakten. Därför lanserar vi nu kampanjen #Stoppavinstjakten där alla insatser behövs. Det enklaste du kan göra  är att skriva på vår namninsamling som finns här. Det bästa du kan göra är att bli medlem i Socialdemokraterna och komma med i arbetet för en välfärd utan vinstjakt. Det viktigaste du kan göra, är att rösta på Socialdemokraterna den 9 september.

Nu gäller det! #Stoppavinstjakten

Det är 109 dagar till valet.

Äldres ensamhet ska brytas

Många bra förslag kom idag från Socialdemokraterna. Ett av dem handlade om en satsning på att bryta äldres ensamhet, exempelvis genom ett stöd så att fler kan idrotta. Det är också bra för folkhälsan.

I Örebro kommer vi socialdemokrater att presentera flera satsningar som handlar om att bryta äldres ensamhet. Det är inte värdigt att man ska vara ofrivilligt ensam när man är gammal. Här behöver vi alla bidra för att förändra.

Det är 110 dagar till valet.

Socialdemokraterna fortsätter att kampanja och prata med örebroarna!

Socialdemokraterna i Örebro har under de tre första veckorna i maj bedrivit en intensiv kampanj och knackat tusentals dörrar och pratat med mängder av örebroare. Kanske har också du fått ett besök och samtalat kring vilka satsningar på trygghet som vi tillsammans kan göra, istället för att sänka skatten så som Moderaterna i Örebro vill. Läs mer om våra förslag här.

Det går riktigt bra! Så bra, att vi inte riktigt vill sluta än. Därför fortsätter vi att knacka dörr och föra samtal med människor! Kom med du också, det är roligt och tillsammans kan vi bidra till att Örebro, Örebro län och Sverige ska fortsätta framåt tillsammans. Kontakta mig så säger jag hur just du kan bidra!

Det är 111 dagar till valet.

Två raka VM-guld, hylla det svenska idrottsundret

Vilken spänning!!! Och vilken dramatik. Men efter straffläggning står det klart att Sverige är världsmästare i ishockey för andra året i rad. Det är stort.

Sveriges alla framgångar i idrott, både i individuell idrott men också i lagidrott, genom åren är ett gott tecken på hur den svenska modellen fungerar. Idrottsundervisning i världsklass, tiotusentals aktiva i föreningsliv och idrottsrörelsen, och en rad andra komponenter har bidragit. Med så klart en väldigt massa talanger.

Heja Sverige!

Det är 112 dagar till valet.

Mindre barngrupper i förskolan går före stora skattesänkningar

Den 17 maj var det Förskolans dag!

De senaste tolv åren har antalet barn i Örebro kommuns förskolor ökat med över 2000 barn. Ändå har barngruppernas storlek under samma tid sjunkit i Örebro. Bara den senaste mandatperioden har antalet förskoleplatser ökat med omkring 1000 platser netto på nybyggda förskolor. Under mandatperioden har också personaltätheten ökat.

Socialdemokraterna vill fortsätta att bygga ut förskolan, ge personalen bättre förutsättningar och minska barngruppernas storlek. Det är viktigare än skattesänkningar!

Det är 113 dagar till valet.

Grattis Vivalla – 50 år!

I gassande solsken firade vi socialdemokrater Vivalla 50 år idag! Vi delade ut ballonger till barnen, politisk information om våra satsningar på trygghet till de vuxna, förde många samtal och värvade också flera medlemmar.

Många av Vivallas utmaningar är kända. När jag var ordförande i dåvarande Skolnämnd Nordväst, där bland annat Vivalla tillhörde, besökte jag ofta skolan och förskolorna för att prata om de lite särskilda förutsättningar som finns i ett område där många är utlandsfödda, inte har svenska som modersmål och där arbetslösheten är hög. Vid många träffar har jag pratat om bostadspolitiken, om hur vi kan minska arbetslösheten och också öka tryggheten som för många är lite för låg.

Samtidigt är Vivalla så mycket mer än dess utmaningar. Jag pratar ofta med människor om det starka civilsamhällets krafter och styrkor. Om hur mammorna och centrumvärdarna bidrar till att ge Vivallas ungdomar än bättre vardag och framtid. Och om hur de duktiga lärarna, förskollärarna och bibliotekspersonalen exempelvis varje dag gör vardagen lite ljusare.

Och behoven av nya företagslokaler i Vivalla ökar hela tiden, därför att antalet företaget ökar liksom att flera av de befintliga företagen expanderar.

Grattis Vivalla på 50-årsdagen. Tillsammans ska vi ta Vivalla och Örebro framåt de kommande 50 åren också.

Det är 114 dagar till valet.

Unga människor ska inte behöva må dåligt

Vi går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. I vårt starka samhälle ska inte barn må dåligt en dag för länge utan stöd. För oss socialdemokrater är ungas trygghet och välmående viktigare är skattesänkningar.

Idag presenterade Magdalena Andersson och Annika Strandhäll satsningar på barns och ungas psykiska hälsa. Det är mycket välkommet, i och med att vi vet att många unga inte mår bra idag.

Screening av barns och ungas psykiska hälsa i skolan

  • Elevhälsan har inte bara ett tydligt uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, utan är också en av få verksamheter som möter i princip alla barn och unga i deras vardag. Elevhälsan har en unik roll och en oerhört viktig uppgift.
  • Idag har elevhälsan screeningprogram för att kontrollera elevernas längd, vikt och att ryggraden är rak. Samma systematik måste finnas i det förebyggande arbetet att identifiera barn och unga som mår dåligt eller far illa. Därför vill vi socialdemokrater att de screeningsprogram som idag finns ska kompletteras med barn och ungas psykiska hälsa.

Barn och unga som mår dåligt ska få vård utan väntan

  • I Sverige ska inget barn må dåligt en dag för länge utan att få stöd. Oavsett om det är depression eller halsfluss du lider av ska vårdcentralen ha rätt kompetens för att ge dig god och snabb vård. Behöver du den specialiserade psykiatrin, BUP, ska du få tillgång till den utan väntan. Köer ska kapas och barn och unga ska få rätt hjälp i rätt tid.
  • Den första hjälpen till barn och unga som mår dåligt måste komma tidigare – både i skolan och på vårdcentralen. Vårdcentralerna måste bli bättre på att möta unga som mår dåligt.

Unga som mår dåligt ska ha snabbt stöd i mobilen

  • Vi ska ha enkla vägar in till vården, det är särskilt viktigt för barn och unga. Därför vill vi utveckla dagens ungdomsmottagning på nätet, UMO.se, till att vara en digital vårdtjänst för unga som mår dåligt. Där ska du inte enbart, som nu, hitta bra information, du ska också komma i kontakt med och få stöd och hjälp direkt av utbildad vårdpersonal. Det ska de få både genom UMO.se, som utvecklas med anställd personal med rätt kompetens, men också genom att de kan guida vidare till kontakt på en ungdomsmottagning eller vårdcentral.

Rätt stöd vid självmordstankar

  • Målet är att ingen ska behöva må så dåligt att självmord känns som ett alternativ. Vi har en nollvision för självmord. Vi vill utveckla arbetet med verktyg för att förebygga självmord. Det finns flera framgångsrika internationella exempel på förebyggande metoder internationellt som vi vill pröva i Sverige.
  • När det kommer ett larm om ett självmordsförsök är det i dag ofta polisen som skickas ut. Vi menar att suicidlarm i första hand ska betraktas som en olycka eller en del av ett sjukdomsförlopp och att responsen ska utformas efter det. Den ambulanssatsning vi socialdemokrater presenterat sedan tidigare kan också omfatta akutbilar och ambulanser med personal med psykiatrisk kompetens.

Det är 115 dagar till valet.

2 600 nya arbetstillfällen i Örebro

Örebro stärkte ytterligare sin ställning som etableringsort för centrallager och logistik genom att 2018 bli rankade som Sveriges bästa logistikval av tidningen ”Intelligent Logistik”. Det geografiska läget och mängden konsumenter och företag inom två timmars transport är en av våra fördelar.

Under åren 2013-2017 har Örebro kommun sålt mark till 115 verksamheter i Örebro. Många av de 115 verksamheterna är inom branschen lager och logistik. Men även verksamheter inom kontor,IT, hantverk samt företag som erbjuder delar och service till andra företag, finns bland köparna. Genom utvecklingen har omkring 2 600 nya arbetstillfällen skapats.

Det här är mycket bra för Örebros utveckling och för vår möjlighet att stärka välfärden!

Det är 116 dagar till valet.