Barnsligt och desperat av Åhrlin att förstöra för Janna, 14

Idag togs första spadtaget på det nya Kulturkvarteret – det nya stadsbiblioteket och de nya lokalerna för musikskolan (bland annat) kommer att stå klart om ett par år.

En av dem som grävde var Janna , 14 år. ”Det här är ju för oss”, sade hon vilket stämmer: det här är för dem!

Omedelbart efter Janna, 14 år, med ett stort leende på läpparna fått ta det första spadtaget kom Anders Åhrlin, M, dit och fyllde igen Jannas grupp.

Det var väl barnsligt? Det känns som att Moderatena blir allt mer desperata.Det är 11 dagar kvar till valet.

En vecka till med barnen – varje år! (S) lovar fantastisk satsning!

Jag höll på riktigt på att trilla av stolen idag när jag hörde om Socialdemokraternas satsning om en familjevecka – en extra vecka per förälder och år (!) fram till att barnen fyllt 16 år. Jag blev så glad! Det är en fantastisk satsning på Sveriges familjer, som finansieras av att rika får avstå skattesänkningar.

Valet kommer handla om det. Ska Sverige sänka skatterna för rika, eller förbättra ekonomin för vanligt folk?

En av de största fördelarna med den svenska välfärden är att den gör det möjligt för människor att kombinera familjeliv med arbetsliv. Förskolan och föräldraförsäkringen, men också äldreomsorgen, gör att man får stöd i familjelivet så att man kan heltidsarbeta.

Många föräldrar känner att tiden ändå inte räcker – till exempel när barnen har skollov, planeringsdagar och studiedagar. Det i sin tur kan leda till stress och en känsla av otillräcklighet.

Det finns också ett klassperspektiv. Inom många tjänstemannayrken kan det vara svårt, men ibland är det ändå möjligt, att jobba hemifrån eller ta med sig barnet till jobbet.

Men en metallarbetare kan inte ta med sig jobbet hem efter lunch. En undersköterska kan inte ha barnet i ett hörn medan hon sliter på akuten. För många av de yrkesgrupper som måste vara på sin arbetsplats, utan barn, under fasta tider, går det inte ihop.

Det är därför vi vill införa en familjevecka, som innebär en extra veckas ledighet för varje förälder i en barnfamilj.

När det går bra för Sverige ska det märkas för vanligt folk. Jag är stolt över att vi nu kan ta det här steget. Det här är en reform som gör att fler kommer att få arbete och familjeliv att fungera. Det är en reform som ger mer trygghet och frihet i vardagen för alla familjer”.

Socialdemokraternas familjevecka ger Sveriges föräldrar mer tid tillsammans med sina barn!

Det är 12 dagar kvar till valet.

Två veckor kvar!

Nu är det bara två veckor kvar till vallokalerna stänger. Du kan rösta redan idag. Men, det är två veckor som kommer bli spännande utifrån att de kommer innehålla debatter och annat som beskriver vägen Sverige ska ta framöver.

Jag röstar på Socialdemokraterna om två veckor!

Det är 14 dagar kvar till valet.

Pride – låt alla känna kärlek!

Tyvärr hann jag inte hem till årets Pridetåg, då jag var och firade min mamma som fyllt 60 år på annan ort i Sverige. Men jag var med i själ och hjärta. Av bilderna att döma blev årets tåg rekordlångt! Roligt!

Pride ligger mig varmt om hjärtat och jag vill att budskapet – alla människors lika värde ska genomsyra samhället. Kärlek är bra. All kärlek är bra kärlek. Är det något den här världen behöver mer av så är det kärlek.

Det är 15 dagar kvar till valet.

Människor tycks inte vilja ha skattesänkningar i år heller

Med snart bara två veckor kvar till valet går det riktigt dåligt för Moderaterna. Jag tror orsakssambandet är enkelt; Moderaterna har valt hel fel häst. Även detta val går de till väljarna med skattesänkningar, men väljarna vill ha något annat.

De vill ha satsningar på fler lärare och fler poliser. De vill att äldre ska vara trygga. De vill att välfärdens hjältar ska få högre lön.

Då måste annat stå tillbaka. Moderaterna har inte insett det. Men väljarna har lämnat skeppet.

Det är 16 dagar kvar till valet.

Man måste inte vara mot allt (eller emot) Wallström

På Liberalernas valaffischer står det ju ”Mot extremism”, och kan tolkas på två sätt. Antingen är partiet mot/emot extremism, eller så är partiet på väg mot att bli extremistiskt. Det har lockat till skratt.

Extremism är ju lätt att vara emot. Men, måste man vara emot precis allt? I dagarna invigdes nya Änglandaskolan, och nu visar det sig att även den är Liberalerna emot. De tycker nämligen att de vet bättre än rektorer och profession om lokalernas lämplighet för elever med särskilda behov.

Det är tyvärr inte första gången Liberalerna och Karolina Wallström intar en sådan position – att de vet bättre än rektorerna. Det är olyckligt att ta det så långt som att göra föräldrar och elever oroliga, i onödan.

Det är 18 dagar kvar till valet.

Nu är det på riktigt – rösta redan i dag!

Idag var Sveriges statsminister Stefan Löfven i Örebro och lade sin röst i valet. Han röstade på Vågen tillsammans med partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Jag förstår dem som tycker att det är högtidligt att gå iväg på valdagen den 9 september. Men om det känns lite körigt då, passa på redan idag och gå och lägg din röst.

Rösta på välfärden före stora skattesänkningar!

Det är 17 dagar kvar till valet.

Trygg sjukvård med kortare väntetider

Socialdemokraterna i Örebro län har idag presenterat sitt valprogram vid Ängens vårdcentral. Fokus i valprogrammet ligger på en trygg sjukvård med minskat beroende av hyrpersonal, satsningar på äldres hälsa och kortare väntetider inom hälso- och sjukvården.

Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn och Socialdemokraterna i Örebro läns ordförande Matilda Ernkrans fanns på plats på Ängens vårdcentral för att presentera partiets valprogram. De tio punkterna har stort fokus på hälso- och sjukvården men också på att fler unga ska klara av gymnasieskolan och på att stärka Örebroregionens ställning som logistiknav och tillväxtområde.

Hälso- och sjukvården i regionen håller en väldigt hög nivå. Men den står inför utmaningar framöver då behoven ökar i takt med att andelen äldre ökar. Därför fokuserar vi Socialdemokrater på att stärka sjukvårdens organisation genom mer resurser och nya arbetssätt. Vi behöver göra båda och framförallt prioritera investeringar före skattesänkningar om vi ska fortsätta utvecklas, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Bland satsningarna på hälso- och sjukvårdsområdet finns bland annat satsningar på att korta väntetiderna inom primärvården och cancervården, satsningar på att bli oberoende av hyrpersonal och satsningar på en tryggare vård för äldre genom särskilda äldremottagningar på vårdcentralerna, mobila team i hemmet och snabbspår för äldre på akuten.

– Såväl den som arbetat ett helt liv som den som arbetar i vården ska känna att vi gör allt för att de ska ha en trygg och god vardag. Därför satsar vi på välfärden både regionalt och nationellt, exempelvis vill vi socialdemokrater skjuta till 20 nya miljarder till landets regioner och landsting. I det här valprogrammet tydliggör vi hur vi vill använda resurserna i Region Örebro län, säger Andreas Svahn.

Andra satsningar som återfinns i valprogrammet handlar om hur ungdomar i länet ska få det bättre. Socialdemokraterna i länet vill satsa på lärcentra så att fler oavsett var de bor ska kunna utbilda sig för dagens arbetsmarknad, att fler unga ska klara gymnasiet och stärka samverkan mellan den regionala vården och skolornas elevhälsa för att på ett bättre sätt ta hand om elever som lider av psykisk ohälsa.

– Utbildning är oerhört viktigt för människor såväl som samhället. Genom utbildning kan vi fortsätta utvecklas med bättre integration, bättre matchning på arbetsmarknaden, ett växande näringsliv och fler möjligheter för varje människa, säger Matilda Ernkrans (S), ordförande för Socialdemokraterna i Örebro län och ordförande i Riksdagens utbildningsutskott. En viktig del i det arbetet är att ta ansvar för att de unga som mår dåligt får ett bättre stöd än idag så att de mår bra och orkar prestera i skolan.

Läs mer om valmanifestet här.

Det är 19 dagar kvar till valet.