Men tänk om det inte handlar om Kinberg Batra?

Moderaterna befinner sig i skrivande stund i ett fullkomligt kaos. Det är möjligt att partiledaren idag, torsdag, inte är den som leder partiet i morgon. Anna Kinberg Batras kris är dock, tror jag, inte bara hennes, utan hennes partis.

Jag är inte moderat, och har heller aldrig varit. Moderaterna är ett parti som vill slå sönder den svenska framgångsrika modellen och använda det växande ekonomiska utrymmet i Sverige till att öka klyftorna i samhället. Nu har de dessutom öppnat upp svängdörrarna för ett rasistiskt parti med rötterna i nazismen. Det är illa.

Från början var inte det tonen från Anna Kinberg Batra (öppningen för SD, det andra har hon länge förfäktat). Det är en av orsakerna till att jag tror att väljarna sviker Moderaterna.

När hon var med och förhandlade fram Decemberöverenskommelsen var det med målet, som sju partier var överens om, att Sverigedemokraterna inte skulle få inflytande. Alla var överens, även Moderaterna (och Kristdemokraterna). Sen tvingade Kristdemokraternas till medlemsantal väldigt lilla ungdomsförbund Kristdemokraterna att svänga, och då helt plötsligt svängde även Moderaterna. Det var inte Anna Kinberg Batra som styrde skutan.

Därefter tvingade ett antal moderater fram en öppning mot Sverigedemokraterna. Även här var det inte Kinberg Batra som bestämde, utan hon fick anpassa sig efter vad andra sade.

Anna Kinberg Batra må ha ett ganska tråkigt sätt att prata. Hon må vara bränd av sitt famösa uttalande att ”Stockholmare är smartare än lantisar”. Hon kanske inte riktigt går igenom rutan.

Men hon är definitivt inte någon dålig politiker, eller någon dålig partiledare. Hon har förmågan att både analysera och göra kloka saker (om man är moderat), men hon tilläts aldrig att leda sitt parti, utan andra körde sitt eget race och hon tvingades alltid komma efter.

Jag tror inte att Anna Kinberg Batra överhuvudtaget är att skylla för att Moderaterna dalat i opinionen. Jag tror helt enkelt att väljarna inte gillar deras politik. Det har de så gott som aldrig gjort. Att de under några år tyckte att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg var ”stjärnor” förtog inte det faktum att väljarna aldrig riktigt gillade Moderaterna.

Jag tror att den gräns för skattesänkarpolitiken som väljarna ändå satte 2014 är här för att stanna. Väljarna ser behoven i sjukvården, i skolan, i äldreomsorgen, och de ser att den socialdemokratiska regeringen förmår agera därefter. Örebro län har fått hundratals miljoner kronor, som skulle försvinna om Moderaternas budget fick styra. Oavsett om det är Anna Kinberg Batra, Elisabeth Svantesson, Mikael Odenberg eller Beatrice Ask som skulle styra Moderaterna.

Som människa lider jag med henne. Att Anders Åhrlin och örebromoderaterna igår kunde säga att han hade stort förtroende för Anna Kinberg Batra och idag säga att han saknade förtroende är något han kommer att få äta upp länge. Det är ryggradslöst. Det är skadligt för hans trovärdighet. Det skapar inte goda förutsättningar för Kinberg Batras efterträdare.

För en sådan kommer att komma innan valet. Annars går Moderaterna till val med en statsministerkandidat som inte ens det egna partiet tror på. Det är underligt. Jag personligen tror mer på Anna Kinberg Batra än vad jag tror på Anna Kinberg Batras politik. De två är dock omöjliga att separera. För även om Moderaterna sparkar henne, behåller de politiken. Och den politiken ska inte Sverige tillbaka till.

Vi ska skapa en bättre vård och omsorg – men inte genom att tumma på personalens villkor.

Precis som många NA-läsare läste jag det sorgliga reportaget om ALS-sjuke Leif som avled efter sin svåra sjukdom, och om hustrun Maijs syn på den vård Leif fick i slutskedet av livet.

Det gör ont att läsa när vården inte håller den kvalitet man som vårdbehövande, eller anhörig, önskar. Även om jag som politiker inte får uttala mig om enskilda fall och vad som eventuellt gått fel, ser jag att den palliativa vården (vård i livets slutskede) i kommunen kan utvecklas. Jag är övertygad om att Maijs berättelse och vittnesmål kommer att leda fram till att arbetsätt ses över.

Jag delar helt den kommunala tjänstemannens syn att vi behöver förbättra utbildningen och kontinuiteten för personalen, för att kunna förbättra vården i allmänhet och den palliativa vården i synnerhet.

Vägen dit heter bättre villkor för vår personal – inte sämre!

Vi socialdemokrater har länge varit drivande för att ge vårdens personal bättre villkor, tillsammans givetvis med personalens företrädare, fackförbunden. Vi har drivit på för rätt till heltid, med möjlighet att välja deltid. Vi har via regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, gjort särskilda lönesatsningar för att förbättra möjligheten att locka till sig personal.

Mer bör göras, och i vissa delar av vården i Örebro är förbättringspotentialen mycket stor. Därför presenterade också kommunledningen en överenskommelse före sommaren att hela hemvården,  där många anställda för fram starka önskemål om att något måste göras, ska utredas.

Jag hoppas och tror att den utredningen, som syftar till att skapa kvalitet i omsorgen, samtidigt som villkoren för personalen stärks, kommer leda fram till en positiv utveckling.

Jag blir dock beklämd när ledarskribenten i dagens NA väljer att raljera över personalens rätt till lunchrast. Jag har arbetat i vården och vet att lunchen ofta intas snabbt, när det passar och ibland lite senare än önskat.

Skulle det visa sig att personalen agerat felaktigt vid något tillfälle måste det givetvis påpekas och rättas till. Det är alltid sorgligt när förväntningar inte uppfylls. En god dialog med den vårdbehövande, och dess anhöriga, tror jag kan vara nyckeln till att sådant förhoppningsvis inte uppstår framöver.

Det är dock generellt INTE personalens lunchraster, eller rätt till ledighet, eller villkor (som jag kan intyga efter att ha varit anställd både i hemvården och på kommunala boenden i två kommuner inte är tillräckligt guldkantade, för att uttrycka sig milt), som är orsaken till att vi inte har den vård och omsorg vi önskar.

Eller jo, möjligtvis på ett sätt. Jag är övertygad om att om vi skulle ge vårdpersonalen bättre villkor skulle också kvaliteten på vården bli bättre.

Huruvida det begicks fel i det ärende som NA skriver om, hoppas jag noggrant utreds. Det finns också instanser man bör vända sig till om man upplever att man, eller ens anhöriga, har varit med om missförhållanden i vården. Ibland, när exempelvis kommunen anmäler sig själva som var fallet med Elgströmska huset (det var alltså inte alls så att NA avslöjade något, såsom man ofta försöker göra gällande), kommer det kritik. Ibland kan det handla om att arbetssätt och rutiner ses över, men att det inte handlar om sådant som kritiseras.

Vi ska förbättra vården och omsorgen i Örebro kommun. Målet är Sveriges bästa äldreomsorg. Vägen dit är inte spikrak och heller inte särskilt kort, men vi ska nå dit. I det arbetet är anhöriga och givetvis de vårdbehövande själva oerhört viktiga som kraft för att förbättra vården. Den kunskap och kompetens som vår personal besitter måste också tas till vara.

För att kunna locka till oss mer personal till vården behöver villkoren förbättras. Vi behöver fortsätta att investera i välfärden. De stora överskott som just nu växer fram i statsfinanserna tack vare god ekonomisk hushållning och en kraftigt sjunkande arbetslöshet ska användas till välfärden, inte till stora skattesänkningar för högavlönade. Då kan vi förbättra för vår personal. Jag förutsätter att NA:s ledarsida tydligt tar ställning för välfärden före stora skattesänkningar i kommande valrörelse.

Att propagera för att tumma på en sådan självklar sak som rätt till lunch, hoppas jag att ledarsidan håller sig för god för.

Lars Ströman har fel i sak, men har rätt att tycka annorlunda.

I Örebro kommun beslutar Socialnämnd öster om frågor om servering av alkohol.

Lars Ströman tycker att Socialnämnd öster, via en handläggare på delegation, har fattat fel beslut när det gäller ett enskilt ärende där en privat aktör sökt tillstånd att få servera alkohol på en specifik plats vid ett enskilt tillfälle. Detta har han, vid ett flertal tillfällen, låtit meddela på sin ledarsida, senast igår torsdag. Ärendet gäller Håkan Hellströms konsert i Brunnsparken den 7/7.

Myndighetsutövning, vilket det är fråga om när det beslutas om serveringstillstånd, är inte en fråga där det går att stoppa in fakta i en maskin och ut kommer ett beslut. Det är människor som fattar besluten. Ströman tycker annorlunda än Socialnämnd öster. Som stöd har han en före detta handläggare i kommunen som tycker som han. Jag förutsätter att de läst ansökan ordentligt. Att Örebro kommuns nuvarande tillståndshandläggare samstämmigt inte tycker som Ströman är en omständighet han inte vill ta in.

Men Lars Ströman nöjer sig inte med att tycka att beslutet är fel. Han menar att beslutet strider mot svensk lagstiftning, och att nämnden medvetet fattar ett olagligt beslut. Det är en allvarlig anklagelse, och helt felaktig.

Det Ströman hakat upp sig på är att beslutet vilar i de, av en enig socialnämnd fastställda, riktlinjer som i sin tur går helt i linje med –  och faktiskt ännu längre än – svensk alkohollagstiftning.

I Örebro kommuns riktlinjer för alkoholservering står det att ”restaurangavdelningen/serveringsytan bör i möjligaste mån särskiljas från arrangemangsområdet för att möjliggöra överblickbarheten och därmed minska risken för överservering och langning.” När socialnämnden reviderade sina serveringsriktlinjer för ett par månader sedan skedde det i total enighet, men just denna skrivning har gällt länge – det är inte under min ledning skrivningen tillkommit.

I Alkohollagen 8:14 står det ”Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren.”

För att åskådliggöra det lite enkelt:

Tänk dig ena halvan på en fotbollsplan. Sätt staket runt den planhalvan. Det är ett avgränsat utrymme i enlighet med Alkohollagens 8 kapitel § 14. Om vi tänker att vår fotbollsplanhalva är ett evenemangsområde innebär det att serveringsytan exempelvis kan vara straffområdet. Då ska detta område vara ”särskilt” från det enligt Alkohollagen avgränsade utrymmet.

Vid konserten i sommar med Håkan Hellström är den delen av Brunnsparken där konserten kommer att äga rum det enligt Alkohollagen avgränsade området (planhalvan). I den ansökan som kommit in ansökte arrangören om att inte få ha en särskild restaurangavdelning i detta avgränsade område utan att besökarna ska få ta med sig drycken ut till hela det avgränsade området.

Detta är fullt lagenligt i och med att lagen säger att det ska vara ett avgränsat område. Brunnsparken är avgränsad – du behöver ha biljett för att komma in och det är inhägnat. Det är fullt i enlighet med riktlinjerna i och med att de säger att området ”bör” vara särskilt, och inte ”ska”.

Men överblickbarheten då? Arrangören som har sökt alkoholtillstånd för Håkan Hellström-konserten har på evenemanget ett antal personer som kommer kontrollera att ingen ger sin dryck till någon minderårig eller någon märkbart berusad. Överblickbarheten tillgodoses därmed.

Lars Ströman har dock inte bara kallat beslutet olagligt. Han har också, lika felaktigt, hävdat att vi uppmuntrar företag att fiffla med skatten. Det är också det helt enkelt galet.

Samma dag och samma upplaga av NA där Strömans anklagande ledartext publicerades innehöll tidningen nyheten att ett örebroföretag blev av med sitt serveringstillstånd på grund av skatteskulder. I NA:s arkiv går det att söka fram fler nyheter om indragna, eller nekade, tillstånd på grund av ekonomi.

Efter det att beslutet fattades om serveringstillstånd vid Hellströmskonserten har det framkommit nya uppgifter rörande arrangörens ekonomi som inte var kända när beslutet fattades. Vid ansökan skedde helt ändamålsenliga ekonomiska kontroller.

Att jag som ordförande spekulerar i vad som skulle ske med en ansökan, hade detta varit känt, är olämpligt. Att pröva saken på nytt någon vecka före arrangemanget är inte rimligt och heller inte tillåtet.

Det finns ett ordentligt problem i vårt samhälle med alkohol. Som medmänniska har jag sett det med egna ögon ett flertal gånger. Som ordförande i en socialnämnd har jag sett det för ofta. En seriös debatt om hur vi minskar alkoholens skadeverkningar kräver dock att vi ser nyktert på hur problemet faktiskt ser ut. Seriös serveringspersonal som följer alkohollagen är inte det största bekymret i samhället.

Jag är varken alkoholliberal eller sprithöger, fladdrig eller har ölförvirring, vilket Ströman påstått i sina ledartexter i ärendet. Vi i Socialnämnd öster bryter inte mot lagar. Vi uppmuntrar inte till skattebrott.

Jag är ödmjuk inför det faktum att folk kan tycka att den nämnd jag leder kan fatta fel beslut i frågor där många har åsikter. Jag hade önskat mer ödmjukhet från Lars Ströman.

John Johansson (S)
Ordförande i Socialnämnd öster

15 miljarder (plus lite till) till välfärden – eller Kinberg Batras högerkaos?

Idag presenterade Sveriges finansminister Magdalena Andersson en stor satsning på sjukvården, men också att en till stor satsning inom kort ska presenteras på kommunens välfärd i form av skola och omsorg. Totalt 5 miljarder annonserades idag (87 miljoner till sjukvården i Örebro län), som tillsammans med de 10 välfärdsmiljarderna blir 15 miljarder i extra pengar till välfärden. Utöver detta har regeringen sedan tidigare satsat stort  på ökad bemanning i äldreomsorgen, förlossningsvården, lärarlöner, socialtjänsten, psykiatrin, investeringsstöd till fler äldreboenden, med mera. Alltså, 15 miljarder och en hel del ytterligare pengar.

Det tycker jag är en bra politik. Välfärden behöver mer resurser och den socialdemokratiskt ledda regeringen levererar.

Den 9 september nästa år ställs du inför ett val. Vill du ha mer av den varan, eller vill du ha alternativet: Anna Kinberg Batras fullkomliga högerkaos. En allians som spricker, stött av Sverigedemokraterna, och som skulle ta bort de flesta av ovanstående satsningar till förmån för mycket sämre skattesänkningar. Ett svajigt ledarskap som ena dagen säger en sak och som andra dagen säger något annat, om inte opinionssiffrorna lyft.

Jag har bestämt mig. Har du?

En enig nämnd har fastställt nya alkoholriktlinjer.

Idag har socialnämnden i total enighet efter lång debatt beslutat om nya riktlinjer vid alkoholservering. Media har ringt mig ibland flera gånger per dag de senaste veckorna. Uppenbart är att dessa frågor är väldigt spännande att diskutera.

”Experter” har uttalat sig. Människor har tyckt.  Ledarskribenten på Nerikes Allehanda, Lars Ströman, har sagt att jag fladdrar. Att jag och nämnden har ölförvirring.

Det har vi inte. Jag fladdrar inte.  Och jag är välinformerad, insatt och förvaltningen har gjort ett gediget grundarbete. Att någon tycker att jag och hela nämnden har fel är en sak, att vi är oinsatta är en annan. Det är vi inte. Och vi bemöter varje argument sakligt och om igen. Vi är öppna.

Nu fortsätter säkert debatten. Jag tar den gärna.

Den stora mediala kontroversen har dels handlat om beslutet om serveringstillstånd kring Håkan Hellström-konserten i sommar, dels om riktlinjerna ska göra det lättare att ha större serveringsyta vid festivaler och evenemang.

I Örebro kommuns riktlinjer för alkoholservering står det, även efter dagens sammanträde, att ”restaurangavdelningen/serveringsytan bör i möjligaste mån särskiljas från arrangemangsområdet för att möjliggöra överblickbarheten och därmed minska risken för överservering och langning.” Förslaget var att denna mening skulle strykas. En enig nämnd valde att låta den vara kvar.

I alkohollagen 8:14 står det ”Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren.”

Dessa två meningar, hävdar en del, krockar. Därför borde exempelvis arrangören vid konserten med Håkan Hellström inte ha fått tillstånd (se nedan). Jag står bakom beslutet och tycker det är rätt att de fick det.

Vill man förklara det enkelt och pedagogiskt kan man göra det så här:

Tänk dig ena halvan på en fotbollsplan. Sätt staket runt den planhalvan (ungefär som motståndarna till ÖSK tycks ha gjort i år). Det är ett avgränsat utrymme i enlighet med Alkohollagens 8 kapitel § 14.

Om vi tänker att vår fotbollsplanhalva är ett evenemangsområde innebär det att serveringsytan exempelvis kan vara straffområdet. Då ska detta område vara ”särskilt” från det enligt Alkohollagen avgränsade utrymmet.

Vid konserten i sommar med Håkan Hellström är den delen av Brunnsparken där konserten kommer att äga rum det enligt Alkohollagen avgränsade området (planhalvan). I den ansökan som kommit in ansökte arrangören om att inte få ha en särskild restaurangavdelning i detta avgränsade område utan att besökarna ska få ta med sig drycken ut till hela det avgränsade området.

Detta är fullt lagenligt i och med att lagen säger att det ska vara ett avgränsat område. Brunnsparken är avgränsad – du behöver ha biljett för att komma in och det är inhägnat. Det är fullt i enlighet med riktlinjerna i och med att de säger att området ”bör” vara särskilt, och inte ”ska”.

Men överblickbarheten då – den är ju också ett krav? Arrangören som har sökt alkoholtillstånd för Håkan Hellström-konserten har på evenemanget ett antal personer som kommer kontrollera att ingen ger sin dryck till någon minderårig eller någon märkbart berusad. Överblickbarheten tillgodoses därmed.

Här har alltså både den ”expert” som Nerikes Allehanda tagit in samt ledarskribenten fel. Beslutet följer både lagen och riktlinjerna. Det är Örebro kommuns tolkning. Länsstyrelsen (som är de som utövar tillsyn i tillståndsfrågor) i Östergötland har efter granskning av liknande beslut inte invänt mot det.

Däremot kan man givetvis tycka att det är ett felaktigt beslut, men lagligt är det.

Så, kommer Håkan Hellström-konserten i sommar förlöpa väl? Jag hoppas så klart det, och tror det. Visar det sig att så inte är fallet kan beslut tas på stående fot under konserten att dels begränsade var man får dricka alkoholen, eller till och med besluta att alkoholservering direkt ska upphöra. Kommunen kommer att vara där och granska. Kommunen gör för övrigt omkring 400 tillsynsbesök – varje år. Hade arrangören inte skrivit en ansökan som varit tillräckligt bra hade arrangören helt enkelt fått avslag på denna ansökan. Så enkelt är det.

I debatten har ett antal felaktiga påståenden flugit runt. Ett handlar om att vi skulle låta näringslivet härja fritt i strid med alkohollagens tankar om folkhälsa. Det är inte sant. Tron är att det vid evenemang typ Håkan Hellström-konserten kan bli mindre alkoholkonsumtion än om man har en begränsad ”drickyta”. Du är helt enkelt inte tvungen att dricka upp ölen så snabbt, och då, när du ändå är på plats på den lilla restaurangytan, kanske du köper en till. Totalkonsumtionen kan alltså minska med det sättet att utforma serveringsytorna.

Örebro är och ska vara en attraktiv kommun att driva restaurang i och genomföra evenemang i. Samtidigt ska alkoholens skadeverkningar minska. Om du väljer att servera alkohol kommer din ansökan att granskas ordentligt. Om din ansökan inte följer kommunens eller lagstiftarens bestämmelser kommer du få ett nej. Men om du kan visa att du följer lagen och reglerna, välkommen!

Hej då det gamla. Hej allt nytt!

Jag försöker sammanfatta ett år i några rader, men hur sammanfattar man ett år som innehöll så mycket? Om elände och oro säger många mycket. 2016 innehöll stora delar av de bitarna.

Jag vill inte, även om en president snart ska tillträda som skrämmer mig, tänka på framtiden som något annat än ljusnande. Är det inte en liten ljusning på väg i det mörka helvetet som utgörs av Aleppo? Visst kan det kaos britterna befinner sig i efter Brexit väcka medvetandet hos andra om behovet av samarbete och öppningar, istället för isolering och inåttänkande? Och inte kan väl Trump ställa till med så mycket på bara fyra år?

Världen måste bli bättre. Ljusglimtarna måste greppas. Barnen i Aleppo måste få sin frihet, liksom på andra ställen i världen där krig och tortyr breder ut sig. Jag hoppas att 2016 var botten och att den botten har nåtts. Nu måste det gå uppåt.

Min inställning till rådande världsläge, årssammanfattning och framtidsutblick över kommande år får helt enkelt sammanfattas till den fina sångtexten av Thorstein Bergman:

Alla tillsammans – tillsammans för människans rätt. Vad vi gör är vad vi ska och bör och ingen kan stå utanför. Alla tillsammans – det finns inget annat sätt. Framtiden kan verka hopplös, men det är människan som skapar den.

Inrikespolitiskt tror jag på 2017 som ett riktigt bra år!

 

Det finns många kurvor som pekar åt rätt håll. Arbetslösheten sjunker kraftigt, särskilt ungdomsarbetslösheten. Jobb och tillväxt och sysselsättning. I januari börjar de 10 välfärdsmiljarderna, drygt 380 miljoner av dem till kommunerna och regionen i Örebro län, betalas ut.

Stödet för Alliansen är katastrofalt dåligt för att vara i ett mellanvalsläge för oppositionen. Det borde oroa dem, men ingen annan. För jag tror att svenskarna om två år kommer att rösta tydligt för en fortsatt jobb- och välfärdspolitik.

Mer kommer. Här är fem glada nyheter från den socialdemokratiskt ledda regeringen för 2017. Vid årsskiftet blir den svenska modellen ännu bättre

  • Är du 21 år eller yngre får du fria preventivmedel och gratis tandvård.
  • Är du över 85 år blir vården avgiftsfri.
  • Driver du eget företag blir det billigare att anställa din första medarbetare.
  • Alla ska kunna läsa upp sina betyg. Nu blir Komvux en rättighet.
  • Med höjd skatt på banker tryggar vi välfärden.

Jag ser också fram den hårda debatten om vinster i välfärden. Jag kan inte, inte ens om jag riktigt försöker, begripa det höga tonläge högerpartierna valt i den här frågan. Med två av partierna kraftigt under eller väldigt nära 4-procentsspärren, ett moderatparti i fritt fall och ett centerparti som toppar för tidigt borde en mer ödmjuk inställning i en fråga där svenskarna så tydligt är på välfärdens sida vara på sin plats. Den kommer bli en förlorarfråga för högerpartierna.

I Örebro fortsätter den positiva utvecklingen. Skolor och förskolor fortsätter att rustas, äldreboenden byggs i rask takt, bostadsbyggandet skördar stora rubriker i nationell media. Jag tror att kommunen kommer att fortsätta den fina trenden under kommande år.

2016 blev ett år med många dystra händelser men glöm inte den kärlek som strömmade in över vår stad den sista månaden under Musikhjälpen. Minns Lisa Dahlkvists kyliga straffläggning, två gånger om, som tog oss till ett OS-silver i fotboll! Jag kommer minnas Hillary Clintons tal dagen efter valet, och den storhet hon visade där.

Många av dem som klev in i 2016 kliver inte in i 2017 tillsammans med oss. Många har musikaliska minnen som kommer att leva kvar för alltid, bland annat några av de allra största – Bowie, Prince, Cohen och George Michael, och svenska Freddie Wadling, Josefin Nilsson och Olle Ljungström. Några finns i filmerna som underbara Carrie Fischer. Andra i böckerna som Bodil Malmsten, Elie Wiesel och Umberto Eco.

Jag önskar er en trevlig nyårsafton och ett riktigt Gott Nytt År!

Nu skapar vi en ljusnande framtid. Tillsammans.

En politik för världens undergång?

img_5048
En zombie. Inte jag.

I veckan debatterade och beslutade Örebro kommunfullmäktige om kommunens budget för 2017, vilket jag har skrivit om här. Debatten tyckte jag i huvudsak blev bra, alternativen blev tydliga och tonen oftast god.

Men ibland lyste det igenom lite väl att delar av oppositionen saknar en sammanhållen bild av hur de vill beskriva Örebro. Trots att det finns utmaningar att ta tag i, förbättringsområden och behov av att förändra och förstärka, blev bilden litet väl nattsvart stundtals, och riktigt den bilden tror jag få örebroare känner igen sig i.

Åtminstone kände jag så fram till igår kväll när jag och hustrun gick genom stan. Stan var nämligen full av zombies, monster och allehanda bevis på att läget på jorden inte stod helt rätt till. Läskigt och oroande?

Nej, så klart inte – för det var ju bara ett av alla evenemang som på sistone skett i Örebro.

Jag har bott i Örebro sedan 2002, och visst har det hänt fantastiska saker i kommunen?

Igår var vi ute och åt på en av alla de restaurangerna som startat i Örebro de senaste åren. Sen gick vi och tittade lite på zombiesarna innan vi tog plats på Conventum för att lyssna på konserten med Lars Winnerbäck.

Restauranger startar lite överallt i Örebro city. Minns ni också hur det lät i valrörelsen? Skulle vi socialdemokrater bilda regering, menade vissa branschorganisationer, skulle krognäringen drabbas hårt. I augusti skrev NA att det numera råder kockbrist i Örebro, på grund av alla nya restauranger som startar i den socialdemokratiskt ledda kommunen i det socialdemokratiskt ledda landet.

Och Conventum är en arena som inte hade funnits om det inte hade funnits politiskt mod av tidigare socialdemokratiska kommunledningar. Trots hårt motstånd från flera politiska partier då genomförde vi satsningar som lett till stora mässor och konferenser, hotellnätter och restaurangbesök, och stora skatteintäkter till kommunen. Och konserter. Om någon månad gästar bandet Kent med sin avskedsturné, och hade Conventum inte funnits hade de med största sannolikhet aldrig stannat i Örebro. Jag tror heller inte att Lars Winnerbäck, eller Lena PH, eller Orup, eller den eller den, hade spelat i gymnastikhallar i Örebro.

Evenemanget ”Run for your lives” syftar kanske mer till att skrämma folk (även om jag hoppas att barn slapp se de värsta scenerna) än att skapa trygghet, men faktum är att evenemang som lockar många människor inte bara är positivt för vårt välbefinnande och för företagen – de skapar också trygghet och minskar brottslighet. Det visar alla erfarenheter. Förra årets stora firande när Örebro fyllde 750 år blev ett tydligt tecken på det.

Det är klart att en restaurang som startar, eller en konsert som ordnas, eller ett evenemang som går av stapeln, till 99,9 procent beror på en hårt arbetande entreprenör, en idéskapare, och andra som skapar jobben. Men faktum är att om politiken inte vågar genomföra viktiga satsningar, som på arenor eller gator där restauranger ska kunna växa, riskerar arbetet att gå i stå.

Kommunledningen i Örebro vågar göra det! Och nej, det går faktiskt väldigt bra för Örebro. Mycket händer och restaurangnäringen frodas, evenemang skapar glädje och trygghet och konserter ger oss fina upplevelser! (Jag håller inte med NA idag om Winnerbäck – det var en naken, fin och typiskt winnerbäcksk konsert.)

Men även om bilden av Örebro ibland kanske målas lite nattsvart av oppositionen, stämmer det att åtminstone i helgen säga att den möjliggjorde för zombiesar och världens undergång. Och det är faktiskt ganska bra.

I morgon har för övrigt de flesta av kommunens förskolor stängt. Då får vi småbarnsföräldrar utnyttja alla saker som går att göra med barnen i vår kommun. Kanske en promenad i Oset eller ett besök på biblioteket? Kanske en lekstund i Varbergaskogen eller på någon av alla lekparker?

Ungdomsarbetslösheten rasar!

”Enligt Arbetsförmedlingens statistik har ungdomsarbetslösheten minskat från 13,4 till 11,7 procent på ett år. Räknat för jämförbara månader innebär det att arbetslösheten närmar sig nivåerna som var 2008, före finanskrisen. Nu skiljer bara drygt 1 procentenhet.” (Ekot)

Det är halvtid i politiken och även om vi alltid ska fortsätta att titta framåt är det läge att också ta en titt i backspegeln. ”Vad var det de sa i valrörelsen för två år sedan och hur ser det ut att gå?”

En av de stora frågorna i valrörelsen 2014, med rätta, var den förra högerregeringens största misslyckande – att inte få ner arbetslösheten, i synnerhet ungdomsarbetslösheten. Arbetslösheten när Fredrik Reinfeldt röstades bort var högre än när han tillträdde, och andelen ungdomar som saknade jobb skenade under hans tid vid makten.

Nu är politiken en annan. Tidigare bevisat verkningslösa åtgärder är borta och istället har den socialdemokratiskt ledda regeringen spetsat insatserna till det som verkligen ger resultat.

Nu rasar ungdomsarbetslösheten. Den är fortfarande alldeles för hög, men utveckligen är tydlig. Statsminister Stefan Löfven reder upp det som Fredrik Reinfeldt lovade men misslyckades med att göra.

Gott så.

Ett hårt slag för jobben kräver ett hårt arbete för jobben.

Ericssons besked idag är ett hårt slag för anställda, deras familjer och för de kommuner där anläggningarna utgör stora och viktiga arbetsplatser.

Jag har under dagen följt hur framförallt Kumlas kommunstyrelseordförande, Katarina Hansson (S), tydligt och starkt stått upp för vikten av ett fortsatt arbete för att rädda jobben i Kumla (SVT, SR). Jag ser också hur snabbt regeringen är på tårna och agerar, dels genom att utse två stycken samordnare, Anitra Steen, som samordnade Södertälje kommuns insatser när Astra Zeneca varslade, och Sylwia Schwagg Serger, men också genom samarbete med kommunen. Just samarbetet mellan regering och kommun är nödvändigt när stora varsel inträffar, och därför är det bra att Mikael Damberg säger till SVT att han redan i morgon onsdag kommer att besöka Kumla.

Sverige befinner sig just nu i ett mycket starkt läge. Vår BNP-tillväxt är på 3,5 procent, dubbelt så mycket som i USA och mer än tre gånger så mycket som i Norge, Danmark och BNP-tillväxten är hela fyra gånger så hög Finlands. Sysselsättningsgraden utvecklas starkare än förväntat, ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 13 år och de offentliga finanserna återhämtar sig starkt.

Detta hjälper nu inte Ericssonanställda i Kumla i direkta läget, men det visar ändå att möjligheterna för nya jobb att växa till sig i vår region är mycket goda.

Den svenska modellen är bland annat fokus på tillväxt, stark ekonomisk styrning och det kräver breda lösningar. Den svenska modellen är inte och får aldrig vara låglönejobb. Vissa borgerliga politiker säger nu att Sverige måste ändra inriktning och sänka lönerna inom industrin för att kunna sysselsätta fler. Det är inte och har aldrig varit sant.

Idag behövs istället utbildningsinsatser, satsningar på Komvuxplatser, satsningar på yrkesvux och stora investeringar i jobb och tillväxt. Det behövs ett nytt kunskapslyft och fortsatta satsningar på innovationer och på utveckling. Därför är det klokt att regeringen gör just det – fram till år 2019 beräknas antalet statligt finansierade platser inom kunskapslyftet öka med över 24 000 platser i förhållande till 2016.

Det är viktigt att påpeka, som IF Metall gör idag, att förhandlingar pågår. Vi vet ännu inte exakt vad konsekvenserna för Kumla blir. Helt klart är dock att ett hårt jobb återstår för jobben och tillväxten, och jag är mycket lättad över den kommunledning som invånarna Kumla kommun har valt att utföra det arbetet.

Varför är det viktigt vad vi gör klockan 03.00 på natten?

Jag sov gott inatt. Så även natten till igår, och de senaste nätterna.

En som inte sov lika gott är Donald Trump. Ni vet, han som världen om lite drygt en månad riskerar få som amerikansk president.

Peter Wolodarski på DN skriver om hans nattliga agerande i dagens tidning. Karln har i sin vanliga ordning på Twitter gått till fränt angrepp mot en kvinna som han tidigare kritiserat för hennes utseende.

Här skulle man kunna flika in att det är en kvinna som vunnit skönhetstävlingen Ms Universe, men det är komplett egalt. Ingen kvinna ska någonsin behöva utsättas för det Donald Trump regelbundet utsätter kvinnor för, och ingen värld – inte min, inte din, inte mina barns – ska behöva utsättas för en ”ledare” av den här kalibern.

I Wolodarskis artikel påminner han om tidigare presidentkandidater som ställt den retoriska frågan: ”Vem vill du ska svara i telefonen klockan 03 på natten?” Alltså, när en stor global (eller amerikansk) kris bryter ut mitt i natten, vem vill du ska hantera den?

Jag skulle vilja sträcka mig så långt att samma fråga kan ställas även om klockan 15.00 på dagen. Vem vill du ska hantera stora globala framtidsfrågor, utmaningar, kriser?

Man måste inte älska Hillary Clinton för att kunna svara på frågan. Man behöver bara läsa Donald Trumps twitterflöde.

Då förstår man att 03.00 vill man att Hillary Clinton ska vara president. Donald Trump bör istället få ligga kvar i sängen och sova.