Ett hårt slag för jobben kräver ett hårt arbete för jobben.

Ericssons besked idag är ett hårt slag för anställda, deras familjer och för de kommuner där anläggningarna utgör stora och viktiga arbetsplatser.

Jag har under dagen följt hur framförallt Kumlas kommunstyrelseordförande, Katarina Hansson (S), tydligt och starkt stått upp för vikten av ett fortsatt arbete för att rädda jobben i Kumla (SVT, SR). Jag ser också hur snabbt regeringen är på tårna och agerar, dels genom att utse två stycken samordnare, Anitra Steen, som samordnade Södertälje kommuns insatser när Astra Zeneca varslade, och Sylwia Schwagg Serger, men också genom samarbete med kommunen. Just samarbetet mellan regering och kommun är nödvändigt när stora varsel inträffar, och därför är det bra att Mikael Damberg säger till SVT att han redan i morgon onsdag kommer att besöka Kumla.

Sverige befinner sig just nu i ett mycket starkt läge. Vår BNP-tillväxt är på 3,5 procent, dubbelt så mycket som i USA och mer än tre gånger så mycket som i Norge, Danmark och BNP-tillväxten är hela fyra gånger så hög Finlands. Sysselsättningsgraden utvecklas starkare än förväntat, ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 13 år och de offentliga finanserna återhämtar sig starkt.

Detta hjälper nu inte Ericssonanställda i Kumla i direkta läget, men det visar ändå att möjligheterna för nya jobb att växa till sig i vår region är mycket goda.

Den svenska modellen är bland annat fokus på tillväxt, stark ekonomisk styrning och det kräver breda lösningar. Den svenska modellen är inte och får aldrig vara låglönejobb. Vissa borgerliga politiker säger nu att Sverige måste ändra inriktning och sänka lönerna inom industrin för att kunna sysselsätta fler. Det är inte och har aldrig varit sant.

Idag behövs istället utbildningsinsatser, satsningar på Komvuxplatser, satsningar på yrkesvux och stora investeringar i jobb och tillväxt. Det behövs ett nytt kunskapslyft och fortsatta satsningar på innovationer och på utveckling. Därför är det klokt att regeringen gör just det – fram till år 2019 beräknas antalet statligt finansierade platser inom kunskapslyftet öka med över 24 000 platser i förhållande till 2016.

Det är viktigt att påpeka, som IF Metall gör idag, att förhandlingar pågår. Vi vet ännu inte exakt vad konsekvenserna för Kumla blir. Helt klart är dock att ett hårt jobb återstår för jobben och tillväxten, och jag är mycket lättad över den kommunledning som invånarna Kumla kommun har valt att utföra det arbetet.