Några korta intryck efter en kväll på Marieberg

Jag gick i egenskap av politiker tillsammans med Örebros och Kumlas fältassistenter, organiserade nattvandrare samt föräldrar ute på Marieberg under fredagskvällen. Ett trettiotal föräldrar och nattvandrare hade hörsammat uppmaningen från fältassistenterna och kommit ut till Marieberg för att tillsammans stärka upp vuxennärvaron, se till våra ungdomar och också samtala med dem. Imponerande!

Jag vill tacka alla er föräldrar för er insats. Men jag vill också tacka ungdomarna som kom fram till mig och ville prata, som ville berätta om deras bild och försöka få mig att förstå hur de ser på saken. Det betyder mycket.

Under kvällen träffade jag flera föräldrar vars barn var där ute under kvällen. Jag träffade en förälder till barn som aldrig varit där ute, men som åkte ut ”i och med att det hade kunnat vara mina barn”. Jag träffade också föräldrar som haft flera barn som i många år rört sig ute i området och som kunde ge en bild ur ett längre perspektiv. Jag mötte också en man som förlorat sin son på grund av rattfylla, och som nu nattvandrar och driver på arbetet för att ingen annan ska råka ut för det.

Det finns inte en sanning om vad som händer ute på Marieberg. Ikväll var det, åtminstone fram till att jag åkte därifrån, rätt så lugnt. Jag kan möjligen konstatera att kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter om maximalt en minuts tomgångskörning kanske inte var helt uppfyllda på speciellt många ställen. Men en sak kan jag slå fast som helt sann – ökad vuxennärvaro där ute gör mycket stor nytta!

Majoriteten i Örebro kommun gör i budget 2017 en stor satsning på social sammanhållning, sommaraktiviteter och ökad vuxennärvaro. Det är ett lysande exempel på ett sätt att skapa trygghet för ungdomar, men så klart även för äldre. Ökad vuxennärvaro behövs så klart inte bara ute på Marieberg.

Vi kan dock göra mer, inte minst genom att stötta upp de föreningar som finns som nattvandrar, församlingar som gör stora insatser och på olika sätt uppmuntra föräldrar och andra vuxna att göra en insats vid något tillfälle.

Du som avsätter en kväll i månaden, per kvartal eller per halvår/år för nattvandring måste få känna dig uppmuntrad. Om så bara med en smörgås och en kopp kaffe och möjligheten att gå in i värme och sätta sig några minuter.

Jag är också övertygad om att kommunernas fältassistenter i länet kan effektivisera sitt samarbete mellan varandra, det är inte enbart örebroungdomar som är ute på Marieberg, och jag har redan fört diskussioner med mina socialnämndsordförandekollegor i länet om detta.

Jag gör inte anspråk på att ha en fullständig bild av läget ute på Marieberg efter en kväll där, så klart. Men jag vill ändå påstå, att utifrån det jag fick se, behövs det många vuxna som är där ute, som åker förbi och tittar till ungdomarna och frågar hur de mår och om de behöver hjälp.

Det finns också givetvis andra frågor som inte kvällens insats rörde, exempelvis störningar för boende i närheten och så vidare. Självklart måste även de frågorna in i ett större arbete med hur vi går vidare.

Har du egna förslag på hur vi kan arbeta smartare för att skapa trygghet åt våra ungdomar får du mer än gärna kontakta mig.