Gärna fler lekplatser, men inte var och till vilket pris som helst!

Som småbarnsförälder älskar jag lekplatser! Jag tycker Örebro kommun har utvecklats på ett bra sätt inom området under de senaste åren; ta bara lekplatsen vid Svampen, den vid Varbergaparken eller den helt nya vid Grönpepparparken. Det märks och känns att kommunledningen prioriterar barnen i utvecklingen av Örebros fysiska miljö.

Lägg där till kraftiga satsningar på skolgårdar, förskolegårdar och spontanidrottsplatser. Rätt och riktig politik – barnen ska ha bra och roliga lekytor.

Det är därför lätt att känna sympati för Miljöpartiets förslag i deras budget, att utveckla en lekplats i centrum. Deras förslag, att anlägga en stor lekplats på nedre delen av Stortorget (den som utgör parkering), känns dock inte försvarbart.

Björn Sundin, kommunalråd (S) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, säger det klokt: ”– Det sker ju en byggnation av infarten där just nu. Om man skulle följa förslaget innebär det att vi skulle behöva börja om igen. Stortorget anpassar vi ju efter byggnationen på Trädgårdsgatan. Så jag tycker inte det hade varit ett bra sätt att hushålla med pengarna.”

Den minnesgoda minns att det var Miljöpartiet som styrde när torgen senast byggdes om, så man kan ju ställa sig frågan varför inte Miljöpartiet byggde lekplats då? Varför lät de bilarna stå kvar, om det nu är ”dålig stadsplanering”?

Jag vill se fler, bättre, roligare, smartare, mer pedagogiska lekplatser; också i centrala Örebro. Men jag vill också se en klokhet och ekonomisk försvarbarhet i förslagen. Därför är det här inget bra förslag.