Några korta intryck efter en kväll på Marieberg

Jag gick i egenskap av politiker tillsammans med Örebros och Kumlas fältassistenter, organiserade nattvandrare samt föräldrar ute på Marieberg under fredagskvällen. Ett trettiotal föräldrar och nattvandrare hade hörsammat uppmaningen från fältassistenterna och kommit ut till Marieberg för att tillsammans stärka upp vuxennärvaron, se till våra ungdomar och också samtala med dem. Imponerande!

Jag vill tacka alla er föräldrar för er insats. Men jag vill också tacka ungdomarna som kom fram till mig och ville prata, som ville berätta om deras bild och försöka få mig att förstå hur de ser på saken. Det betyder mycket.

Under kvällen träffade jag flera föräldrar vars barn var där ute under kvällen. Jag träffade en förälder till barn som aldrig varit där ute, men som åkte ut ”i och med att det hade kunnat vara mina barn”. Jag träffade också föräldrar som haft flera barn som i många år rört sig ute i området och som kunde ge en bild ur ett längre perspektiv. Jag mötte också en man som förlorat sin son på grund av rattfylla, och som nu nattvandrar och driver på arbetet för att ingen annan ska råka ut för det.

Det finns inte en sanning om vad som händer ute på Marieberg. Ikväll var det, åtminstone fram till att jag åkte därifrån, rätt så lugnt. Jag kan möjligen konstatera att kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter om maximalt en minuts tomgångskörning kanske inte var helt uppfyllda på speciellt många ställen. Men en sak kan jag slå fast som helt sann – ökad vuxennärvaro där ute gör mycket stor nytta!

Majoriteten i Örebro kommun gör i budget 2017 en stor satsning på social sammanhållning, sommaraktiviteter och ökad vuxennärvaro. Det är ett lysande exempel på ett sätt att skapa trygghet för ungdomar, men så klart även för äldre. Ökad vuxennärvaro behövs så klart inte bara ute på Marieberg.

Vi kan dock göra mer, inte minst genom att stötta upp de föreningar som finns som nattvandrar, församlingar som gör stora insatser och på olika sätt uppmuntra föräldrar och andra vuxna att göra en insats vid något tillfälle.

Du som avsätter en kväll i månaden, per kvartal eller per halvår/år för nattvandring måste få känna dig uppmuntrad. Om så bara med en smörgås och en kopp kaffe och möjligheten att gå in i värme och sätta sig några minuter.

Jag är också övertygad om att kommunernas fältassistenter i länet kan effektivisera sitt samarbete mellan varandra, det är inte enbart örebroungdomar som är ute på Marieberg, och jag har redan fört diskussioner med mina socialnämndsordförandekollegor i länet om detta.

Jag gör inte anspråk på att ha en fullständig bild av läget ute på Marieberg efter en kväll där, så klart. Men jag vill ändå påstå, att utifrån det jag fick se, behövs det många vuxna som är där ute, som åker förbi och tittar till ungdomarna och frågar hur de mår och om de behöver hjälp.

Det finns också givetvis andra frågor som inte kvällens insats rörde, exempelvis störningar för boende i närheten och så vidare. Självklart måste även de frågorna in i ett större arbete med hur vi går vidare.

Har du egna förslag på hur vi kan arbeta smartare för att skapa trygghet åt våra ungdomar får du mer än gärna kontakta mig.

Vad gör du på fredag kväll? Ska vi vandra tillsammans för våra unga?

Jag minns hur det är att vara ”riktigt ung”, hur det är att vara tonåring. Jag minns fredags- och lördagskvällarna hemma i Köping där jag kommer ifrån, och hur man samlades för att umgås och ha roligt.

Roligheter är bra. Barn och unga ska ha roligt. Vi behöver skapa trygga platser där våra ungdomar kan umgås under trevliga former, platser där de kan få träffas i avskildhet men i trygghet, där de kan få sitta och prata, ”snapchatta” (!), få vänner och flickvänner och pojkvänner och – ja, vara unga!

Men det ska ske tryggt. Det ska ske säkert. Det ska ske på ett sätt som gör att alla unga känner sig trygga.

Flera har säkert läst om situationen ute vid Marieberg på kvällarna. Många unga samlas, och det finns oro för att barn och unga far illa. Oro för att barn och unga far illa är något som vi måste ta på fullaste allvar. Vi måste se till att så inte sker.

Jag har väckt frågan hur vi kan jobba med ett samlat grepp, till Brottsförebyggande rådet där jag är vice ordförande, men mycket kan ske redan nu.

På fredag den 21 oktober sker därför en motorkvällsvandring ute på Marieberg. Vi samlas på parkeringen vid Burger King klockan 21.00 och går sedan tillsammans runt för att se till ungdomarna. Anmäl gärna till fältgruppen (se bild nedan) om ni kan komma.

Nattvandring är en verksamhet som vi behöver stötta upp mer, och här kan även civila samhället och näringslivet göra en viktig insats med exempelvis fika, tillgång till toaletter och liknande. Att nattvandra är att bry sig! Att lyssna på unga, att ta hand om, att kanske sätta på ett fysiskt eller själsligt plåster en kall oktoberkväll. Det är ett sätt att skapa trygghet även åt ungdomar som i vanliga fall lever ett liv i trygghet, men som en kväll har hamnat i en otrygg situation.

I vissa fall är en nattvandrande person en trygghet många ungdomar saknar överhuvudtaget.

Jag kommer att vara där, och pratar gärna om hur vi tillsammans kan skapa ett tryggare (och därmed roligare) Örebro för unga.

 

skarmavbild-2016-10-18-kl-22-04-03