Tack REGERINGEN (inte Skolverket), för pengarna till läxhjälp

Skolorna i Örebro kommun tillförs 8,1 miljoner kronor i ett ”oväntat” tillskott för läxhjälp. Pengarna hade skolorna tydligen inte räknat med! Kul och bra att så sker, tycker jag. Läxhjälp är i sig en viktig verksamhet.

Utan att starta en lång diskussion om läxors vara eller inte vara, kan vi alla lätt konstatera att föräldrars och andra vuxnas möjligheter att stötta barnen i läxläsning är olika. Att skolorna då erbjuder läxhjälp är viktigt för att öka måluppfyllelsen och säkerställa att alla barn kan lyckas i skolan.

Vi socialdemokrater i Örebro lovade redan i valet 2006 att införa möjlighet till läxhjälp på alla skolor i Örebro.

NA skriver idag om hur statsbidraget fördelas till skolorna i kommunen. Det är sant att Skolverket fördelar pengarna, men det är inte Skolverket som har tagit fram pengarna.

Det har så klart den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort! Det här är nämligen en politisk satsning, i stället för de skattesänkningar som de borgerliga fortfarande tror ska lösa utmaningarna i skolan. En satsning som uppenbarligen rektorerna i Örebro gläds över.

Så tacka regeringen – inte Skolverket – för pengarna till läxhjälp!