Alla elever har rätt till en neutral och fördomsfri skola

Jag har gång på gång sagt att de inte spelar någon roll vem som är huvudman (ägare) av skolorna i Sverige – och det vidhåller jag än idag. För det handlar om kvalité och unga människors rättighet till likvärdig utbildning. För att säkerhetsställa det har vi en skollag. Alla skolor måste följa skollagen och fastställda läroplaner.

Utöver detta har vi en grundlag som tydligt markerar grundläggande frihet och männskliga rättigheter i Sverige. Det måste alla förhålla sig till. Ingen äger en annan människa, inte heller äger vårdnadshavaren sina barn. Att sätta ett barn till världen och ge hen de bästa förutsättningarna är ett ansvar. Det är att inte att avskärma, stänga dörrar eller plantera fördomar eller göra egna värderingar till lagar också för den nya människan.

Jag och Liberalerna vill fortsatt ha många friskolor med olika huvudmän i Sverige men där undervisningen är fri från religion. Det är ”NO NO” att låta religion eller livsåskådning finnas i undervisningen. Det är ett brott mot skollagen och kan också vara ett brott mot grundlagen.

I Örebro finns en sådan skola. En skola som under många år felat, fått viten, felat igen, fått nya böter osv. För Liberalerna har det varit nog länge. Hur länge får Alsalamskolan finnas enligt skolinspektionen?

Skolan har fått upprepad kritik och viten i miljonklassen. De har avsaknad av pedagogisk kompetens. Ständiga rektorsbyten sker, tre stycken hittills under detta läsår. Det är en skola som inte följer läroplanen. Trots flera goda pedagogiska krafter på skolan klarar inte huvudmannen uppdraget. När får skolinspektionen nog och stänger skolan?

Liberalerna är för friskolor men mot alla skolor, oavsett huvudman, som inte levererar kvalité. Huvudmannen för Alsalamskolan i Örebro har för länge sedan förbrukat sitt förtroende och jag anser att skolan måste stängas.

Det är upprörande att barn i Örebro inte får en bra skolgång. Så kan vi inte ha det! Signalerna det sänder till denna huvudman (ägare) är att vi nästan accepterar det. Vi ger dem böter! Signalen blir: betala och fortsätt.

Jag är för att ge nya tillstånd generellt, men då måste det vara minst lika lätt att dra in dem – och här råder en tydlig obalans. Klarar vi inte denna balans måste tillstånden bli färre eller upphöra.

Vi har sagt det länge. Stäng Alsalamskolan och ge dessa elever en skolgång som följer svensk lag och samma läroplan som alla elever ska ha.

Publicerat av

Karolina Wallström

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *