Valets största utmaning är välfärden

Idag föds det många barn samtidigt som vi blir allt fler äldre. Därför ställs allt större krav på den svenska välfärden. Dessa krav måste vi bemöta för att fortsätta ha ett välmående land. Att sänka skatter är inte ett klokt sätt att säkra en välmående framtid för vår befolkning, vi behöver satsa på det vi har och de vi har.

Hur ska vi kunna hitta medarbetare till både välfärden och näringslivet när vi vet att antalet människor i arbetsför ålder sjunker i relation till barn och äldre. Hur ska vi kunna garantera kompetensförsörjningen, i både välfärd och näringsliv, utan att lyfta blicken och ta tillvara på de människor som idag på något sätt står långt ifrån arbetslivet? Man kan inte lösa de allra största samhällsproblemen med skattesänkningar och stängda gränser. Man kan bara lösa dem genom ett ganska grått och vardaglig pusslande med de pengar och möjligheter vi har till buds, genom att arbeta tillsammans och ha god dialog med berörda medmänniskor.

Sveriges trygghet och välstånd kommer utan tvivel att sjunka om vi inte kan hålla uppe tillväxten på grund av personalbrist i näringslivet och om vi inte kan leverera en bra skola och en god vård av samma skäl.

Hur gör vi?

– Välfärd före skattesänkningar. Varenda krona kommer att behövas. Svåra prioriteringar kommer att behövas – och svaret ligger aldrig i att stanna av utvecklingen för ett attraktivt land och en välmående kommun. Välfärd bygger vi genom av att arbeta tillsammans, inte genom att ta resurser från det vi alla behöver för att vara trygga.

– Utbildning. Den potential som våra nya svenskar utgör ska vi ta vara på. Och vi ska arbeta för att alla som inte klarat gymnasiet hittar en väg in på arbetsmarknaden. Om samhället inte förmår hjälpa de arbetslösa och stötta nya svenskar till jobb avsevärt snabbare än idag kommer vi att förlora slaget för ett välmående och tryggt Örebro. Människor behövs, hur omodernt det än kan framstå.

– Utveckling av det lokala näringslivet får inte stanna av. Därför måste kommunen vara bra på att lyssna, ha god service till näringslivet och arbeta för att företag vill växa och utvecklas här hos oss. Företagens utveckling ger jobb och det skapar grund för välfärdssamhället.

De är så vi löser de största utmaningarna. Välfärden och utbildning är grunden till det goda samhället. Tillväxten och välfärden måste fortsätta gå hand i hand.

När näringslivet mår bra sjunker arbetslösheten

I Örebro har vi socialdemokrater prioriterat att skapa fler jobb och minska klyftorna. Örebros näringslivsklimat är starkare i dag än tidigare. Arbetslösheten har sjunkit och antalet som är beroende av försörjningsstöd likaså. Örebro växer, de flesta som flyttar hit gör det för att jobba och studera. Det skapar i sin tur en marknad för företag.

För att Örebro kommun ska hålla ihop krävs det ett näringsliv som mår bra. Antalet nya företag i Örebro kommun har ökat de senaste åren. Det finns en drivkraft och en lust till entreprenörskap i vår kommun och det är vi glada för. Det beror på flera saker att det går bra.

I ett växande Örebro finns det i dag möjligheter för lokala entreprenörer att växa och utvecklas eftersom att det också finns arbetskraft att tillgå. Då gäller det att vi i kommunen håller i de förutsättningar vi har skapat för att det ska finnas lokaler och verksamhetsmark och att ännu fler människor får möjlighet att utbilda sig och få rätt kompetens.

Enligt Svenskt näringslivs rankning är den senaste tidens utveckling av Örebros näringslivsklimat en indikation på att det händer bra saker här. De senaste fem åren har kommunen sålt mark till 115 nya verksamheter vilket skapat mer än 2500 nya jobb.

Den positiva utvecklingen i Örebro måste fortsätta. Välfärd och tillväxt är varandras förutsättningar. Politiken måste stötta dem båda. Om moderaterna skulle styra Örebro efter valet skulle utvecklingen bromsas. De motsätter sig viktiga framtidsprojekt som är avgörande för Örebros utveckling. De har ingen lösning på dagens samhällsproblem, då skattesänkningar alltid kommer före samhällets behov.

Vi socialdemokrater vet att vi åstadkommer mer tillsammans än var för sig när vi tacklar de samhällsutmaningar vi står inför. I det arbetet har såväl politiken som näringslivet en avgörande roll.

Framåt tillsammans Örebro!

Alliansen måste ta ansvar för Systembolaget

Jag växte upp med alkoholproblem i familjen. Jag har sett på nära håll hur sambandet mellan tillgång på sponken och obehag i hemmet fungerar. Det är mycket allvarligt om det införande av gårdsförsäljning som Alliansen och SD nu står bakom i Sveriges riksdag innebär att EU-regler i nästa skede medför att alkoholproducenter i Europa får tillträde till den svenska detaljhandeln. Riksdagens beslut säger att regeringen ska hitta en ”framkomlig väg” för gårdsförsäljning och svensk alkoholpolitik. Om en sådan inte finns, vilket är mycket sannolikt, utgår jag från att Alliansen tar ansvar för en sammanhållen alkoholpolitik. Att den lokala livsmedelsbutiken blir gårdsförsäljare för både Marinella, tysk starköl och Europas billigaste viner är inte en politik som tjänar varken barnen eller människor med alkoholproblem. Jag hoppas Sveriges riksdag vet vad den håller på med. Men bekymrar mig över att det inte är så i detta fall.

Ja, alkohol är både gott och trevligt i många avseenden. Men Systembolaget gör skillnad för folkhälsan och välmåendet för många, många barn. Det är så oändligt viktigt. Statistik visar att 4-5 barn i varje skolklass lever i en familj där en eller flera vuxna har ett ohälsosamt sätt att konsumera alkohol. Denna konsumtion skadar inte bara de vuxna, utan har även stor inverkan på barnets hälsa och skolresultat. I Sverige finns minst 60 000 barn vars föräldrar har ett allvarligt missbruksproblem. Dessa barn riskerar i sin tur att hamna i eget missbruk av både alkohol och narkotika och råkar oftare ut för olyckor och våldshandlingar.

Ifall vi skulle öka tillgängligheten av alkohol kan detta leda till större konsumtion som i sin tur kan leda till större skadeverkningar. Ifall alkoholförsäljning skulle bli tillåtet i våra livsmedelsbutiker kan vi få så mycket som 29 000 fler fall av misshandel och drygt 8000 fler fall av rattfylleri. En avreglering skulle dessutom kunna leda till ytterligare 1400 alkoholrelaterade dödsfall per år i Sverige. Det visar en rapport (What are the public health and safety benefits of the Swedish government alcohol monopoly) framtagen av ett internationellt forskarlag på uppdrag av Systembolaget.

Min slutsats är. Gärna gårdsförsäljning. Men om EU-lagar tvingar Sverige att då också utföra alkoholförsäljning i andra butiker, måste Alliansen ta ansvar för detta beslut.

Moderaterna har en del att förklara i sitt budgetförslag 

I går presenterade moderaterna en dystopisk bild av Örebro kommun. En kommun som väldigt många andra än Moderaterna är överens om att det går bra för.  Nåväl, det är oppositionens roll att ifrågasätta den politiska ledningen. Men det finns dock några grundläggande problem med det förslag som Moderaterna lägger på bordet. För gör man anspråk på att leda – då är det inte läge att slarva med grundläggande ekonomi eller grundläggande politisk förståelse. Det här budgetalternativet gör väldigt få anspråk på att faktiskt försöka leda Örebro kommun. Moderaterna borde åtminstone redovisa sina kostnader för väljarna.

Varför vill moderaterna hellre satsa på äldrebostäder för rika än en rik välfärd för alla? Förslaget om att bygga äldreboenden på Örebros attraktivaste tomtmark är märkligt. Bygger man på en av Örebros dyraste byggrätter innebär det höga boendekostnader – så bygger man inte en välfärd för alla. Det nya stadsbibliotek som vi planerar att bygga är en mötesplats för alla Örebroare, ung som gammal. Och hur ska moderaterna finansiera renoveringen av kulturskolan och nuvarande stadsbibliotek om man inte bygger kulturkvarteret? Varför vill moderaterna stoppa utvecklingen av Conventum och Örebro som besöks- och turistmål? Vad skulle ett nytt seniorkvarter kosta? Utvecklingen skulle stanna om M styrde Örebro.

Hur kan ett dyrt hus bidra till bättre integration? Moderaterna vill bygga ett Svenskt Kulturcentrum som väldigt få, och allra minst de själva, har kunnat förklara särskilt ingående vad det faktiskt skulle vara bra för. Hade vi löst integrationsutmaningen genom att bygga dyra hus hade den med största sannolikhet varit lösta idag. Men M kan väl åtminstone berätta för väljarna vad investeringen skulle kosta?

Moderaterna lägger ett ospecificerat sparkrav på 44 miljoner kronor riktat mot kommunstyrelseförvaltningen. Att det skulle slå undan fötterna för den kanske största samhällsutmaningen vi har just nu råder inga tvivel om – att kompetensförsörja välfärden med medarbetare. Istället slår de nu blint mot kompetenser inom miljö- och klimat, IT-stöd, hur medborgarna ska mötas digitalt, på telefon och över våra servicediskar. Vilka kompetenser ska bort?

På sikt skriver moderaterna att deras mål är att sänka skatten i Örebro kommun. Skattesänkningar är ju en klassisk moderat politik – men samtidigt vill man inte göra avkall på välfärden? Det går ju inte ihop det heller.

Till sist – den där cykelvägen? Till flygplatsen. Moderaterna i Örebro är emot att tusentals anställda på Örebro Universitetssjukhus ska få en bättre cykelväg till jobbet. Men ser gärna investeringar i en cykelväg som väldigt mycket färre människor faktiskt skulle använda.

Moderaterna visar med tydlighet att de inte har någon större ambition av vilja styra Örebro kommun. Allra mest för att det inte finns något stöd för deras största och mest profilerade ”satsningar” från något annat parti. I morgon fortsätter arbetet för ett Örebro som håller ihop. Vi ska fortsätta vårt arbete för trygghet, fler jobb, mer utveckling och framtidstro. Jag är därför väldigt glad över att det är S, C och KDs budget som fortsätter att styra Örebro.

Är det fria skolvalet viktigare än alla barns rätt att lyckas i skolan?

Det är en fråga som kanske upprör en och annan. Men frågan måste ställas. För gör vi inte det, kommer heller inte diskussionen om vad som behöver förbättras det svenska skolsystemet att hamna rätt.

Almedalen är en plats där människor träffas, byter erfarenheter, delar med sig av kunskaper och förhoppningsvis också inspireras till att man åker hem och gör sitt jobb lite bättre. Dagarna i Visby har varit fullspäckade av intressanta seminarier om skolan. Många av dem har varit framåtblickande, och visat på en stark tro på att det går att göra mer i svensk skola. Den kan bli så mycket bättre.

Jag blev bland annat inbjuden till att delta i två av Skolinspektionens panelsamtal. Det första handlade om hur vi ska få de mest erfarna och skickligaste lärarna att jobba på de skolor som har störst utmaningar. Det andra samtalet handlade om hur vi kan bli bättre på att ta emot nyanlända elever, individanpassa undervisningen och erbjuda samma möjligheter som till de andra eleverna. Det är två otroligt viktiga seminarier med relevanta frågor. Men, jag kan ändå inte låta bli att fundera kring varför dessa bekymmer med kompetensbrist och utmaningen med nyanlända tycks drabba vissa skolor så mycket hårdare än andra. En del av förklaringen ligger i det fria skolvalet, och det tycker jag vi måste våga prata om. Inte för att valfriheten ska minska. Utan för att om vi inte rannsakar valfriheten kontra de största problemen i svensk skola, kan vi heller inte räkna med att resultatutvecklingen går år rätt håll nog snabbt.

Vi ser idag en starkt segregerad skola. Sen det fria skolvalet infördes ser vi hur vissa skolor börjat väljas bort, framför allt av de elever som kommer från familjer med högre studietradition och lever i en högre ekonomisk standard. Segregationen har ökat och likvärdigheten i svensk skola har minskat som en direkt konsekvens av det fria skolvalet. Klyftorna i skolan har ökat.

I Almedalen står vi politiker, lärare och rektorer och diskuterar vi tillsammans hur vi ska lappa och laga det system vi byggt upp. Och det stör mig att för få vågar beröra den stora frågan: Varför har vi hamnat där vi har hamnat, och vad kan vi göra för att minska segregationen (som är effekter av bostadssegregation och det fria skolvalet)? Frågan vi ställer oss bör inte vara; ”Hur får vi de bästa lärarna till de tuffaste klassrummen?”, utan snarare ”Varför vi har tuffa klassrum?”

Om vi på riktigt vill lösa problemet med segregation behöver vi fundera över om det fria skolvalet verkligen är viktigare än alla barns rätt att lyckas i skolan. Är föräldrars och elevers valfrihet viktigare än att bryta segregationen? När vi väl har konstaterat att effekterna av det fria skolvalet är ett problem, då kan vi sluta upp med det ständiga lappandet och lagandet, och istället jobba för att lösa problemet – reformera skolvalet. Jag kan idag konstatera att det finns flera sätt att göra det på. Det viktiga är insikten och viljan att göra det, att få igång rätt diskussion. Annars blir allt tal om likvärdighet ganska tomt.

 

Om moderata luftsvingar

I går släppte Svenskt Näringsliv en rapport om näringslivsklimatet i Örebro kommun. Det är en årlig rapport som vanligtvis får uppmärksamhet bland politiker, näringsliv och i media. Totalt backade Örebro kommun med 0,1 poäng jämfört med 2016 års resultat.

Moderaternas företrädare Anders Åhrlin var snabbt ute och kommenterade undersökningen– och kritiken var slående. Enligt Anders Åhrlin var det ”beklämmande”. Visst – brister Örebro kommun i något hänseende ska vi förbättra oss. Inget snack. Det finns alltid mer vi kan göra. Men att slå på stora trumman som Anders Åhrlin gör – det är mest bara ett bevis på att Moderaterna i Örebro inte har så mycket relevant att tala om.

I ett läge då arbetslösheten i Örebro minskar snabbare än i övriga riket och där kommunen rankas högt i olika mätningar när det gäller just företagsklimat kan man ju i sitt stilla sinne efterfråga lite rim och reson från moderaterna i Örebro.

Såhär skriver Anders Åhrlin i en kommentar till sitt utspel:

”Företagen i Örebro blir dåligt bemötta av kommunen. Det är inte acceptabelt”

Men är det verkligen så, Anders? Nyligen presenterades ”Öppna jämförelsen i Företagsklimat 2016” som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför. I undersökningen får Örebro kommun högst resultat av jämförbara kommuner. Mätningen visar hur nöjda företagen är med kommunens service och myndighetsutövning. Här är vi bäst i klassen. Läs gärna mer om undersökningen här.

Vidare skriver Anders Åhrlin i sitt pressmeddelande:  

”Att en så stor kommun som Örebro sticker ut negativt är beklämmande”

Låt oss då titta på hur det ser ut i de tio största kommunerna i Sverige. Här har Örebro fjärde bästa näringslivsklimat enligt undersökningen:

  1. Helsingborg
  2. Jönköping
  3. Linköping
  4. Örebro
  5. Västerås
  6. Norrköping
  7. Malmö
  8. Stockholm
  9. Göteborg
  10. Uppsala

Här kan du ta del av undersökningen.

Moderaternas taktik är tydlig – svartmåla i brist på egen politik. Jag får nog tyvärr räkna med att hantera en hel del av dessa moderata luftsvingar i kommande valrörelse. Det är mitt jobb, och jag kommer att möta alla deras utspel. Men hade det inte varit bättre med en annan ton i debatten?

Mer resurser till välfärden eller moderata skattesänkningar?

Idag har moderaterna presenterat sitt alternativ till regeringens vårbudget. Moderaterna vill, föga överraskande, se stora skattesänkningar och minskad a-kassa. Ja, låt oss ställa mer resurser till välfärden mot moderata förslag om stora skattesänkningar. Vår lösning i en tid där vård, skola och polisen behöver mer resurser är att jobba med flera verktyg för att klara utmaningen. Fler som jobbar är den viktigaste nyckeln för att klara välfärden – och det fungerar. Arbetslösheten sjunker i Örebro och Sverige.

När vi behöver satsa mer pengar vill Moderaterna sänka skatten. Här finns en avgörande skillnad mellan oss och Moderaterna. Jag välkomnar just den skillnaden. Det är bra att alternativen blir tydliga. Låt oss ställa satsningar mellan fler händer i vården och skolan mot 22 miljarder i skattesänkningar. Låt oss ställa ordning och reda i de statliga finanserna mot en osäker framtid med nya underskott i statskassan och mindre pengar till vårt gemensamma välfärdsbygge.

Låt oss ställa ordning och reda i de statliga finanserna mot en osäker framtid med nya underskott i statskassan och mindre pengar till vårt gemensamma välfärdsbygge. Låt valet nästa år handla om precis just detta.

Låt valet nästa år handla om precis om just detta. Ett hållbart samhälle bygger man med solidaritet, effektivitet och mod. Att alltid se skattesänkningar och jakt på utsatta grupper som medicinen på allt – det vet vi redan att det inte fungerar.

Målet måste vara att alla dagar är dina och mina dagar – på lika villkor

Den internationella kvinnodagen – ska den behövas? Helst inte. Men vi har ännu inte uppnått jämställdhet i vare sig Örebro eller Sverige eller världen. Därför behövs dagen, för att belysa behovet av att det inte räcker med att vara världens mest jämställda land så länge vi inte är jämställda på riktigt.

Arbetet för ett jämställt samhälle måste göras – varje dag. För det är precis det som det handlar om. I Örebro kommun finns ett systematiskt och långsiktigt arbete för ökad jämställdhet. Sveriges kommuner och landsting har utnämnt Örebro till en modellkommun för arbetet som sker. Väl så – men mer måste hända i praktiken.

Arbetet för att heltid ska vara norm är i full gång och ger resultat, vilket också märks genom att användandet av timvikarier minskar i kommunen. Arbetet med en god arbetsmiljö i de kvinnodominerande yrkena är kanske den viktigaste jämställdhetsfrågan för Örebro kommun och oss socialdemokrater. Den släpper vi inte greppet om.

Målet måste vara att alla dagar är dina och mina dagar – på lika villkor.

Örebros alla nämnder ska arbeta med det som kallas gender budgeting – alltså ta särskilda hänsyn till jämställdheten i sitt arbete. Det har vi nästan nått fram till. Men några nämnder återstår ännu. Vi socialdemokrater ska självklart se till att hela kommuner tar jämställdheten på allvar. Den jämställdhetsdelegation som Örebro kommun har tillsatt kommer att fortsätta att driva arbetet framåt.

När bruna konservativa vindar blåser i både Sverige och Europa är det viktigt att inte tappa fokus. Att jobba hårdare. “Kvinnor ska tjäna mindre än män, de är svagare, mindre och mindre intelligenta”. Det hävdade den polske EU-parlamentarikern Janusz Korwin-Mikked så sent som för en vecka sedan i en debatt i EU-parlamentet. Det får mig att må illa. Nej. Steg för steg. Dag för dag ska vi jobba för ett mer jämställt samhälle. Målet måste vara att alla dagar är dina och mina dagar – på lika villkor.

Att få en förskoleplats i tid gör skillnad

Örebro kommun är en av 19 kommuner i landet som lyckas med att leverera en förskoleplats på önskat datum för den som söker. Vi går därmed emot den nationella trend som innebär att fler föräldrar får tillgång till en förskoleplats senare än de egentligen önskar. Det är jag stolt över. Vi har jobbat hårt för den här utvecklingen och uppgiften har varit omfattande. Örebro växer så det knakar, vi blir många fler – förskolorna bygger inte sig själva. Här krävs prioritering och politisk vilja.

Vi tog över styret av kommunen i ett läge då många av våra skolmiljöer var kraftigt eftersatta och behoven av nya platser i skola och förskola var stora. Därför har vi också prioriterat att både renovera och bygga ut våra barns skol- och förskolemiljöer på ett sätt som inte skett sedan 60-talet. Det är nämligen helt avgörande för att Örebro ska fungera på sikt. För att vardagen ska fungera för både barn och föräldrar.

När Örebro kommuns befolkning växer är det viktigt att förskolan växer i samma takt som behoven. Utbyggnaden ska därför fortsätta. Vår inriktning är i förlängningen också att gruppernas storlek ska fortsätta att minska – en trend vi redan ser idag i Örebro kommun. Politik är som bäst när den gör skillnad i människors vardag. När fler får möjlighet att börja jobba, utbilda sig och när ens ungar får möjligheten att utvecklas. Att få en förskoleplats i tid kan göra just den skillnaden.

 

Jag tänker jobba för en jämlik skola

Liberalerna skriver i dag en insändare i Örebroar’n om att jag vill bekämpa effekterna av det fria skolvalet som ni kan läsa genom att klicka på länken. De tycker det är förfärligt. Deras slutsats är, i sann liberal örebroanda, helt ihopdiktat att jag vill stoppa valfrihet. Orden ”bekämpa effekterna” betyder just vad de betyder. Ska vi ha skolval ska vi också ha öppna ögon för vad det får för påverkan på utbildningssystemet – och barnen.

Idag sorteras barn in i olika skolor beroende på stöd och intresse hemifrån. Människor har slutat mötas över både geografiska och socioekonomiska gränser. Och ja alla liberaler – det tror jag är genuint dåligt för samhället, för integrationen och för barnen. Därför vill jag göra vad jag kan för att motverka effekterna.

Genom ekonomisk fördelning. Genom klok anvisningspolitik. Genom hur skolor åläggs att hjälpas åt med nyanlända elever. Genom slopad vinstdrift i skolsystemet så att fler friskolor tar emot fler elever med större behov av stöd.

Liberalerna kan under tiden påbörja en analys av hur samhället slits isär och hur klassamhället riskerar att återuppstå i all sin prakt. De tycks behöva den. Insändaren innehåller formuleringen ”Jag gillar inte politiker som brister i tron på människors förmåga att själva bestämma”.

Nu är ju inte min huvuduppgift att vara omtyckt av liberaler. Min huvuduppgift är att jobba för ett samhälle som fungerar bortom tjusiga principer.

Nu är ju inte min huvuduppgift att vara omtyckt av liberaler. Min huvuduppgift är att jobba för ett samhälle som fungerar bortom tjusiga principer. Liberalerna är ett parti som med öppna ögon lämnar stora grupper av barn efter sig. Barn får olika möjlighet på grund av liberal politik. Vet ni vad.

Det gillar inte jag.