Vi rör oss minst i landet (och bäddat för nya topplopp i Tybblelundshallen)

I dag slogs den Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät för 2015 upp stort i media (framför allt i Sveriges radio), där det bland annat berättades att av alla Sveriges län är det i Örebro som invånarna är sämst på att motionera. Går man till källorna kan man se att det handlar om den andel av befolkningen som uppgett att de i snitt motionerar mindre än 30 minuter per dag (som svar på frågan hur mycket tid per vecka de ägnar åt ”måttligt ansträngande aktiviteter som får dig att bli varm?”), och Örebro läns bottennotering är 34,8 procent. Bäst i klassen är Jämtlands län där 27,3 procent rör sig mindre än en halvtimme per dag. Tämligen lågt spann, och jämn spridning på den fysiska aktiviteten, alltså.
Vad gäller andelen personer som i snitt motionerar mer än 60 minuter per dag är Örebro faktiskt något vassare, 37,5 procent av invånarna gör så, vilket är mer än i Gävleborg och Stockholm (och över rikssnittet på 37,3, som dras ned av Stockholms höga befolkningsandel; Kalmar län är bäst i landet med 43,9 procent). 16,9 procent av länsborna anger att de har en helt stillasittande fritid, vilket är näst mest i landet.
Hur återspeglas det här inom idrotten? Tja, förvisso får inte Örebro fram särskilt många konditionsidrottare av OS-kvalitet (Emilia Fahlin är smärtsamt ensam på den nivån), men sådana producerar ju inte Sverige som helhet direkt en masse heller. Och tittar man genom bruttolistan till Pulsklockan finns det ju en hel del konditionsidrottare på högsta nivå.
Ändå spännande att ta del av siffrorna.

Nu har för övrigt anmälningstiden till Örebro indoor games i Tybblelundshallen i helgen gått ut, och startlistan finns publicerad i sin helhet. Hälleforstalangen Haben Kidane, 17, kommer kuta både 3 000 meter på lördagen och 1 500 på söndagen (KFUM Örebro William Fransson och William Wickholm gör istället dubbeln 800/1 500), och på 3 000 får han motstånd av bland andra Kidanes klubbkompis Nassir Dawud, god för 8.37,62 enligt anmälningslistan, VM-orienteraren Martin Regborn och Mattias Nätterlund, som hade en grym utveckling i maraton 2015. Damerna har inget 3 000-meterslopp, men på 1 500 springer löpare som Esther Sandén Alin (som kör dubbeln med 800) och Lisa Brorson i F17-klassen.