Konstverket utan kraftverket

Eduard Bechtelerer bodde i Näsåker och målade många storslagna verk av Nämforsen. På sätt och vis blev han Pelle Molins efterträdare. Pelle Molin skrev novellsamlingen Ådalens Poesi, som gavs ut efter hans död, men var lika mycket målare. De verk som finns bevarade av Pelle Molin visade en fascination över den kraftfulla Nämforsen. Edvard Bechteler målade en stor tavla över Nämforsen 1942. Ungefär samtidigt bestämdes att ett stort vattenkraftverk skulle byggas på platsen. Stenhällarna med de tusental år gamla hällristningarna skulle sprängas bort och istället skulle en kraftverksdamm byggas. Så blev det inte som tur var.

Kraftverket stod färdigt 1947. Konstnären Tyra Lundgren fick då börja arbeta med ett stort monumentalverk till den stora kraftverkshallen. ”Älvens historia” invigdes 1951. Verket och kraftverkets innandöme har under sommaren visats av en arkeolog som också visat hällristningarna. Visningarna är avslutade för den här sommaren men kommer förmodligen att återupptas nästa sommar. Ni som inte sett Älvens historia har en stor upplevelse framför er.

Edvard Bechteler fortsatte att måla älven efter att kraftverket hade byggts. Han målade bland annat en stor tavla över älven (beskuren här). Ett storverk som han målade 1954. Han målade tavlan 7 år efter kraftverkets invigning. Men det finns inte ett spår av kraftverket i hans målning. Båda målningarna finns i det fina Hällristningsmuseet i Näsåker.

Det går alltså att samtidigt i Näsåker se ett stort konstnärligt verk där kraftverket står i centrum och ett annat konstverk som målades flera år senare, helt utan kraftverk.

Den tyske konstnären Eduard Bechteler kom till Sverige och Ådalsliden 1933. Han blev svensk medborgare 1943. Han dog 1983 vid 93 års ålder.