Italienska statsbegravningar och EU:s flyktingpolitik

3 419 döda på ett år. Det är fler än i attackerna den 11 september 2001. Men den här gången handlar det inte om offer för terroristattacker. Det är människor som är offer för en trångsynt och farlig flyktingpolitik – som drivs av EU-länderna.

Åter igen har en flyktingbåt förlist. Åter igen hedras de döda på alla tänkbara sätt. Den italienska regeringen ger dem italienskt medborgarskap och arrangerar en statsbegravning. Det är ju snällt! Och vi kommer att få se regeringsföreträdare hedra offren med sin närvaro. På barnens kistor placeras gosedjur.

Det finns åtgärder för att förhindra att sådana katastrofer sker. Den första och omedelbara åtgärden är att utvidga EU:s räddningsoperationer, för att hjälpa de desperata människor som tar stora risker för att ta sig till Europa. Den andra är ett skapa fler lagliga vägar till Europa. Större flyktingkvoter är en väg. En annan väg är att utöka möjligheterna att söka asyl i krisområdena eller i närheten av krisområdena.

EU tog ett viktigt steg mot en gemensam asylpolitik med det asylpaket som den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström drev igenom för en tid sedan. Nu ställs krav på att ett land som Grekland bygger upp en fungerande asylmottagning. Det duger inte att skylla på ekonomisk kris. Det är ett lagstadgat krav.

Men EU:s asylpolitik är långt ifrån färdig. Så länge det inte finns lagliga vägar till EU kommer desperata människor att anlita smugglare.

De regeringschefer som visar sig vid kistor med gosedjur, för att det ska se bra ut för tv-kamerorna, måste ställas till svars. De konkreta förslagen om hur saker och ting ska förbättras finns redan. De finns hos EU-kommissionen. Annars kan vi se fram mot ytterligare ett år med 3 000 eller 4 000 döda i flyktingkatastrofer. Ytterligare ett antal italienska medborgare som får statsbegravning och ytterligare bilder på kistor som pryds av gosedjur.

Publicerat av

Lars Ströman