Utvecklingsmoral – Socialdemokraternas nya modeord är inte så dumt

Gör din plikt – kräv din rätt, är ett gammalt socialdemokratiskt slagord. Du skulle börja jobb i bruket för att försörja dig själv och din familj – och du skulle gå med i facket för att kräva din rätt gentemot företaget. Men så fungerar det inte längre. Du kan inte längre räkna med att få jobb på ”bruket” även om både din pappa och din farfar arbetat där. Om nu ”bruket” över huvud taget finns kvar så krävs det oftast något mer än bara en grundskoleutbildning för att få jobbet.

Under sitt tal i Almedalen lanserade statsminister Stefan Löfven begreppet ”utvecklingsmoral”. Du har en skyldighet att fundera över hur du själv kan utvecklas för att klara framtidens arbetsmarknad. I det begreppet skulle jag lägga in en sjuksköterska inom äldreomsorgen som funderar på att starta ett privat äldreboende eller förläldrar som funderar på att starta en friskola.

Assyriska ungdomar om folkmordet

I maj invigdes en minnesmonument i Örebro över offren för folkmordet i det Osmanska riket  för 100 år sedan. Och här i Almedalen finns en grupp assyriska ungdomar som särskilt vill uppmärksamma folkmordet.

Det är intressant att se hur viktig historien är för dessa ungdomar. En del av deras förfäder flydde till Syrien för att överleva.  Nu utsätts de kristna i Syrien för fördrivning och folkmord.

Jag tänker återkomma till den här frågan. Jag tänker återkomma med en längre podd-intervju med en eller ett par av ungdomarna.

Expressens högerpopulism och Tsipras vänsterpopulism

Dagens ledare i Expressen har rätt i ett avseende. Greklands nya politiska ledare, premiärminister Tsipras och finansmininster Varoufakis, uppträder som clowner. De trodde att det bara skulle vara att ”köra på” i enlighet med valresultatet i Grekland. De bortsåg från att Grekland är beroende av krediterna från IMF och andra euroländer. De bortsåg från behovet av reformer i Grekland. I EU-kretsen har de lagt fram förslag som de andra EU-länderna betraktar som direkt oseriösa.

Men sedan går Expressen ut med en populism som är ungefär lika oseriös som den som Tsipras och Varoufakis står för. Nu finns bara en enda rimlig konsekvens: att Grekland lämnar euron, anser Expressens ledarsida. Med tillägget: ”Nu kan  EU fokusera på annat än att försöka rädda kvar Grekland i eurosamarbetet”.

1. Det återstår att se om Grekland blir kvar i euron ellere inte. 2. Om Grekland skulle ställa in sina betalningar så kommer EU garanterat ändå att ha Grekland högst upp på dagordningen. Euroländerna och IMF har lånat ut mer än 2 000 miljarder kronor till Grekland. Jag är säker på att exempelvis tyska skattebetalare har en  del synpunkter på återbetalningen. 3. Om Grekland skulle lämna euron och devalvera sig ur den  kortsiktiga krisen, ja då stiger skuldberget ännu mer. 4. Om ett land i Europa gör statsbankrutt är det en angelägenhet för EU, även om landet inte skulle ha euron som valuta eller om landet över huvud taget inte är med i EU. 5. Om Grekland skulle lämna euron eller rent av EU, så måste det ske förhandlingar om hur detta ska gå till. Expressen verkar tro att det är en enkel operation.

Så Expressens ledare är ungefär lika smart som Greklands finansminister. Grekland kommer att vara en fråga som står högt upp på EU:s dagordningen även under det kommande året. Vi ska inte heller glömma att en stor majoritet av Greklands befolkning vill ha kvar euron som valuta.

 

 

Centerpartiet profilerar en liberal miljöpolitik

En småföretagare som anställer en person med en månadslön  på 15 000 kronor ska helt slippa arbetsgivaravgiften under två år. Det förslaget presenterades av Centerpartiet i Almedalen.

Fördel: Det blir en  rejäl förändring för den småföretagare  som grubblat över om han eller hon ska anställa en person, inget duttande med procentenheter hit eller dit.

Nackdel: Särlösningar kan alltid skapa bekymmer.  Och frågan är om det finns något stöd av forskningen för att förslaget får en reell effekt på arbetslösheten.

Men det finns en tydlig riktning på Centerpartiets förslag. Skatten på arbete ska sänkas (inte höjas, som de rödgröna nu håller på att göra). Skatt på sådant som är skadligt för miljön  ska höjas. Centerpartiet vill bland annat införa en kemikalieskatt, höja skatten på fossila bränslen i gruvnäringen och införa en skatt på förbränning av sopor (för att öka återvinningen).

Det är en sund politik. Och jag tror inte att de andra allianspartierna protesterar alltför högljutt.

 

Det är faktiskt sant: Överstatligt EU är mer demokratiskt

I Almedalen diskuterades EU och den  lokala demokratin. Centerpartiets Fredrick Federley påpekade en väsentlig grej: I EU-parlamentet har du som medborgare rätt att att lyssna på i stort sett alla möten, inklusive möten  i parlamentets utskott. Och har du inte   råd att åka till Bryssel kan du lyssna på mötena via nätet.

Jag har själv testat detta i praktiken. Jag visade alltså inte upp mitt presskort, utan gick till parlamentets reception, berättade att jag ville lyssna på ett utskottsmöte. Jag fick snabbt en besökslapp, fick hjälp att hitta möteslokalen. Och när jag väl satt där kom det fram en frackklädd herre och frågade om jag ville  ha en kopp kaffe.

Alltså: I de frågor där EU lagstiftar har vi som medborgare goda möjligheter att följa diskussionen. I ett mellanstatligt samarbete har vi inte  de möjligheterna. Då samlas ett antal ministrar i ett slutet rum. Som medborgare har jag inte en chans  att följa vad som händer. Så fungerar de flesta mellanstatliga institutioner. EU är ett undantag. Där är öppenheten större.

Men det finns ett  bekymmer. Och det är att partierna överlåter EU-frågorna till ett fåtal ministrar, EU-parlamentariker och i bästa fall ledamöterna i EU-nämnden.

Men varje kommunalråd borde prata om EU. Kommunfullmäktige i Ljusnarsberg och Örebro borde  då och  då ha en EU-politisk debatt. Det som är Örebros viktigaste EU-fråga inte nödvändigtvis  är Ljusnarsbergs viktigaste EU-fråga.

Dessutom: Du som medborgare får sällan träffa en minister eller en EU-parlamentariker. Det är de lokala politikerna du kommer  i kontakt med. Kommunalrådet i din hemkommun är sitt partis främsta företrädare i  lokala frågor (självklart), i rikspolitiska frågor (ett ansvar som kommunalrådet oftast tar på sig) och i EU-politiska frågor (där brister ofta ansvaret). Glöm inte att när hälsovårdsmyndigheten tar prover på badvattnet så är det en tillämpning av EU.s badvattendirektiv.

 

 

Inflation i ödesdagar för Grekland

Så är vi då där igen. Ytterligare en  ödesdag för Grekland. Och så där har det hållit på ända sedan den grekiska skuldkrisen blev akut under finanskrisen 2008-2009. Det har hållits det ena mötet efter det andra som har kallats för en ödesstund för Grekland.

I dag är  det ytterligare en  sådan dag. Den vänsterpopulistiske premiärministern  Alexis Tsipras är i desperat behov av att visa att att det på något sätt är ”slut med åtstramningar”,  trots att det uppenbsarligen inte är det. Euroländerna, EU-kommissionen och Internationella valutafonden vill åstadkomma förändringar i Grekland som leder till en långsiktigt hållbar ekonomi.

Byråkratin  för  den som driver företag måste minska.  Korruptionen i statsförvaltningen måste bekämpas. Småföretagare som lever i en svart ekonomi måste börja betala skatt. Pensionsåldern måste bli mer realistisk. Men Grekland är ett samhälle där många människor är  så insyltade i det sjuka  systemet  att det riskerar att bli ett våldsamt motstånd mot varje förändring. En del bra saker har gjorts. Men väldigt mycket återstår.

Ingen av de  inbvlandade vill att Grekland lämnar euron. Det skulle förvärra skuldkrisen. Det skulle vara en politisk förlust för EU. Och det är knappast ett realistiskt scenario att EU lämnar Grekland åt sitt öde, oavsett vad vi har för uppfattning om de grekiska statsfinanserna. Om den grekiska statsapparaten faller ihop, kan vi exempelvis kallt räkna med att uppbyggnaden av ett grekiskt mottagningssystem för asylsökande också brakar samman. Då blir Grekland ett ännu större  transitland  för asylsökande till  resten av Europa. Och varken Alexis Tsipras eller den grekiska opinionen vill att landet lämnar euron.

Men inflationen i antal ”ödesdagar” kan leda till just att Grekland lämnar euron. Det är rätt många som  har ropat ”vargen kommer” vid det  här laget.

Jag tror  ändå att huvudscenariet är att Grekland kommer överens med långivarna. Konsekvenserna av en grekisk statsbankrutt skulle bli för stora, för både Grekland och resten av Europa.

EU-kommissionen som miljökämpe – i Sverige

EU-kommissionen beslöt på torsdagen att skicka en varning till Sverige. Om inte något görs för att förbättra luftkvaliteten i städer som Norrköping, Södertälje, Uppsala och Stockholm står kommissionen beredd att lämna in en stämning till EU:s domstol.

Sverige har tidigare fällts för att inte göra tillräckligt för att förbättra luftkvaliteten i en rad städer. Det skedde med stöd av bland annat Naturskyddsföreningen.

Irriterande för ett land som har en självbild att vara ett föredöme i miljöfrågor. Javisst! Men det är också ett exempel på att även vi i Sverige har en del kvar att göra. Och då kan det vara bra att ha några byråkrater i Bryssel som granskar vad vi håller på med.

 

 

Flyktingströmmen till Sverige minskade med 41 procent

Enligt EU:s statistikorgan har strömmen av flyktingar till Sverige minskat med 41 under första kvartalet 2015, jämfört med sista kvartalet 2015. Men för EU som helhet ökar flyktingströmmen. Per invånare var det Ungern som tog emot flest antal asylsökande under de första tre månaderna 2015, enligt Eurostat. Något överraskande har Kosovo seglat upp som ett av de stora länder som människor söker sig från till EU. Men asylsökande från Kosovo får så gott som aldrig sin asylansökan beviljad i Sverige.

Här är ett diagram som visar flyktingströmmen till EU och Sverige.

Dashboard 3

 

Hallå Örebro kommun – börja fatta nu!

Nu har även Specialpedagogiska skolmyndigheten uttryckt sin oro över nedläggningen av förskolan Kattungen. Myndighetens generaldirektör, Greger Bååth, säger så här, enligt ett pressmeddelande:

– Vi vill påtala vikten av att bevara en samlad teckenspråkig miljö för förskole- och skolbarn. Det är olyckligt att den samlade teckenspråkiga skolmiljön i Örebro riskerar att splittras. I Örebro finns våra båda teckenspråkiga skolor Birgittaskolan och Åsbackaskolan i skollokaler som har en direkt anslutning till ”Kattungens” nuvarande lokaler. Därigenom finns i Örebro en samlad teckenspråkig förskole- och skolmiljö som är unik för landet.

Okej, då sammanfattar vi: Hela det teckenspråkiga Sverige är motståndare till flytten. Den statliga myndighet som ansvarar för att exempelvis döva elever ska nå sina mål uttrycker sig visserligen diplomatisk. Men det är ingen tvekan om att myndigheten anser att flytten är dåligt skött. Den ”riskanalys” som gjorts inför flytten är så illa gjord att den inte ens duger som skoluppsats för högstadiet. Den är skriven mer som en pamflett för att försvara flytten än som en verklig analys.

Men ledningen för Örebro kommun håller för både öron och ögon och hoppas att det här ändå ska ”fixa sig”. Snälla kommunledning: Backa ett steg! Det börjar framstå som riktigt pinsamt.