Inflation i ödesdagar för Grekland

Så är vi då där igen. Ytterligare en  ödesdag för Grekland. Och så där har det hållit på ända sedan den grekiska skuldkrisen blev akut under finanskrisen 2008-2009. Det har hållits det ena mötet efter det andra som har kallats för en ödesstund för Grekland.

I dag är  det ytterligare en  sådan dag. Den vänsterpopulistiske premiärministern  Alexis Tsipras är i desperat behov av att visa att att det på något sätt är ”slut med åtstramningar”,  trots att det uppenbsarligen inte är det. Euroländerna, EU-kommissionen och Internationella valutafonden vill åstadkomma förändringar i Grekland som leder till en långsiktigt hållbar ekonomi.

Byråkratin  för  den som driver företag måste minska.  Korruptionen i statsförvaltningen måste bekämpas. Småföretagare som lever i en svart ekonomi måste börja betala skatt. Pensionsåldern måste bli mer realistisk. Men Grekland är ett samhälle där många människor är  så insyltade i det sjuka  systemet  att det riskerar att bli ett våldsamt motstånd mot varje förändring. En del bra saker har gjorts. Men väldigt mycket återstår.

Ingen av de  inbvlandade vill att Grekland lämnar euron. Det skulle förvärra skuldkrisen. Det skulle vara en politisk förlust för EU. Och det är knappast ett realistiskt scenario att EU lämnar Grekland åt sitt öde, oavsett vad vi har för uppfattning om de grekiska statsfinanserna. Om den grekiska statsapparaten faller ihop, kan vi exempelvis kallt räkna med att uppbyggnaden av ett grekiskt mottagningssystem för asylsökande också brakar samman. Då blir Grekland ett ännu större  transitland  för asylsökande till  resten av Europa. Och varken Alexis Tsipras eller den grekiska opinionen vill att landet lämnar euron.

Men inflationen i antal ”ödesdagar” kan leda till just att Grekland lämnar euron. Det är rätt många som  har ropat ”vargen kommer” vid det  här laget.

Jag tror  ändå att huvudscenariet är att Grekland kommer överens med långivarna. Konsekvenserna av en grekisk statsbankrutt skulle bli för stora, för både Grekland och resten av Europa.

Publicerat av

10 reaktioner till “Inflation i ödesdagar för Grekland”

 1. Din slutsats Ströman är nog helt rätt. EU kommer inte att tillåta någon statsbankrutt. Den grekiska regeringen kommer att tvingas till en del eftergifter. Men de stora problemen – korruptionen, den svarta ekonomin – blir den stora utmaningen. Slutresultatet denna gång blir säkert – några eftergifter från bägge håll och nya stödlån utbetalas – tills nästa ödesdag. Man får hoppas att Kommissionen och Internationella valutafonden samt förhoppningsvis ett antal "bulldozers" får tillstånd och möjlighet att "gå in i" Greklands stats- och förvaltningssystem med uppdrag att återställa ordningen och komma till rätta med korruption och svart ekonomi. När det är gjort och ordningen återställd kan man börja samtala om skuldnedskrivning – Grekland har inga som helst möjligheter att återbetala sina skulder.

  1. Jag tror också att skuldavskrivning blir en absolut nödvändig ingrediens i en framtida uppgörelse med Grekland. Men glöm inte att det redan har skett en viss skuldavskrivning. De privata bankerna har fått skriva av en del av sina fordringar på Grekland.

   1. Bra att veta för övriga EU medlemmar att misssköta sin ekonomi är ingen fara, det finns miljarder och åter miljader att låna ut och till slut avskriva skulden när den blivit för övermäktig ! Det här med Grekland måste vara ett stadigt aprilskämt, hur är det möjligt att någon kan försvara en sådan ekonomisk idioti men är det så EU ska fungera så är man glad att man hade så pass mycket vett i skallen och inte röstade ja till denna s.k fredsunion när den begav sig på 90-talet men tyvärr så hjälpter detta nej då något idag. Bara låta de närmast sörjande EU anhängarna leka ett tag till men till slut så rasar denna koloss på lerfötter ihop som ett korthus, inget varar för evigt inte ens EU !

    1. Du kan ju följa med i händelseutvecklingen i Grekland, så ser du en sak: Det finns inget land och knappast några regeringar heller som vill gå igenom det Grekland har fått genomleva de senaste fem-sex åren.

 2. Fast det som de stretar emot är inte att de måste bekämpa korruption inom statlig förvaltning. Ta t ex sjukvården i landet – tack vare nedskärningarna så är den så underfinansierad att mycket av den vård som sker utförs på välgörenhetsbasis av medborgarkooperativ. Man försöker inte BARA trycka på "effektivisering av offentlig verksamhet" på Grekland, man försöker trycka på dem rena nerbantningar – detta trots att man redan bantat ner offentlig verksamhet bortom svältgränsen. Det är det som folk är trötta på.

  1. När EU-kommissionens ekonomer träffade företrädare för Grekland i krisens inledning var budskapet klart: Rådet var att Grekland skulle börja med de strukturella förändringarna – och ta nedskärningarna i ett senare skede. Men Grekland gjorde precis tvärt om, den började med råa nedskärningar. Så det ligger ett ansvar även i Aten för detta. Kravet är att Grekland får statsfinanser i balans. Medlen för att nå detta handlar inte om råa nedskärningar. Till exempel har Grekland haft orimligt generösa pensionsregler, 200 yrken har varit skyddade från konkurrens, tillståndsgivning för företag har tagit orimligt lång tid.

 3. Situationen i Grekland påminner otroligt mycket om cirkusen kring den Svenska varvsindustrin. Resultatet i förlängningen kommer sannolikt att bli detsamma, Grekland kan omöjligen stanna i Euron. Återstår att se om Merkel & co har glöd nog att erkänna det gigantiska misstaget i tid, annars kommer EUs skattebetalare att få en mycket dyr nota! EU lär få ta nesan med Grexit, vare sig de vill eller inte. Grekland har i stort inte gjort ett skit på 15år, vad får Ströman att tro på underverk nu??

  1. Både Grekland och EU skulle förlora på att landet lämnar euron. Den uppfattningen delas av de grekiska väljarna.

   1. Om Grekland skulle välja att lämna Euro-samarbetet är ju det samma sak som att ställa in betalningarna – statsbankrutt.. Återinför dom en nationell valuta, som ingen vill ha som betalning, får naturligtvis en del Europeiska banker problem. Men de största problemen blir ju Greklands egna banker, som har mest Grekiska statspapper och som blir totalt värdelösa. – dessa kommer att gå i konkurs. Det blir kaos och demonstrationer och lite annat – efter ett tag lugnar det ner sig och Grekland får göra de åtgärder som krävs. Man får inga nya lån och får då anpassa sina kostnader till vad intäkterna räcker till. Hyperinflation står för dörren – om man ska undvika det måste man göra stora inbesparingar, löner måste sänkas, pensioner sänkas och pensionsålder höjas för att nämna några exempel. Erfarenheter från ex krisåren efter Sovjets fall och ekonomiska krisen gav sämre folkhälsa och ökad dödlighet. Men allt är inte negativt – en ekonomisk kris i denna omfattning, kan också innebära att de korrupta strukturerna elimineras och den svarta ekonomin "havererar". Det politiska priset för EU i allmänhet och Euro-samarbetet i synnerhet kan bli väl så högt. Nu tror jag inte detta kommer att hända – men man kan aldrig vara säker.

 4. Utmaningen ligger i att få en sund ekonomi i Grekland och, om möjligt, hålla Ryssland utanför den grekiska skuldkrisen. Ett scenario kan ju vara att ryssarna istället för att sända "anonyma gröna gubbar" ställer upp med fördelaktiga krediter till Grekland för att med icke-militära medel orsaka split och bekymmer för EU! Den som lever får se!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *