Kosmetika-kedja tar ställning mot frihandel

Min dotter behövde köpa något  i en  kosmetikabutik, så jag följde med henne dit. Och just den här kosmetika-kedjan har  en tydlig miljöprofil, bland annat tar den ställning mot de pågående frihandelsförhandlingarna mellan EU och  USA, TTIP.

Så jag hamnade i en diskussion med en av de anställda. Och på något sätt är det hela tiden EU-kommissionen och de som förhandlar som befinner sig i ett underläge. För kritiken mot TTIP går ut på att vi typ ”riskerar” att få tillåta fler farliga kemikalier. EU-kommissionen  kan tjata och tjata och tjata om att det inte blir något amerikanskt hormonkött som kommer till EU, att farliga kemikalier även i fortsättningen kommer att vara förbjudna och så vidare.

Men så länge det inte finns ett färdigt förhandlingsresultat kan någon säga att det möjligen skulle kunna bli någon försämring någonstans. Det går inte att bevisa motsatsen förrän det finns ett färdigt förslag till avtal.

Men se saken så här: Vi kan tycka vad som helst om EU och USA. Men om vi jämför EU och USA med länder som Kina och  Indien så ligger EU och USA hästlängder före när det gäller miljön. Om EU och USA kan sätta standarden för miljön, genom ett gemensamt förhållningssätt, så är det sannolikt att det kommer att få även andra länder att anpassa sig.

Publicerat av

3 reaktioner till “Kosmetika-kedja tar ställning mot frihandel”

  1. I Kina produceras allt det skit som vi massimporterar men av miljöskäl inte vill tillverka själva. Så din retorik haltar rätt ordentligt Ströman! EU och USA lever på att andra världsdelar tar hand om "the Dirty work", det är den bistra sanningen. En grundpelare i dagens nyliberalism!!

  2. Frihandelsavtal handlar ju om att underlätta handel och då måste man inse att det finns olika intressenter och olika synsätt inblandade. USA och EU må ligga en bra bit före de andra nämnda länderna när det gäller miljö- och etiktänk, men man måste komma ihåg att det heller inte är friktionsfritt mellan USA och EU inom vissa frågor (exempelvis GMO). Här kan man välja ett av två perspektiv. Antingen ett naivt, där man förutsätter att förhandlarna naturligtvis bara har varandras bästa för ögonen och självfallet inte ruckar på några goda principer för att komma överens. Eller ett kritiskt, där man förstår betydelsen av de olika intressena och vet att kommersiella krafter ibland vinner över goda principer.

    1. Självklart bör det finns ett kritiskt förhållningssätt även till TTIP-förhandligarna. Och de allra flesta handlingar kring TTIP är offentliga. Och när det finns ett färdigt avtal kan vi ta ställning till resultatet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *