Nej, det blev inte 3-2. Just nu står det 3-3.

Kammarrätten i Sundsvall upphävde det tillfälliga jaktstoppet på varg. Men kammarrätten i Göteborg valde att inte ta upp frågan för prövning. Alltså gäller jaktstoppet i Örebro och Värmlands län tills Förvaltningsdomstolen i Karlstad har prövat sakfrågan – om jakten är laglig.

Då är läget alltså att vargjakten kan börja i Gävleborgs län och Dalarna, men inte i Örebro eller Värmlands län.

En del jägare kan känna sig nöjda, men inte andra. En del miljövänner kan känna sig nöjda, men inte andra. För poängberäkning: se närmast föregående blogg.

Regering och riksdag kan under alla omständigheter känna sig blåsta! De hade ju enats om en beslutsprocess som skulle utesluta domstolsprövning. Men så kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till att den processen stred mot EU-fördraget.  Så nu pågår domstolsprövningarna för fullt.

Kommer nu Högsta förvaltningsdomstolen att känna sig manad att överpröva Kammarrättens beslut? Jag tvivlar. Det är nyårsafton i morgon. Men i just den här frågan har vi ju onekligen sett en del oväntade turer.

 

Blir det 3-2 i matchen om vargjakten?

Det verkar i dag stå 3-2 i matchen om vargjakten – till jägarnas favör och till nackdel för miljöorganisationerna, med reservation för att det kommer ett beslut i Kammarrätten i Göteborg i dag klockan 10.

Första deltävlingen: Regering och riksdag bestämmer att länsstyrelserna ska besluta om vargjakt. Besluten på länsstyrelsenivå ska sedan kunna överklagas till Naturvårdsverket. Det är ett sätt att runda EU-domstolen. 1-0 till jägarna.

Andra deltävlingen: Länsstyrelser och sedan även Naturvårdsverket beslutar om licensjakt på varg, till miljöorganisationernas protester. 2-0 till jägarna.

Tredje deltävlingen: Högsta förvaltningsdomstolen säger att beslutsprocessen strider mot EU:s fördrag. Alltså kan Naturvårdsverkets beslut överklagas till domstol. Nu står det alltså 2-1. Fortfarande ledning för jägarna.

Fjärde deltävlingen: Flera förvaltningsdomstolar beslutar att inhibera vargjakten, i avvaktan på beslut i respektive domstol. Nu börjar matchen bli riktigt spännande. Ställning: 2-2.

Femte deltävlingen: Kammarrätten i Sundsvall bestämmer sig för att upphäva beslutet att stoppa vargjakten. Och senare i dag kommer ett beslut från Kammarrätten i Göteborg. Om det beslutet går i linje med beslutet av kammarrätten i Sundsvall så står det 3-2 till jägarna.

 

Det är förskräckligt att läsa Sveriges radios rapportering om Dublinförordningen

Sveriges Radios Ekot rapporterar nu om att justitieminister Morgan Johansson vill skrota Dublinförordningen. Rapporteringen är förfärande i all sin slarvighet.

Vad betyder ”skrota”? Ja, även EU-kommissionen avser att lägga fram ett förslag om att ”skrota” Dublinförordningen. Alltså förordningen om vilket land som ska behandla en asylansökan. Jag vet inte ens om jag vill beteckna det som en nyhet att Morgan Johansson vill göra samma sak. Ett nytt förslag kommer att läggas fram under våren. Vi kan vara säkra på två saker: 1. Det blir ett juridiskt komplicerat förslag där flera olika faktorer kommer att vägas in. 2. Förslaget kommer säkert att harvas och i någon mån vattnas ur av medlemsländerna.

Sedan skriver Ekot på sin hemsida att Dublinförordningen föreskriver ”första asyllandsprincipen”. Fel, fel fel och fel igen! Det är inte så Dublinförordningen fungerar. Så här säger nämligen förordningen.

När den asylsökande kommer till något av de 28 EU-länderna samt till Norge, Island eller Schweiz, så gäller följande: Migrationsmyndigheten i det berörda landet ska utreda följande frågeställningar, med följande prioritet:

  1. Har den asylsökande kärnfamilj i något av de 31 länderna? Då ska det landet behandla ansökan.
  2. Har den asylsökande fått visum eller uppehållstillstånd i något av de 31 länderna. Då ska det landet behandla asylansökan.
  3. Först på tredje plats kommer det land som den asylsökande först har rest in i.
  4. Har den asylsökande uppehållit sig i något av länderna i fem månader? Ja då ska det landet behandla asylansökan.
  5. Har den asylsökande redan lämnat in en asylansökan i något av de 31 länderna. Då skickas personen dit.

Sedan ska vi inte glömma ett övergripande undantag: Om den asylsökande är ett ensamkommande barn ska han eller hon inte behöva skickas runt mellan medlemsländerna. För att vara petnoga så finns vissa undantag från den principen, men de allra flesta ensamkommande ska få sin ansökan behandlad i det land där de råkar befinna sig.

Möjligen kan punkterna tre, fyra och fem sägas knyta an till ”första asyllandsprincipen”. Men det om vi ska fastställa vad som prioriteras högst i Dublinförordningen så är det ”familjeprincipen” och ”ensamkommande barn ska inte behöva skickas runt”-principen.

Det är bekymmersamt när public service så slarvigt rapporterar om en av de mest brännande politiska frågorna just nu.

 

 

Därför stoppas vargjakten i Örebro län

I dag kom det ett beslut från Förvaltningsdomstolen i Karlstad som innebär att vargjakten inte får genomföras. Nu ska det sägas att detta inte är det slutliga beslutet. Domstolen ska pröva om vargjakten är laglig. I avvaktan på att domstolen har avgjort ärendet får jakten inte genomföras. Det skulle alltså – i strikt formell mening – kunna hända att Förvaltningsdomstolen senare kommer fram till att jakten skulle ha fått genomföras.

Men  bakom skymtar ett beslut som Högsta förvaltningsdomstolen fattade före jul. Och Högsta förvaltningsdomstolen underkänner det system som finns i Sverige för att besluta om vargjakt. Systemet fungerar så att länsstyrelserna fattar beslut. Sedan kan de besluten överklagas till Naturvårdsverket. Du kan alltså inte överklaga till en domstol.

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att det är ett förfarande som strider mot EU:s rättssystem. Förenklat gäller följande: EU:s lagstiftning om skydd för hotade växt- och djurarter gäller bland annat vargen. Om exempelvis en naturvårdsorganisation är motståndare till ett beslut om vargjakt måste beslutet kunna prövas av EU:s domstol. Men Sverige har gått förbi det systemet genom att i stället låta länsstyrelserna och Naturvårdsverket fatta besluten. Så här skriver Högsta förvaltningsdomstolen:

”Överklagandeförbudet i 58 § 1 jaktförordningen står därmed enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening i strid med unionsrätten…”

 

Krogbråk som slutade i rätten: Domstolen träffar mitt i prick.

Två män, en 20-åring och en 28-åring, har dömts av Örebro tingsrätt. De båda männen stötte på varandra på en krog i Örebro.  20-åringen förolämpade en kompis till 28-åringen genom att fimpa i ett glas och genom att säga nedlåtande saker.  28-åringen knuffade till 20-åringen och kastade sitt ölglas mot honom.

Det är precis så här som ett rättssamhälle ska fungera när det är som bäst.

20-åringen har förolämpat en annan person. Det är ett brott och tingsrätten dömer honom därför till 80 dagsböter.

28-åringen rätt hade all rätt att bli förbannad på 20-åringen. Men det ger honom inte rätt att gå till fysiskt angrepp.  När han knuffade 20-åringen och kastade ett ölglas, så gjorde han sig skyldig till misshandel.

De båda männen försökte också ge förklaringar för att domstolen skulle se mildare på det de gjort. 20-åringen förklarade att han inte alls är rasist, men att han var onykter.  Må så vara, men även om du är onykter måste du stå till svars för vad du gör. 28-åringen säger att det inte var meningen att glaset skulle träffa 20-åringen i ansiktet. Nej, kanske det. Men om du kastar ett glas under ett krogbesök, får du räkna med att något blir träffad.

Det här är också tillämpbart i ett lite större perspektiv. Grupper av militanta ”antirasister” som går till angrepp mot organisationen som de själva – helt godtyckligt – betraktar som ”rasistiska”. Om någon eller några personer uttrycker sig rasistiskt, på ett sätt som strider mot lagen, så ska de ställas till svars i domstol – ingen annanstans.

Taffligheten kring tolkar kan hota svenska soldaters liv!

En del av de tolkar som arbetat för den svenska ISAF-styrkan i Afghanistan har fått uppehållstillstånd i Sverige. Andra är kvar i Afghanistan med fara för eget liv. Ingen myndighet verkar vilja röra i frågan. Och regeringen håller truten.

Det här är allvarligt av två skäl. Det första – och viktigaste – handlar om moral. Tolkarna har tjänstgjort för det svenska försvaret, med fara för eget liv. Av dem som arbetat för den svenska insatsen i Afghanistan stupade sju. Fem var svenska soldater. Två var lokalanställda tolkar. De lokala tolkarna var inte bara nödvändiga för exempelvis kontakten med lokalbefolkningen. De var också väsentliga för soldaternas säkerhet. De kände av stämningen. De märkte tidigare än svenskarna när något liksom inte stämde – kanske var det ett bakhåll på gång.

Men om inte något annat hjälper så borde den svenska regeringen börja inse att även länder långt borta lever i 2000-talet. Även i länder som Afghanistan, Syrien, Mali med flera så finns det en växande medelklass som har tillgång till internet. Om de exempelvis skulle söka på nätet om villkoren för att tjänstgöra för den svenska försvarsmakten, så kan de sannolikt hitta information som visar att Sverige visserligen gärna anställer tolkar. Men när insatsen är över, så struntar Sverige högaktningsfullt i om tolkarna hotas till livet. Inte så bra anställningsvillkor! Så taffligheten med tolkarna är inte bara moraliskt förkastlig på väldigt många sätt. Den kan också utgöra ett hinder för fortsatt rekrytering av tolkar. Den svenska regeringens tafflighet kan i värsta fall  hota framtida insatser i utlandet.

Dan-Åke Moberg kan mycket – men inte leda fullmäktige

Socialdemokraten Dan-Åke Moberg är en av Kumlas mest erfarna politiker. Det finns säkert uppdrag som passar honom. Men att leda kommunfullmäktige är inte ett av dem.

Nu har fem oppositionspartier i fullmäktige krävt att Dan-Åke Moberg kliver ner från jobbet som fullmäktiges ordförande. Att vara fullmäktiges ordförande är inte samma grej som att vara ordförande i exempelvis en nämnd. Även nämndordföranden tjänar på att ha oppositionens förtroende. Men om oppositionen inte litar på att fullmäktiges ordförande klarar sitt uppdrag, så är det värre.

Själva grejen med fullmäktiges ordförande är att han eller hon på ett opartiskt sätt ska leda debatterna. Han eller hon ska se till att partiföreträdare kommer till tals. Han eller hon ska skapa ett stämningsläge i fullmäktige där det är okej att gå upp och tala – även för nyblivna ledamöter som känner sig osäkra. Det har Dan-Åke Moberg inte klarat av.

Senast avbröt Dan-Åke Moberg en talare för att han ansåg det otillständigt att talaren citerade Wikipedian. Vilka fler källor anser han är en avvikelse från ämnet?

Det är klart att majoriteten i fullmäktige – Socialdemokraterna och Moderaterna – kan bestämma sig för att Dan-Åke Moberg ska sitta kvar. Det ligger i deras makt. Under den senaste incidenten fick Dan-Åke Mobergs partikamrat Katarina Hansson ingripa. Hon insåg det orimliga i hans tilltag. Tyvärr finns det mycket som talar för att det inte är sista gången.

Dan-Åke Moberg är en kunnig och erfaren politiker. Han kan vara en sylvass debattör. Han brinner för Kumla och för politiken. Det är goda egenskaper. Men det räcker inte för just det här uppdraget. Här gäller det att brinna även för motståndarens rätt att komma till tals.

 

I skuggan av flyktingkrisen: Minskad arbetslöshet!

För några dagar sedan publicerade SCB följande resultat av arbetskraftsundersökningen från november:

”Antalet arbetslösa minskade med 55 000 till 325 000 och andelen arbetslösa minskade med 1,2 procentenheter till 6,2 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 167,1 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,0 procent.”

Arbetslösheten fortsätter alltså att minska. Dessutom visar siffror över tillväxten att den för närvarande är hög. En av de grupper som kommer att ha glädje av detta är pensionärerna, eftersom pensionerna är kopplade till den ekonomiska utvecklingen i landet.

Vems förtjänst är då detta? Upsala Nya Tidning har en intressant ledare om hur vi förhåller oss till ekonomin i dagens tidning. Det är klart att Stefan Löfvens regering och socialdemokratiska ledarskribenter kommer att peka på detta. Men det är ju inte så enkelt. Ännu 2015 är det Alliansens budget som regeringen administrerar, med en modifiering som genomförts via den tilläggsbudget som antogs av riksdagen i våras.

Men det här kan också vändas åt andra hållet. Att Anders Borg lyckades hålla ordning på statens finanser berodde bland annat på att tidigare S-regeringar drev igenom förändringar i det regelverk som styrde över statens finanser. Den tidigare finansministern och socialdemokraten Göran Persson gjorde livet lite lättare för moderaten Anders Borg.

UNT:s ledare skriver bland annat följande:

”Med undantag för 2009, då världsekonomin var bottenfrusen, har faktiskt svensk ekonomi och arbetsmarknad stärkts kontinuerligt i över 20 år. Det har skett med hjälp av en ansvarsfull politik av socialdemokratiska regeringar, alliansregeringar och regeringar med stöd över blockgränsen.”

Så rätt! Hela texten kan du läsa här.

 

 

Hallå alla som kallar sig "kristna"!

Jag skriver det här på flygplatsen i Bryssel. Jag brukar alltid sova över på samma vandrarhem i Bryssel. Jag har naturligtvis noterat att det bor många invandrare i området. Jag  har bland  annat hittat en favoritfrisör. På den salongen  talar folk i huvudsak  arabiska. Men först igår kväll såg jag att det område jag  bor i ligger i eller alldeles i utkanten av Molenbeek, den kommun i Bryssel som blivit  så uppmärksammad efter terrordåden i Paris.

Jag känner mig i varje fall lika säker där som någon annanstans  i Bryssel.

Men det jag funderar över nu är hur  människor  som säger sig stå för kristna  värden kan  agera så fientligt mot flyktingar. Någon skrev på Twitter att om Jesusbarnet hade kommit till Danmark så hade den danska regeringen beslagtagit de tre vise männens gåvor. Hade exakt  samma sak  berättats i Bibeln hade vi sett det hela som ett barbari  – sådant som kunde inträffa för 2000 år sedan eller så. Men det inträffar i dag – i ett av våra grannländer.

Om Jesus  skulle finnas bland de asylsökande som kommer över Öresund  så hade han nog  kunnat ta sig till Sverige under julhelgen. Men hade han kommit efter den  4 januari så hade det blivit tvärstopp. Vi kan utgå från att den romerska ockupationsmyndigheten inte hade varit särskilt intresserad av att ge den unge predikanten några id-handlingar. Han stod för en ny och uppstudsig lära. Hans anhängare bildade något som på den tiden måste ha betraktats som en liten obskyr religiös sekt. Den skulle visserligen senare växa till att bli den  största världsreligionen.

Som kristen anser jag att vi då och då ska fråga oss: Vad hade Jesus gjort? Vilka kristna värden står vi för om vi stänger Europas gränser mot  flyktingar?

Den europeiska ledare  som åtminstone i någon mån kan  vara stolt över att kalla sig ”kristdemokrat” är Angela Merkel. De andra är jag inte särskilt imponerad av. Inte heller de svenska kristdemokraterna har någon anledning  att känna sig stolta, utom möjligen för enskilda medlemmar och förtroendevalda, typ Lennart Bondeson i Örebro. Han har stridit för flyktingar – även när det varit obekvämt.

 

 

Ytterligare ett steg mot flykting-lättnad för Sverige

EU-toppmötet sade att medlemsländerna borde överväga att låta även Sverige ingå i omlokalisering av flyktingar till andra EU-länder. Det skulle alltså innebära att flyktingar flyttas från Grekland, Italien och Sverige till andra EU-länder.

För att Sverige ska komma med i det paketet måste EU-kommissionen lägga ett förslag. EU-kommissionen har ensamrätt på att lägga lagförslag i EU. Vid presskonferensen efter toppmötet lovade EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker att ett sådant förslag ska komma i början av nästa år.

Sedan ska förslaget godtas av medlemsländerna, med kvalificerad majoritet. Och så blir det nog. Men sedan kommer det stora problemet: Hittills har omlokaliseringen varit ett fiasko. Medlemsländerna har helt enkelt inte hållit vad de lovat. Just nu är det rätt långt mellan beslut och verkstad i EU på just den här punkten.