I skuggan av flyktingkrisen: Minskad arbetslöshet!

För några dagar sedan publicerade SCB följande resultat av arbetskraftsundersökningen från november:

”Antalet arbetslösa minskade med 55 000 till 325 000 och andelen arbetslösa minskade med 1,2 procentenheter till 6,2 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 167,1 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,0 procent.”

Arbetslösheten fortsätter alltså att minska. Dessutom visar siffror över tillväxten att den för närvarande är hög. En av de grupper som kommer att ha glädje av detta är pensionärerna, eftersom pensionerna är kopplade till den ekonomiska utvecklingen i landet.

Vems förtjänst är då detta? Upsala Nya Tidning har en intressant ledare om hur vi förhåller oss till ekonomin i dagens tidning. Det är klart att Stefan Löfvens regering och socialdemokratiska ledarskribenter kommer att peka på detta. Men det är ju inte så enkelt. Ännu 2015 är det Alliansens budget som regeringen administrerar, med en modifiering som genomförts via den tilläggsbudget som antogs av riksdagen i våras.

Men det här kan också vändas åt andra hållet. Att Anders Borg lyckades hålla ordning på statens finanser berodde bland annat på att tidigare S-regeringar drev igenom förändringar i det regelverk som styrde över statens finanser. Den tidigare finansministern och socialdemokraten Göran Persson gjorde livet lite lättare för moderaten Anders Borg.

UNT:s ledare skriver bland annat följande:

”Med undantag för 2009, då världsekonomin var bottenfrusen, har faktiskt svensk ekonomi och arbetsmarknad stärkts kontinuerligt i över 20 år. Det har skett med hjälp av en ansvarsfull politik av socialdemokratiska regeringar, alliansregeringar och regeringar med stöd över blockgränsen.”

Så rätt! Hela texten kan du läsa här.

 

 

Publicerat av

Lars Ströman

26 reaktioner till “I skuggan av flyktingkrisen: Minskad arbetslöshet!”

 1. Ströman, Du som är en rättskaffens karl och har pejl på det mesta, kan Du delge en lekman hur många jobb som är skattefinansierade, dvs instegsjobb, lönebidragare, nystartsjobb osv.

   1. Hmm… och av de 180.000 hur många är det som deltar som varit i Sverige kortare tid än två år? Hur många av de här 55.000 nya jobben utgörs av statligt bekostade arbetstillfällen som genererats i anslutning till asylboenden och hur många av dessa 55.000 jobb utgörs av pensionsavgångar, förtidspensioneringar och liknande? Finns det siffror på vilka sektorer som står för de största delarna av dessa 55.000 jobb och (inte minst intressant) hur stor del av dessa 55000 jobb är så kallade "lågkompentensarbeten" utan krav på mer än (motsvarande) grundskole- och eventuell gymnasiekompetens?

    Är det en traditionell socialdemokratisk arbetspolitik vi ser nu (statligt sponsrade jobb som kostar mer än de avkastar) eller rör det sig om faktiska "reella" jobb som de facto genererar avkastning?

    Visst vill man tro på siffrorna, men med tanke på hur illa det har gått med trainee-jobben, regeringens icke-politik, opinionssiffror och den generella invandringskritiken finns det all anledning att vara extremt skeptisk till det mesta just nu. Det är inte direkt svårt att bli konspirationsparanoid i dessa dagar om man uttrycker sig så…

    1. Utvecklingen mot lägre arbetslöshet är en rätt stadig utveckling som pågått under flera år. Men visst finns det saker i regeringens politik som är värda att kritiseras.

   2. Är det den delen "jobb" som ökar?,..alltså arbetsmarknadspolitiska program?

    Tror att denna minskade arbetslöshet kommer att bita någon i arslet.

    1. Nej, antalet i arbetsmarknadspolitiska program är ungefär lika stort i slutet av 2015 som i slutet av 2014. Det skiljer typ 1000 personer i hela landet.

   3. Varför har Sverige arbetslöshet, finns det någon bra förklaring till det undrar en som inte begriper lika mycket som andra allvetare brukar göra, är det så att ett visst antal människor i framtiden alltid trots snacket om alla människors lika värde som det så fint heter får räkna med att stå utanför arbetsmarknaden och leva på allmosor från staten, att arbeten skapas låter ju bra och finputsar antagligen också statistiken något men är verkligen majoriteten fasta jobb som drar in inkomster istället för vara utgifter för staten ? Tyvärr får och har vi idag ett samhälle med vi och dem när inte alla får samma möjligheter till kunna försörja sig genom ett riktigt arbete som är och i alla tider har varit viktigt och hedersamt för människor. Arbetslöshet är farligt i längden vilket vi historiskt har sett men i dagens trygga Sverige så verkar vi inte ta detta på allvar utan nöjer oss med att i välfärdens namn istället dela ut bidrag till behövande.

    1. Nej, faktiskt så påstår jag att arbetslöshet inte behöver vara ett jättestort problem. Noll i arbetslöshet är inte realistiskt. Det är inte ett stort problem om en person förlorar jobbet, lever på a-kassa en tid – och sedan får ett nytt jobb. Problemet är om människor fastnar i arbetslöshet under en längre tid. Du skriver att vi nöjer oss med att "dela ut bidrag". Det där är också en svår balansgång. Å ena sidan: Den som förlorar jobbet ska inte behöva leva i armod. Å andra sidan: Det måste finnas en drivkraft att skaffa jobb. Dessutom: De som lever på försörjningsstöd kan lätt fastna i en fälla eftersom försörjningsstödet ryker när personen får en ny inkomst. Där införde den förra regeringen en reform som innebär att försörjningsstödet trappas av. Om en person med försörjningsstöd exempelvis får ett tillfälligt jobb, så ska han eller hon få bättre ekonomi än om personen inte arbetat. I det gamla systemet blev det ingen skillnad.

     Jag är också övertygad om att vi behöver en bredare arbetsmarknad: Fler enkla jobb med lägre ingångslöner. Det ska kombineras med ett mer flexibelt utbildningssystem. Det ska finnas många vägar för att komma vidare.

 2. Vad jag inte förstår är varför alla verkar ha avskrivit den faktor som diskuterades mycket för cirka 10 år sedan: att rekryteringsbehovet skulle komma att öka i takt med de stora pensionsavgångarna bland 40-talister. Vad var det egentligen som gjorde att man började tro att bara välskötta statsfinanser och världskonjunkturläget styr dessa saker? Är det omöjligt att föreställa sig att om det försvinner ut en viss mängd kompetens i ena änden, så behöver det tillföras ny i andra änden?

  1. Så var det sign JEO – debatten för ca 10 – 15 år sedan fokuserade på hur rekryteringen skulle klaras när de stora krigsårens barnkullar går i pension. Men det fanns också andra forskare som hade helt andra scenarier – nämligen att behovet av arbetskraft skulle minska, i vart fall för människor med låg utbildning. För ett antal år sedan "plöjde" jag igenom en utredning som visade, om jag kommer ihåg allt rätt, att under en 5 årsperiod (2004-2009 tror jag) försvann omkring 300 000 – 350 000 jobb inom främst handel och administration. Samtidigt under perioden återskapades det ca 200 000 – 250 000 jobb inom samma branscher, men med krav på högre utbildning. Och pga samhällets ökade komplexitet har skapats många nya typer av jobb som kräver någon form av juridisk utbildning. Summa summarum kan vi nog konstatera att vi har i stor utsträckning lämnat Industrisamhället och befinner oss i det Postindustriella (dåligt ord egentligen, som säger mer om det som var än det som komma skall), men OK – det viktiga är att arbetskraften i dag inte är lika utbytbar som i industrisamhället. Tjänstesektorn, som i dag är den dominerande, kommer att fortsätta att öka – men kraven på social kompetens, hög grundutbildning samt livslång lärande, är avgörande för att kunna vara anställningsbara. Sveriges tillväxt kommer att öka, även med mindre människor i arbetskraften.. Den avgörande frågan är då vad alla andra ska göra, som inte får ett jobb. Själv kommer jag inte att få vara med när denna framtidsvision går i uppfyllelse – men barn och barnbarn försöker jag så gott jag kan intala hur viktigt det är med utbildning. . .

 3. Det går åt massor av tolkar, lärare, flyktingsamordnare, behandlingsassistenter och annan personal på alla hem för alla nya "barn" som ska ha "passning" dygnet runt med tät bemanning, personal på alla vanliga flyktingboenden och andra ställen asylsökande bor på, tandläkare och läkare m.fl. för all vård de nya behöver, hemspråkslärare, SFI-lärare, arbetsförmedlare, försäkringskassepersonal, migrationsverkspersonal (redan jobbar 7000 där) mm. mm.
  Privata entreprenörer som lever direkt på och av invandringen som betalas skattepengar.
  Byggjobbare för att ge de nya bostäder behövs också.
  Bovärdar som kan snacka massor av språk för att hjälpa de som flyttar in i nya bostäder behövs också.
  Dagis och fritidspersonal i mängder, givetvis flerspråkiga.
  Lärare för vuxenutbildning inom alla tänkbara områden.
  Skatteverket behöver fler för folkbokföring, skatteärenden och hjälp att informera om vad deklaration är och hur det funkar, naturligtvis flerspråkiga sådana.

  Kommuner,landsting och staten kommer att behöva anställa väldigt många.
  Just p.g.a. alla "nya".
  Ja, många jobb blir det.
  Men är det arbeten som kommer att på något sätt vara en tillgång för de som redan bor här?
  Allt arbete som utförs i ett samhälle gagnar inte den "vanliga medborgaren".
  Den vanliga medborgaren får istället betala kostnaderna för dessa nya arbeten.
  Om det sedan blir bra i förlängningen, efter säg 10 år, vet vi inte.
  Om vi tittar i backspegeln kan vi se att det inte blivit alls så bra som våra politiker och myndigheter hävdat att det skulle bli för alla som kom för 10 år sedan.
  De är inte alls integrerade på ett smidigt sätt.
  Inte heller har samhället blivit stabilare eller tryggare.
  Hur mycket samhörighet känner vi med varandra?
  Hur integrerat bor vi?
  Hur väl integrerar sig våra beslutsfattare med de nya?

  Skattepengarna ska räcka till mycket. Vi har knappt råd med den "så dyra" åldrande befolkningen i landet sägs det.
  Det är svårt att få pengarna att räcka till allt.

  1. Det blir som det blir ! Är bara att låta det allvetande och välutbildade svenska etablissemanget sköta detta och allt annat i samhället så blir det garanterat bra för alla. Glöm inte att vi bor i ett av världens, ja vet i sjutton om inte är det allra rikaste landet i världen just nu och i ett sådant land finns eller bör det ju inte finnas några begränsningar inom några områden ! GOD JUL Sverige.

 4. Sverige går bra och ska så göra. Det är helt enligt förväntningarna. Hade vi haft lägre tillväxt, ökad arbetslöshet hade de liberala reformer som genomförts de senaste 20 åren haft fel och inte gett de effekter som är naturliga. Fram till slutet av 80-talet var Sverige nedtyngd av politisering inom i stort alla områden. Ineffektiviteten i offentliga sektorn var hög. Ett oslagbart rekord från denna tid är nog den statliga utredning som bl a hade i uppdrag att föreslå längden i cm på det snöre som reflexbrickan satte på. Så genompolitiserad och nedtyngd var det Svenska samhället och ekonomiskt var vi på väg mot avgrunden. Men om vi ska behålla tillväxten och få ordning på arbetsmarknaden, måste också (S) ompröva sin politik. Det räcker inte med att välutbildade kommer i jobb – Sverige måste också kunna ge människor med lägre utbildning, handikapp av olika slag, nyanlände från lågutbildningsländer en chans till jobb – för det måste murarna kring arbetsmarknaden sänkas. En ökad lönespridning där alla hushåll får det bättre är en bra början – vi har haft en sådan utveckling de senaste åren, men kan intensifieras genom att ingångslöner ex inte ökar i samma takt. Här kan också regering och riksdag bidra med förändringar i skatterna för att ge en "spark" åt utvecklingen, till fromma för alla som har problem med att klättra över "arbetsmarknadsmuren".

 5. Räknas alla nya invandrare med i denna statistik eller förväntas dom inte arbeta?

  Annars är nog verkligheten en annan.

  Begreppet arbetslöshet säger inte så mycket idag.

  Arbetslösa för mig är personer mellan 18 och 65 som inte studerar.

 6. Jättebra att Sverige går som tåget,det kommer verkligen att behövas när kostnaderna skenar.Även Rot och Rut jobb är skattefinansierade .Vad gäller pensionärerna så kommer även redaktören att få ta del av de uppoffringar tidigare generationer slitit ihop ,så att redaktören får en tryggad ålderdom när han lämnar sitt kall som bl EU lobbyist.

  1. Nej det är inte tidigare generationer som får slita för min pension, utan senare generationer. På det sätter är pensionssystemet lite förvirrande. Visserligen förtjänar jag pensionspoäng på det jag gör i dag. Men systemet fungerar så att vi som arbetar i dag betalar pensioner till dagens pensionärer. När jag går i pension får mina barn – och deras generation – betala min pension.

 7. Såg att Göteborg kommun skulle anställa 1500 personer för att hantera invandringen där. Klart att arbetslösheten minskar. Så om vi öppnar fritt och låter närmare 500 000 människor komma hit så minskar ju arbetslösheten ännu mer, eller hur Ströman

  1. Som sagt: Arbetslösheten har minskat under flera år. Siffran 500 000 grundar sig på att det under en kort period kom 10 000 på en vecka. I dag är siffran cirka 3 000 i veckan och sjunkande. Migrationsverkets huvudscenario var 160 000. Det ser ut att bli cirka 170 000 i år.

    1. Som jag sagt flera gånger: Arbetslösheten går ner rätt stadigt. Statsfinanserna är starka. Tillväxten är hög.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *