Taffligheten kring tolkar kan hota svenska soldaters liv!

En del av de tolkar som arbetat för den svenska ISAF-styrkan i Afghanistan har fått uppehållstillstånd i Sverige. Andra är kvar i Afghanistan med fara för eget liv. Ingen myndighet verkar vilja röra i frågan. Och regeringen håller truten.

Det här är allvarligt av två skäl. Det första – och viktigaste – handlar om moral. Tolkarna har tjänstgjort för det svenska försvaret, med fara för eget liv. Av dem som arbetat för den svenska insatsen i Afghanistan stupade sju. Fem var svenska soldater. Två var lokalanställda tolkar. De lokala tolkarna var inte bara nödvändiga för exempelvis kontakten med lokalbefolkningen. De var också väsentliga för soldaternas säkerhet. De kände av stämningen. De märkte tidigare än svenskarna när något liksom inte stämde – kanske var det ett bakhåll på gång.

Men om inte något annat hjälper så borde den svenska regeringen börja inse att även länder långt borta lever i 2000-talet. Även i länder som Afghanistan, Syrien, Mali med flera så finns det en växande medelklass som har tillgång till internet. Om de exempelvis skulle söka på nätet om villkoren för att tjänstgöra för den svenska försvarsmakten, så kan de sannolikt hitta information som visar att Sverige visserligen gärna anställer tolkar. Men när insatsen är över, så struntar Sverige högaktningsfullt i om tolkarna hotas till livet. Inte så bra anställningsvillkor! Så taffligheten med tolkarna är inte bara moraliskt förkastlig på väldigt många sätt. Den kan också utgöra ett hinder för fortsatt rekrytering av tolkar. Den svenska regeringens tafflighet kan i värsta fall  hota framtida insatser i utlandet.

Publicerat av

Lars Ströman

5 reaktioner till “Taffligheten kring tolkar kan hota svenska soldaters liv!”

  1. Å andra sidan är väl framtida svenska insatser i utlandet ett ganska osannolikt scenario. Åtminstone med markförband. Det är svårt att föreställa sig att man framöver kommer att se tillbaka på den senaste tidens säkerhetspolitiska doktriner och hävda att de var lyckade. Hela modellen med att skicka trupp för att utkämpa andras krig har hittills bara förlängt och försvårat konflikter. I synnerhet Afghanistan är ett gigantiskt misslyckande, även om det ännu inte är politiskt sanktionerat att använda den beskrivningen. Kanske är det bland annat därför man beter sig så taffligt mot tolkarna – det svider att erkänna att svenska soldaters enda insats där blev att sätta lokalbefolkningen i ännu värre livsfara.

  2. Ja tänk om våra välmenande svenska soldater som gett sig in i denna krigslek får man utgå ifrån helt frivilligt skulle bli skadade eller dödade vilket väl inte är helt uteslutet att man kan bli i krig, vilket elände !

  3. Förstår inte varför anställning i försvarsmakten ska automatiskt innebära ett permanent uppehållstillstånd i Sverige? Får de inte betalt när de gör sitt jobb?

    1. Vem har sagt att det ska ske automatiskt? Men när en person är hotad till livet på grund av att han eller hon arbetat i svenska statens tjänst bör personen beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

  4. "Av dem som arbetat för den svenska insatsen i Afghanistan stupade sju."

    Det heter "Av de som arbetat för den svenska insatsen i Afghanistan stupade sju." eller ännu hellre: "Av de tolkar som arbetade för den svenska insatsen i Afghanistan stupade sju stycken."

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *