Utvisning av 80 000 personer – ja, så måste det nog bli

Regeringen börjar nu dra upp planer för att utvisa upp mot 80 000 personer från Sverige. Planerna väcker kritik. Och kritiken går i stort sett ut på att om staten planerar för att en viss andel av de asylsökande utvisas, så kan det påverka de rättsvårdande myndigheterna, det vill säga Migrationsverket och domstolarna.

Jag tycker inte att det är ett hållbart argument. De siffror jag har tagit del av från 2014 och de första tio månaderna 2015 tyder på att ungefär 40 procent av de asylsökande får ett nej. Sådant kan i och för sig ändras genom att nya grupper av asylsökande kommer eller genom att läget i vissa länder förändras. Men regeringen och myndigheter måste ändå ha någon form av planeringsförutsättningar.

Det är också smart att regeringen tänker sig ett samarbete med till exempel Tyskland om avvisningar.

Sverige har inte fri invandring. En asylansökan ska prövas. Den som hyser välgrundad fruktan för förföljelse på grund av politisk uppfattning, religiös tro, sexuell läggning med med mera, ska få stanna i enlighet med Genèvekonventionen. Den som riskerar tortyr, dödsstraff, att bli offer för urskillningslöst våld med mera, ska få stanna enligt så kallade alternativa skyddsskäl. Och nästan alla som beviljas uppehållstillstånd har något av dessa två skyddsskäl.

De som inte uppfyller lagens krav ska utvisas. I bästa fall frivilligt. I sämsta fall med tvång. Och staten måste också ha en planering för hur dessa utvisningar ska gå till – och hur många. De rättsvårdande myndigheterna ska ha tillräcklig integritet för att fatta beslut utan hänsyn till statens planering.

Publicerat av

38 reaktioner till “Utvisning av 80 000 personer – ja, så måste det nog bli”

 1. Stora ord, ska bli spännande att se resultatet framöver ! Nu blir det garanterat mycket tandagnissel, ältande, ständiga reportage om hur illa människor mår och lite kostsamt blir säkert också i slutänden men det är förmodligen minsta problemet för Sveriges urstarka ekonomi. Finns eventuellt en risk för att ännu fler människor nu går under jorden och ändå blir kvar i landet men det är kanske inte något problem eftersom det man ej ser lider man inte ju så mycket av. Ja, nu har Sverige fått lite att fundera över och pyssla med !

  1. Vi har den senaste tiden haft väldigt mycket reportage om sexuella övergrepp, om kulturskillnader, om badhus som kallar in vakter och så vidare. Vi har också genom åren haft väldigt många reportage om hedersvåld, exempelvis. Det gissar jag att du inte har något emot. Men visst, då ska vi också spegla hur de mår som ska utvisas från landet. En del kommer säkert att må dåligt. Andra kommer inte att göra det.

 2. Ironiskt nog kan avvisningsärenden kräva en väsentligt större apparat än mottagningsdito, eftersom det ju ofta inte bara är att sätta alla på ett chartrat plan. Om man väger in alla komplikationer som avvisningar kan innebära blir det intressant att fråga sig vilken som är den "rätta mixen" mellan beviljad och nekad asyl. Skulle det exempelvis vara effektivare att bevilja fler, och lägga de eventuellt sparade resurserna på bättre integration istället? Bäst skulle naturligtvis vara om det funnes möjligheter att ansöka om asyl på beskickningar i flyktingarnas hemländer, etc. Men en sådan alexanderhuggslösning på en mängd flyktingrelaterade problem verkar vara otänkbar.

 3. Jag tvivlar på att detta är praktiskt genomförbart, så som läget är f n finns kapacitet för att repatriera ca 4000 personer om året.
  Det skulle alltså ta en 20 år att genomföra med nuvarande kapacitet, vilket även förutsätter att migranterna följer frivilligt, samt att även det finns länder sända migranterna.

  Ett sånt här beslut kan bädda för ett kaos utan like i modern historia, för inte säga, kanske rent av samhällsfarlig. Landets ledning, oavsett vilka som innehaft makten de senaste åren har och fortsätter uppföra likt dårar.

  Om modeordet under 2015 var rasism, så lär det knappast bli det under 2016.

  Rena bananrepubliken.

  1. Bananrepublik tycker jag är ett irrelevant uttryck för ett av världens minst korrumperade länder. Ett av världens bäst fungerande länder. Ett land som ligger på åttonde plats i välståndsligan.

     1. De flesta länder i västvärlden , där kryllar det inte massa gamla kommunister

     2. Jag läser tidningar från flera länder i "västvärlden", till exempel Guardian, Jerusalem Post och Haaretz. Utmärkta tidningar. Tror uppriktigt sagt inte att du skulla gilla dem heller.

   1. Se där, med journalistiskt arrogans ska man förminska relevanta fakta, för en slutkläm" alla läskunniga förstod var ett ironiskt raljerande.

    Du är gräslig, med en ängslig text, där du inte vet på vilken fot du ska stå, väljer du angripa någon helt ovidkommande, inför det enorma ansvar som ankommer, ett sådant uppenbart ogenomförbart beslut.

    1. Uppriktigt sagt är ditt inlägg obegripligt. Exakt vad i bloggen är det du har invändningar mot?

  1. Det beror på vad du menar med papperslös. Om du menar att det är en person som saknar ID-handlingar, så är svaret ja. Det finns inget krav att du ska ha id-handlingar för att söka asyl. En person som befinner sig i konflikt med myndigheter kan exempelvis ha svårt att få tag i id-handlingar. Tyvärr spelar också flyktingsmugglare en roll: de uppmanar ofta asylsökande att slänga id-handlingar. I andra fall kan id-handlingar ha gått förlorade under resan. Men då får identitet mm utredas på andra sätt.

   Om du menar en papperslös som har fått nej på sin asylansökan och ändå håller sig kvar, så blir det svårare. Men här måste nog en jurist svara på detaljerna. Jag vet inte om det finns exempel på att sådana personer har fått uppehållstillstånd.

   1. Då är ju frågan?hur kan man bedöma dessa människor när man inte vet vilka de är eller var dom kommer ifrån?
    Eller går man bara på deras egna ord,ja då börjar man ju förstå när du säger att så stor procent bedöms har giltiga skäl till att beviljas asyl.
    Med andra ord är det väldigt många människor i landet helt egalt ,på väldigt lösa grunder.

    1. Det finns en rad olika metoder att avgöra vad de kommer ifrån. Redan när asylansökan avslås så finns en bedömning om vilket land personen kommer från. Däremot kan det bli så att vissa asylsökande inte tas emot.

     1. Det var ju inget direkt svar av dig..frågan var ju hur man bedömer vederbörande rätt till asyl
      när man ej vet var den kommer ifrån eller vem det är.

     2. Okej, du undrar hur man behandlar asylansökan när personer inte har ID. Ja, frågan ska egentligen ställas till Migrationsverket. Men man kan till exempel arbeta med att identifiera vilken dialekt eller vilket språk en person talar. Om en person säger att han kommer från staden X, så kan handläggaren ställa detaljerade frågor om just den staden. En person som har svåra tortyrskador, har ju troligen också utsatts för tortyr. Det finns ganska mycket som kan göras. Inte heller en ID-handling är hundraprocentig. Men ungefär 40 procent av de syriska asylsökande har faktiskt id-handlingar.

 4. Frågan kommer ju att bli hur man ordnar en massutvisning på bästa sätt. Migrationsverkets operative chef har ju redan låtit förstå att många av de som kommer att få beslut om avslag på sin ansökan om asyl inte går att visa ut. Varför? Pga. att vederbörande inte har någon idhandling!

  Trots alla reella och påhittade hinder mot denna planering tror jag det är viktigt att Sverige genomför sin planering. Det kommer säkerligen bli avvikelser från denna, men det är viktigt att markera att man måste förhålla sig till gällande lagstiftning. Hänvisningar till resursbrist, etc. håller inte. Har vi lagar ska de efterlevas.

  I övrigt tror jag att detta "uppvaknande" endast är ett i raden av många som kommer att följa. Oavsett hur många asylsökande som Sverige kommer att få ta emot, och hur många av dessa som får stanna, kommer denna era innebära inledningen på en ny period i svenskt samhällsliv. Det kommer återstå många höga trösklar som måste överbryggas innan vi på allvar kan säga att även Sverige är generöst i sitt flyktingmottagande och månar om de som kommer hit som flyktingar, när dessa människor ska integreras i vårt samhälle och bli svenskar.

 5. Vart skall vi göra av med alla pengar som blir över?

  80000st personer och dessa kostar 800K/mån. Det blir ca 64000 MILJONER över varje år.

  Skulle nog göra en del skillnad inom äldrevården och skolan.

    1. Det görs inte stora besparingar "överallt". Däremot sker det hela tiden rätt stora förändringar inom vården. Nya behandlingsmetoder ska in. Gamla behandlingsmetoder ska ut. Jag brukar säga att vården är i en permanent strukturkris. Och det beror dels på att samhället förändras. Dels att det sker framsteg inom forskning mm.

     1. Man gör besparingar på nästan 100 miljoner inom äldre vården , tala sanning för en gångs skull.

     2. I Örebro kommun ska det göras nedskärningar i bl a hemsjukvården. Det är korrekt. Men långsiktigt har vården i Sverige fått mer resurser, inte mindre.

   1. Absolut inte på långa vägar tillräckligt! När man ser de exempel som nu rullar i nyheter med äldre som nekas boende fast de uppenbarligen ej kan bo hemma, oroliga anhöriga som sliter sitt hår och där vissa får ta ledigt från jobbet för att t.ex. ta hem sin gamla mamma ja då kan i alla fall jag hålla mig för skratt när siffrorna för flyktingarna kastas i ansiktet! När varenda kollega inom vården bävar för den dag de själva hamnar på hemmet eller behöver hemtjänst då är det f-n dags att ta och vakna upp och inse att de "extra" pengar som nu skulle tillkommit inte räcker på låååånga vägar!

    1. Vården har fått mer pengar. Vi har exempelvis betydligt fler läkare i förhållande till antal invånare i dag jämfört med 70-talet. Även antalet sjuksköterskor har blivit fler. Även de senaste tio åren har vården fått mer pengar.

     1. Så Ströman du ser inga besparingar i samhället för att klara av invandringen ?

     2. Varje utgift för ett samhälle måste givetvis vägas mot andra utgifter. Så ja, måste vi lägga mycket pengar på flyktingförläggningar mm, blir det mindre över till annat. Men helhetsbilden är till exempel följande: Vi har en bättre läkartäthet, fler sjuksköterskor per invånare mm än vad vi hade för tio eller 20 år sedan. På tio år har vården fått 14 procent i ökade resurser. Ökade utgifter på grund av befolkningsökning, löneökningar mm var på 10 procent.

      Det allra viktigaste är att vi får upp sysselsättningen bland utlandsfödda.

     3. Vad hjälper fler läkare och sjuksköterskor äldrevården!? Det blir väl inte fler platser på boendena för alla som behöver bara för att det kommer ett gäng extra läkare på t.ex. USÖ!

     4. Sammantaget har vården fått mer resurser, inte mindre. Om jag skulle behöva äldreomsorg kommer jag inte att acceptera den standard som rådde exempelvis på 70-talet.

   2. . Vi har ju under alla år läst hur vi tjänar på invandringen och hur välutbildade alla är, så detta blir ju en ekonomisk förlust eller ?

     1. Du tjatar ständigt med sådana påståenden. Men citera vad jag skrivit och bemöt, så kan vi diskutera.

     2. Det har du visst. Du visat och skrivit om att människor som kommer hit inte behöver ett antal år som svenskar behöver innan dom är i arbetslivet.

     3. Det är också korrekt. Efter nio år är det noll procent (förhoppningsvis) av svenskfödda som är i arbetslivet. Efter nio år är det mer än hälften av utlandsfödda. Bland utlandsfödda män är för övrigt sysselsättningen kring 70 procent. Där någonstans ligger också gränsen för när invandringen inte blir en ekonomisk börda, enligt ekonomen Jan Ekberg.

      Det jag däremot har konstaterat rätt många gånger är att Sverige är ett av de länder i Europa som har starkast statsfinanser och bäst sociala förmåner. Slutsats: Det finns en rad andra faktorer än invandringen som betyder mer för ett lands ekonomi.

 6. Varför tar du aldrig upp Irland dom exempel på länder dom har en blomstrande ekonomi och minimal invandring ? Vad det häller kostnaderna har vu ju bara sett toppen av ett isberg då inte den totala kostnadsmassan kommit än. Det är klart att om vi får hit 160000 invandrare så måste det på verka antal arbetstillfällen i tex sjukvården men den bekostas av skatter. Och inte finns det en uppsjö av arbetslösa sjukvårdsbiträden.

  1. För bara några år sedan beviljade internationella valutafonden och en rad EU-länder (även Sverige) nödlån till Irland på över 760 miljarder kronor, för att landet skulle ta sig ur en djup ekonomisk kris.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *