En oväntad EU-debatt om migration

Migrationsfrågorna tog en oväntat stor plats på mötet i Bryssel. Men egentligen är det oväntade inte så oväntat ändå. Migration kommer att vara en dominerande fråga under det kommande året – och kanske även nästa.

Här är besluten i korthet:

EU:s gränsmyndighet Frontex uppmanas att samarbeta med Nato för att övervaka gränserna. Och det finns en poäng med att Nato kopplas in – eftersom Turkiet är med i Nato. Så här står det i beslutet:

”Europeiska rådet välkomnar Natos beslut att bistå vid spaning, övervakning och kontroll av olagliga passager i Egeiska havet och uppmanar samtliga Natomedlemmar att aktivt stödja denna åtgärd. EU, framför allt Frontex, bör samarbeta nära med Nato.”

Mellan raderna uttrycker EU-ledarna missnöje med Turkiet, samtidigt som de välkomnar att Turkiet exempelvis har öppnat arbetsmarknaden för syriska flyktingar.

”Vi behöver se en väsentlig och hållbar minskning av antalet olagliga inresor från Turkiet in i EU. Detta visar att ytterligare, resoluta insatser krävs även från Turkiets sida för att säkerställa att handlingsplanen faktiskt genomförs.”

När det gäller hanteringen av flyktingströmmar från Balkan och in i EU säger EU-ledarna följande:

”De fortsatta och oförminskade irreguljära migrationsströmmarna längs västra Balkanrutten fortsätter att vara ett allvarligt problem som kräver att man vidtar ytterligare samordnade åtgärder och slutar att systematiskt ”vinka igenom” människor samt slutar att vidta icke samordnade åtgärder längs rutten, med beaktande av de humanitära konsekvenserna för de drabbade medlemsstaterna.”

Dessa rader kan tolkas som kritik mot rätt många av medlemsländerna. Det är ju flera länder (bland annat Sverige, Tyskland och Danmark) som ”vinkat förbi” flyktingar. Och en rad andra länder har vidtagit åtgärder som absolut inte varit samordnade med resten av EU.

Sedan har vår egen statsminister Stefan Löfven fått igenom en rad på slutet:

”Asylsökande har inte rätt att välja i vilken medlemsstat de ska söka asyl”.

Detta har i och för sig även gällt tidigare. Men för Stefan Löfven är detta beslut ett steg på vägen mot en mer samordnad asylpolitik. Den asylsökande ska söka asyl i EU – sedan fördelar EU de asylsökande.

 

Publicerat av

Lars Ströman

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *