Flyktingar som kommer efter 20 mars ska tillbaka till Turkiet

Nu finns det en preliminär överenskommelse mellan Turkiet och EU-länderna om hur flyktingkrisen ska hanteras. Den innebär bland annat följande:

Flyktingar som kommer till Grekland efter ett fastställt datum ska återsändas till Turkiet. Jag har fått lite olika uppgifter. En säger att det ska gälla de som kommer efter midnatt den 20 mars (alltså från och med måndagen den 21 mars). En annan säger att det gäller även de som kommer på söndagen. Men även då gäller att det ska ske någon form av individuell prövning av asylskäl. Kollektiva utvisningar är förbjudna enligt EU:s lagstiftning.

Den turkiska regeringen är missnöjd med att de tre miljarder euro som utlovats av EU utbetalas för långsamt. EU och Turkiet ska därför gemensamt arbeta för att finna konkreta projekt som pengar kan utbetalas till.

EU går med på att öppna ytterligare ett kapitel i förhandlingarna om turkiskt EU-medlemskap, närmare bestämt kapitel 33, som handlar om budgetfrågor. Sedan tidigare har kapitlet om ekonomisk politik öppnats.

Jag noterar att EU därmed väntar med de svåra kapitlen 22 och 23 som handlar om rättsstaten och medborgarnas rättigheter.

Överenskommelsen har nu också ha godkänts av EU:s medlemsländer, inklusive Cypern (som tidigare motsatt sig att EU skulle öppna ytterligare förhandlingskapitel med Turkiet)

 

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *