Finanspolitiska rådet säger saker som regeringen inte vill höra

Här slänger jag bara ur några citat ur Finanspolitiska rådets rapport, som jag tycker är intressanta:

”Rådet noterar att det finns en betydande avvikelse mellan det finansiella sparandet och vad överskottsmålet kräver trots att ekonomin är på väg in i högkonjunktur.”

”Regeringen var tidigare tydlig med att en princip om att finansiera alla reformer krona-för-krona gällde, vilket kunde ses som ett åtagande att stärka det strukturella sparandet i den takt som fullt finansierade reformer innebar. Rådet noterar att denna princip har övergivits.”

”Utgiftsutvecklingen är oroväckande inom flera områden.”

”Rådet bedömer att regeringen inte kommer att nå sitt mål om lägst arbetslöshet inom EU till 2020.”

”Lägre ingångslöner har troligen små effekter på den samlade sysselsättningen, men effekterna kan vara större för svaga grupper. Vi bedömer att riskerna är begränsade för att avsteg från nuvarande lägstalöner ska spilla över i lägre löner även för andra grupper.”

Publicerat av

Lars Ströman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *