Finlands och Sveriges försvar växer ihop?

Den finska tidningen Keskisuomalainen skriver att Sveriges och Finlands flygvapen kommer att genomföra gemensamma övningar. I september ska det ske i Sverige. Månaden efter i Finland. Till detta ska lägga samarbete om exempelvis anskaffning av materiel, samverkan om övervakning av Östersjön med mera.

Att två länder övar ihop betyder ju inte automatiskt att de lovar att försvara varandra om det värsta skulle hända. Men det är uppenbart att Sveriges försvar alltmer växer ihop med andra länders. Och övningarna hålls ju inte för skojs skull. De hålls för att det är tänkbart att de båda ländernas flygvapen har nytta av vara väl samövade.

Finlands förre utrikesminister Erkki Tuomioja talade öppet om möjligheten av en svensk-finsk försvarsallians. Så har svenska politiker aldrig uttryckt sig. Finland har också en något mer öppen hållning gentemot Nato än Sverige. I korthet säger Finland ”inte nu, men kanske senare” medan den nuvarande regeringen i Sverige säger ”aldrig”. För att få lite större politisk samsyn över blockgränserna borde Sverige säga ungefär som Finland – ”inte nu, men kanske senare”.

 

Publicerat av

Lars Ströman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *