Visst behövs socialtjänsten i kampen mot IS

Ibland uttrycks ett förakt för socialtjänsten när kampen mot IS kommer på tal. Men omhändertagandet av tre barn i Örebro är ju ett konkret exempel på att socialtjänsten behövs. Bakgrund: Barnens pappa är misstänkt för bedrägeri och han har under en period suttit häktat. Han har  enligt uppgifter från polisen kopplingar till en extrem grupp och har gjort en serie resor till utlandet. Det ska i och för sig sägas att dessa uppgifter ska betraktas med en viss försiktighet. Det säger också förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsrätten säger att det finns en risk att pappan tar barnen med sig och sticker till Mellanöstern.

Barnens mamma har varit drivande bakom ärendet. Socialtjänsten har utrett ärendet – och förvaltningsdomstolen i Karlstad har bedömt att risken för barnen är så pass stor att de ska omhändertas och ges ett skyddat boende. Det är alltså tack vare socialtjänstens samarbete med mamman som ärendet har kunnat drivas till förvaltningsdomstolen.

 

 

Tal under röda fanor, landets väl och klyftor

I dagens demonstrationer har företrädare för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet talat om klyftor. Underförstått: Vi måste minska klyftorna. Min inställning är en annan. I korthet: Ja, vi ska bekämpa fattigdom, men inte rikedom. Ja, vi ska sätta in en rad åtgärder för att städerskan, undersköterskan med flera ska få bättre villkor – vi ska ge dem alla möjligheter att vidareutbilda sig och att komma vidare i livet.

Jag kan ge dem som vill bekämpa klyftor ett halvt rätt. Även civilingenjören som tjänar 50 000 kronor och den som fått ett arv på tio miljoner kronor har ett intresse att städerskan, undersköterskan, den arbetslöse med flera kan leva ett hyggligt liv. Det är en solidaritet som vi behöver. Och det kan innebära att civilingenjören får  betala mer i skatt än undersköterskan.

Men för att problematisera det hela: Om alla höginkomsttagare och miljonärer skulle flytta från landet. Ja, då skulle klyftorna minska avsevärt. Men skulle Sverige bli ett bättre land? Skulle läget för undersköterskan och städerskan bli bättre?