Okej, Storbritannien – hur vill ni ha det?

Britterna har bestämt sig för att lämna EU. Men det är först nu som vi kommer att börja se vad alternativet att lämna EU innebär. Det är först nu som Brexit-alternativet kommer att börja konkretiseras. Det är nu som Storbritannien måste formulera hur landet vill ha sin relation till EU – efter att ha lämnat unionen.

Om en brittisk biltillverkare vill sälja till EU måste bilen uppfylla EU:s krav. Om en brittisk tillverkare av gräsklippare vill sälja till EU måste den uppfylla EU:s bullerkrav. Om ett brittiskt företag vill sälja tjänster i EU måste företaget uppfylla EU:s krav. Om Storbritannien vill vara med i det som – utan Storbritannien – är marknad med 440 miljoner invänare, så kommer EU:s lagstiftning att gälla även i Storbritannien – även om landet inte är med.

Men det är inte en självklarhet att Storbritannien får det erbjudandet. Det vet finansmarknaderna. Så därför faller pundet och börserna. En BBC-reporter konstaterade att det faller mer än under finanskrisen 2008.

Segraren i denna folkomröstning är i första hand Vladimir Putin. Han vill gärna splittra EU. Han är irriterad över EU:s  sanktioner mot Ryssland. Han är irriterad över att det finns en politisk union i Europa som fungerar som motvikt till det diktatoriska Ryssland. Den motkraften kommer nu att försvagas.

 

 

 

Handlingsplan för Oxhagen börjar förverkligas

För en tid sedan skrev jag en längre text om läget i Oxhagen, där jag presenterade sju punkter om hur läget i området kan förbättras.

En del av de punkterna är nu på väg att förverkligas. Den allra första och viktigaste är att se till att det finns fler vuxna i området. Där pågår nu anställningar av ett 20-tal fritidsledare och fritidsassistenter, varav sju eller åtta ska jobba i Oxhagen.

Punkt ett i mitt förslag till handlingsplan var fler vuxna i området. Men det återstår en del. Jag skulle framför allt vilja att polisledningen offentligt förklarar att den nu har en plan för att få bort den öppna narkotikahandeln i Oxhagen och andra områden. Jag skulle också vilja se hur kommunen utnuyttjar LVU-lagen om omhändertagande av ungdomar som är på glid.

Jag konstaterar också ännu en gång att riksdagspartiernas hållning till utsatta områden är att inte bry sig. Det visar gårdagens riksdagsdebatt. Det var en debatt som var långt från verkligheten i Oxhagen.

Hela förslaget till handlingsplan kan du läsa här.

 

Lag om sexbrott förbereddes i skottsäker bunker

Somalia är på väg att få en lagstiftning mot våldtäkt. Ett litet steg framåt. Men det kommer att ta tid innan somaliska kvinnor som våldtagits får upprättelse.

Jag läser i en artikel i tidningen Foreign policy om svårigheterna som somaliska kvinnor som kämpar för detta möter. Den nuvarande lagstiftningen kan dateras till den koloniala tiden på 30-talet. Den betecknar våldtäkt mer som ett brott mot allmän moral än som ett brott riktat mot en individ.

Somaliska kvinnor som anmält våldtäkt har ibland mötts av motanklagelser att de skulle vara prostituerade.

Men saker och ting kanske börjar hända. I en skottsäker bunker satt ett antal representanter för den somaliska regeringen, givarländer, afrikanska unionen och FN för att formulera en ny och modernare lagstiftning. Lagen skrevs först på engelska. Men när den ska översättas till somaliska blev det nya problem. Det somaliska skriftspråket etablerades så sent som på 70-talet. Och det är inte alltid lätt att hitta rätt ord när en lagtext ska översättas.

Förhoppningsvis går lagen så småningom igenom i parlamentet. Men sedan kommer nästa problem. Den ska ju tillämpas också. Det skulle i bästa fall kunna fungera i huvudstaden Mogadishu. Men det blir betydligt svårare med tillämpningen en bit utanför huvudstaden. I områden som kontrolleras av terrororganisationen Al-Shabab är det satt i system att utnyttja kvinnor sexuellt.

Och i de områden som inte kontrolleras av Al-Shabab råder ofta en informella rättvisa, där förlikning sker efter överenskommelser mellan klaner. Det är inget konstigt att det blir så. När staten är frånvarande skapar människor sina egna rättssystem.

Så vägen till rättssäkerhet för Somalias kvinnor är mycket lång. Men den har i varje fall påbörjats.

När jag skulle välja bild till den här artikeln hade jag lite problem. Skulle jag välja en genrebild av somaliska kvinnor? Nja. Jag valde till slut den här bilden av somaliska kvinnliga poliser. Dels för att visa att somaliska kvinnor inte bara är förtryckta. Här finns också många starka kvinnor som tar strid för både sina egna och andras rättigheter. Dels för att fler kvinnliga poliser också kommer att behövas för att effektivt bekämpa sexualbrott – och ge kvinnliga brottsoffer ett bra bemötande.

Fler somaliska kvinnliga poliser är ett steg framåt. Men det kommer att ta lång tid innan våldtagna kvinnor i Somalia för upprättslse Arkivbild: Farah Abdi Warsameh/TT-AO
Fler somaliska kvinnliga poliser är ett steg framåt. Men det kommer att ta lång tid innan våldtagna kvinnor i Somalia för upprättslse
Arkivbild: Farah Abdi Warsameh/TT-AP

 

 

 

Kinas folkvalda president hyllar EU

Jag har tjatat om det några gånger. Men jag gör det gärna igen. Kina har faktiskt en folkvald president. Hon heter Tsa Ing-wen och är Taiwans president. Hon tillträdde i maj.

För några dagar sedan höll hon ett tal på Europeiska handelskammaren i Taiwan. Hon pratade naturligtvis om handeln mellan Taiwan och EU. Hon hyllade fredsprojektet EU. Hon talade om vikten av att vidareutveckla samarbetet mellan Taiwan och EU. För övrigt har även Taiwan använt modellen ekonomisk integration för politiska syften. Relationerna med Kina har intensifierats. Handeln har växt. Miljontals kinesiska turister besöker Taiwan varje år.

Det är bara det att Taiwan inte har diplomatiska relationer med ett enda EU-land. EU prioriterar relationen med den kommunistiska diktaturen i Kina. Det enda europeiska land som har formella diplomatiska förbindelser med Taiwan är Vatikanen.

Men de politiska förändringar som Tsai Ing-wen har tillkännagivit talar just för närmare förbindelser mellan Taiwan och Europa, inte minst Sverige. Hon vill satsa på att utveckla trygghetssystemen i landet. Det innebär att Taiwan vill närma sig den sociala modell som gäller  i de flesta europeiska länder.

Det börjar komma förfrågningar från journalister i Taiwan om att besöka Sverige, speciellt för att titta på den svenska äldreomsorgen.

Intresserad av EU och Sverige: Taiwans nya president Tsai Ing-wen. Foto Chiang Ying-ying/TT-AP
Intresserad av EU och Sverige: Taiwans nya president Tsai Ing-wen. Foto Chiang Ying-ying/TT-AP

Här är några nyckelmeningar i domen om romregistret

Här är några viktiga meningar ur domen om polisens romregister, där staten döms till skadestånd. Det är rätt rejäl sågning av statens ståndpunkt.

”Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv…”

”Genom vad vittnet XX berättat är det utrett att kringresande har varit en historiskt vanligt förekommande benämning av romer bland svenska myndigheter, inklusive polisen.”

”Det är samtidigt ostridigt att ingen av kärandena har förts in registret för att de varit misstänkta för brott. De har också förekommit i ett register hos Polismyndigheten i Skåne trots att de alla är bosatta i Stockholmsområdet.”

”De omständigheter som framgår ovan är sammantagna sådana att det finns stark anledning att anta att kärandenas personuppgifter har behandlats i Kringresanderegistret enbart på grund av etnicitet. I enlighet med de principer som Europadomstolen uttalat ska det därför presumeras att så har skett.”

”Staten har anfört att kärandena förts in i Kringresanderegistret i anledning av ett utredningsuppslag i augusti 2011. Staten har dock inte åberopat någon bevisning till styrkande av detta, med hänvisning till att underlag har gallrats och att de involverade tjänstemännen hos Polismyndigheten inte minns vad uppslaget gällde. Staten har därmed inte förmått motbevisa den uppkomna presumtionen om diskriminering.”

Seger för romerna – men också för rättsstaten

Tingsrätten ger 30 000 i skadestånd för de elva romer som fanns i Skåne-polisens register över ”kringresande”.  Vi återkommer till detta i morgondagens ledare. Det handlar inte bara om romers rättigheter. Det handlar om att våra myndigheter har att följa de lagar som gäller. Det gäller oss alla!

En uppseendeväckande del av domen är följande:

”Staten har anfört att kärandena förts in i Kringresanderegistret i anledning av ett utredningsuppslag i augusti 2011. Staten har dock inte åberopat någon bevisning till styrkande av detta, med hänvisning till att underlag har gallrats och att de involverade tjänstemännen hos Polismyndigheten inte minns vad uppslaget gällde. Staten har därmed inte förmått motbevisa den uppkomna presumtionen om diskriminering.”

Det är uppseendeväckande att justitiekanslern kom med ett så uruselt underlag. Om underlag var så dåligt, så borde staten ha gett sig. Det är illa att staten tar strid i domstol i en sådan fråga.

36 procent av palestinier på Västbanken stöder knivattacker

Enligt den israeliska tidningen Haaretz stöder 36 procent av palestinierna på Västbanken knivattackerna mot Israel. I Gaza är stödet hela 75 procent. Det är utgångspunkten för en ledarkrönika som jag nu håller på att skriva.

Tyvärr finns det mycket som talar för att attacken i Tel Aviv som dödade fyra personer blir framgångsrik. Det blir ännu svårare att få igång en fredsprocess i området. Mer om detta i morgondagens NA.

Kameraövervakning även i Oxhagen?

För en tid sedan lade jag i all blygsamhet fram mitt eget program för att förbättra läget i Oxhagen. Detaljerna kan du läsa här. En av punkterna var ett kameraövervaka Oxhagen.

Och då blir det intressant att Kammarrätten nu har gett klartecken för kameraövervakning av Rinkeby. ”Kammarrätten bedömer att den mycket allvarliga och omfattande våldsbrottslighet som förekommer … gör att övervakningsintresset väger över det starka integritetsintresse som gäller i områdena”, skriver Kammarrätten.

Nu vill jag understryka två saker: 1. Det är inte säkert att den omedelbara effekten av kameraövervakning blir att minska brottsligheten. Många brott sker i affekt. Och då spelar det ingen roll att det sitter en kamera eller två i området. Men kameror kan bidra till utredningar av brott, till exempel genom att identifiera de skyldiga. 2. Kameror får inte bli en ursäkt för att trappa ner andra typer av åtgärder.

 

Riksdagsdebatt om bland annat Oxhagen

Den 17 juni genomför riksdagen en debatt om stenkastning mot blåljuspersonal, typ det som har uppmärksammats i Oxhagen.

Jag fruktar att det blir en debatt som inte är särskilt konstruktiv. Slagorden kommer att staplas på varandra om behovet av hårdare straff och fler poliser.

Roger Haddad från Liberalerna säger att partiet inför debatten kommer att presentera konkreta förslag, men han vill inte säga vad förslagen innehåller ännu.

Mycket kan göras för Oxhagen, men lite av det kan beslutas av riksdagen. Redskapen finns lokalt. Och redskapen finns redan i dag. Det är dödfött att lägga fram förslag om skärpta straff som kanske kan trädas i kraft om ett par år. Det är redan kriminellt att kasta sten mot polis och ambulans.

Men skulle jag ge ett konkret förslag så är det att underlätta för kommunernas socialtjänst att helt enkelt tvångsomhänderta de ”värstingar” som ägnar sig åt att organisera stenkastning. Och då skulle mitt förslag vara: Se till att staten tar över en stor del av kostnaden för tvångsvården av unga illbattingar. Det gör det lättare för socialtjänsten att ingripa tidigare. Gör det Roger Haddad, så kommer jag att skriva ledare och bloggar till stöd för dig!

 

Varför inte ett delmål för klimatet år 2018?

I dag antar kommunstyrelsen en klimatplan för Örebro kommun. Jag kan väl säga så här: Den kommer inte att läsas brett ute bland hushållen. Men den borde användas som slagträ i kommande politiska debatter.  Men då borde målen brytas ner mera.

Till exempel så här: Under åren 2000-2014 minskade klimatutsläppen från den egna verksamheten med 37 procent. Men målet för 2020 är 80 procent. Då borde det inför valet 2018 finnas ett delmål som säger något om hur nära kommunen är att uppnå målet. Oavsett hur det blir med den saken så är det en relevant fråga att prata om i valrörelsen som börjar om ungefär två år.

Mer om kommunens klimatmål i morgondagens huvudledare.