Varför inte ett delmål för klimatet år 2018?

I dag antar kommunstyrelsen en klimatplan för Örebro kommun. Jag kan väl säga så här: Den kommer inte att läsas brett ute bland hushållen. Men den borde användas som slagträ i kommande politiska debatter.  Men då borde målen brytas ner mera.

Till exempel så här: Under åren 2000-2014 minskade klimatutsläppen från den egna verksamheten med 37 procent. Men målet för 2020 är 80 procent. Då borde det inför valet 2018 finnas ett delmål som säger något om hur nära kommunen är att uppnå målet. Oavsett hur det blir med den saken så är det en relevant fråga att prata om i valrörelsen som börjar om ungefär två år.

Mer om kommunens klimatmål i morgondagens huvudledare.

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *