Seger för romerna – men också för rättsstaten

Tingsrätten ger 30 000 i skadestånd för de elva romer som fanns i Skåne-polisens register över ”kringresande”.  Vi återkommer till detta i morgondagens ledare. Det handlar inte bara om romers rättigheter. Det handlar om att våra myndigheter har att följa de lagar som gäller. Det gäller oss alla!

En uppseendeväckande del av domen är följande:

”Staten har anfört att kärandena förts in i Kringresanderegistret i anledning av ett utredningsuppslag i augusti 2011. Staten har dock inte åberopat någon bevisning till styrkande av detta, med hänvisning till att underlag har gallrats och att de involverade tjänstemännen hos Polismyndigheten inte minns vad uppslaget gällde. Staten har därmed inte förmått motbevisa den uppkomna presumtionen om diskriminering.”

Det är uppseendeväckande att justitiekanslern kom med ett så uruselt underlag. Om underlag var så dåligt, så borde staten ha gett sig. Det är illa att staten tar strid i domstol i en sådan fråga.

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *