Jahapp, känner du dig taggad att följa debatt om regionindelning?

Just nu inleder Regionfullmäktige i Örebro en debatt om en kommande regionindelning. Örebro skulle bli en del av en Svealandsregion.

Vänsterpartiet säger nej till Svealand, men kan tänka sig ”en region bestående av Örebro län, Värmland, Västmanland och Sörmland”.

Moderaterna och Liberalerna skriver i sitt yttrande att förslaget om en Svealandsregion är ”riktigt dåligt för Örebro län”.

Sverigedemokraterna skriver att ”hälso- och sjukvården har ytterst lite att tjäna på större organisationer”.

I huvudförslaget inför regionfullmäktige, undertecknat av regionrådet Marie-Louise Forsberg-Fransson heter det följande: ”Region Örebro menar att större regioner innebär att det nya landstinget i Svealand får en kraftfullare röst nationellt och internationellt. Det nya länet får också en ökad samlad kapacitet när det gäller att t ex skapa effektiv sjukvård och kollektivtrafik”.

Uppriktigt sagt: Jag tror det är svårt att mobilisera en folklig opinion vare sig för eller emot en regionbildning. Men vänta bara, den dagen regionen ska fatta beslut om Lindesbergs  eller Karlskoga lasarett – då kommer engagemanget att växa.

 

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.