Fyra länder överkörda i EU

Tjeckien, Slovakien, Ungern och Rumänien blev överkörda av EU:s justitie- och inrikesministrar. EU-länderna har nu fattat ett majoritetsbeslut om att fördela 120 000 flyktingar mellan länderna.

1997 följde jag det toppmöte som inledde processen mot EU-medlemskap för en rad länder i Öst- och Centraleuropa. De ville markera gemenskapen med Västeuropas demokratier. De gick dessutom med i Nato. Men EU är inte vilken gemenskap som helst. EU har mänskliga fri- och rättigheter inskrivna i fördraget. Det finns därtill en särskild stadga om medborgerliga rättigheter. Alla EU-länder är förpliktade att låta människor söka asyl. 25 av medlemsländerna omfattas därtill av EU:s gemensamma asylpolitik.

Jag anser därför att det är bra att de fyra länderna blev överkörda. De sökte sig till EU. De ville vara med i gemenskapen av Europas demokratier. Det går inte smita från ansvar, om Europa drabbas av en flyktingkris.

Problemet med flyktingar är givetvis inte löst med dagens beslut. Men majoriteten av EU-länder har markerat att de som vill vara med i EU också omfattas av förpliktelser. Förpliktelser som inte bara gäller när det är vackert väder. De gäller också när det blåser motvind.