Det lär bli mer om försvaret

Så var det Finlands tur att jaga u-båtar. Det är i sig noterbart, tidigare har det, i varje fall utåt och med stor publicitet, bara handlat om svenska insatser. Den ryska reaktionen är som när Sverige jagade u-båtar. Förlöjligande i ryska medier, nu riktade mot försvarsminister Carl Haglund (Sfp).

I Sverige visar en opinionsmätning i SvD att alliansväljare tycker att det blev för lite pengar till försvaret i den breda uppgörelsen, medan rödgröna väljare tycker att det räcker eller är för lite. Bland alla väljare är det fler som tycker att försvaret får för lite än för mycket eller tillräckligt.

Ganska väntade siffror, och visar att uppgörelsen innebar att båda sidor fick ge efter. Utan uppgörelsen hade det varit svårt för de rödgröna partierna att gå såpass här långt, medan ÖB, FP och många alliansväljare kräver mer till försvaret.

Rysslands fortsatt aggressiva uppträdande lär ge nya argument för att stärka försvaret både här och i Finland.  Sista ordet om försvarsanslagen lär knappast vara sagt med försvarsuppgörelsen.

Låga fossilpriser pressar kärnkraft

28-led-kärnkraft-2

Ska stängas. Vattenfall tänker stänga kärnkraftverket Ringhals i förtid.

Foto: TT

 

 

Så slår Miljöpartiets önskan in. Minst två kärnkraftverk stängs tidigare än beräknat. Folkpartiet beklagar.

Som framgår av Ekot är beslutet ironiskt på flera sätt. För de låga energipriserna beror till stor del på frackingtekniken, som gör gas och olja billigt.

Problemet med baskraft för förnybara men väderberoende energikällor som sol och vind kvarstår, och nedlagda kärnkraftverk gör att mer fossila bränslen behövs som reserv och baskraft.

Otäckt maktspel i Kina

Den kinesiske politikern Bo Xilai har fått sparken. Nu anklagas hans fru Gu Kailai för att ha varit med och mördat en brittisk affärsman. Typiskt diktaturbeteende när anklagelser om mord dyker upp i “lämpliga” tillfällen. Ger en obehaglig inblick i ett brutalt maktspel i en sluten diktatur.

RA

Omvända roller om breda uppgörelser

Partiledaren Jan Björklund höll ett tydligt och engagerat tal på Folkpartiets riksmöte. Det är tydligt att han vill fortsätta och visa medlemmarna att det finns ett bredare register än skolpolitiken. Folkpartiet knyter nu an till socialliberala vårdtraditioner genom kravet på ”en laga mat i hemmet” garanti i hemtjänsten, även om kravet i sak verkar väl detaljreglerande.

Björklund upprepade sin kritik av försvarsuppgörelsen. Det var för lite pengar och för otydliga satsningar. För den som har varit med ett tag känns det hela bekant. Men partierna har bytt plats.

Så här brukade Moderaterna förr kritisera Folkpartiet för uppgörelser med Socialdemokraterna. De var för små förändringar till det bättre, Folkpartiet hade sålt sig för billigt.

Folkpartiet brukade svara med att peka på konkreta förbättringar, och på att det var bättre att få med Socialdemokraterna med på att det inte gick att fortsätta som förut.

Så byt ”Folkpartiet” mot ”Moderaterna” och vice versa, och byt ”skatter” mot ”försvar”. Då kan ledare, tal  och inlägg från förr nog kännas riktigt aktuella..

Fel att lova mer än man tänker hålla

Det har sina risker att lova mer än man klarar att hålla. Det ser S-MP-regeringen ut att råka ut för.

Den ligger lågt på minnesdagen av folkmordet på kristna i dåvarande osmanska riket.  Regeringen sänder ingen representant till minnesceremonin i Turkiet och gör inget nytt uttalande vid en manifestation i Sverige. Frågan ska i stället ses över.

I dagens ledare VLT-ledare krävdes att regeringen borde slå fast att det var ett folkmord på kristna i osmanska riket under första världskriget. Regeringspartierna S och MP hade med, tillsammans med V och några borgerliga riksdagsledamöter med knapp majoritet drivit igenom i riksdagen att det var ett folkmord. Den dåvarande borgerliga regeringen tyckte att andra än parlament skulle bedöma historiska händelser.

Undrade om att regeringen kanske ändå skulle komma med ett uttalande under dagen , men så blir det tydligen inte. I stället påminns vi om hur farligt det är med överbud i opposition.

Då är det lockande att locka väljare med storstilade löften. I Sverige finns numera många människor vars släkt eller vänner själva drabbades av folkmordet. De kan förväntas gilla tydliga ställningstaganden.

Men som regering blir det svårare. Förbindelserna med Turkiet är viktiga, fler länder än Sverige har haft svårt att sätta ned foten.

Det är dock ingen ursäkt. Före valet fanns inga och eller men. Men nu måste frågan plötsligt  beredas.

Det borde inte vara så svårt, då partierna visste vad de tyckte innan de fick makten. Men de åsikterna gäller tydligen inte längre.

Respekten för politiker undergrävs när de på detta sätt har en linje i opposition och en annan i regeringen.

Inga stängda dörrar i Finland

23-led-sipilä

Öppen för det mesta. Centerledaren Juha Sipilä har regeringsonderar i Finland.

Foto: TT

De finska regeringsförhandlingarna har börjat. Onekligen annorlunda än här. Centerledaren och blivande statsministern Juha Sipilä talar med alla och har inga knäckfrågor hittills. Men däremot känsliga frågor.

Noterbart är också att andelen svensktalande eller fullt tvåspråkiga i riksdagen är klart större än de svenskspråkigas andel av befolkningen.

Det är ändå märkligt att där inte finns något huvudspår ännu. Det hade varit bättre att förorda en regering, men sedan varit beredd att att pröva andra alternativ om de partierna inte kan enas.

Socialdemokraterna  SDP har förlorat flera val i rad och fick bara 16,5 procent av rösterna. I Helsingfors är partiet klart mindre än De gröna. Partiet borde därför ha goda skäl att gå i opposition för att kunna återhämta sig.

Men många i partiet tycks vilja vara med i en ny regering. Inom partiet finns också konflikter, den förra partiledaren Jutta Urpilainen röstades bort.

Ett skäl för S-medverkan skulle för regeringsbildaren Sipilä kunna vara att det då skulle vara lättare att få parterna att nå en uppgörelse om låga eller inga löneökningar. Finland har en kostnadskris, och kan genom euromedlemskapet inte devalvera. Men för Socialdemokraterna kunde priset bli högt att fortsätta att föra åtstramningspolitik i regeringen.

Ideologiskt borde en borgerlig regering med Centern, Samlingspartiet  (M) och Svenska folkpartiet  (SFP) kunna enas om en tydlig linje. Men det räcker inte, Sannfinländarna eller De Gröna måste också med.

Rödmylla med SDP och Centern har prövats förut, men vore som tidigare nämnts ett väl högt pris för SDP:s möjligheter att komma igen som ett stort parti. Även det alternativet behöver kompletteras med ett eller två av SFP, Sannfinländarna och De Gröna.

Det mest rimliga vore en bas med Centern, Samlingspartiet och SFP. Sedan får regeringsförhandlingarna avgöra om Sannfinländarna ges ansvar.

Ställer Sannfinländarna villkor om försämrad ställning för svenskan eller en ännu hårdare invandringspolitik bör de ställas utanför. Annars kan de prövas och få se att det är svårare att ta ansvar än att opponera. Innehållet bör avgöra.

Däremot bör centerveteranen och inbitne Nato-motståndaren Paavo Väyrynen (C) hållas borta från ministerposterna. Han är en märklig kvarleva från Finalandiseringen och Kekkonenstiden.

 

Parodiskt om torgföreskrifter och kommunalt positivt "snömos"

Tekniska nämnden har bestämt sig om torghandlarnas föreskrifter. Reglerna ska ses över, men det kommer att ta en bra stund. Under tiden gäller dagens regler, så det blå tältet måste bort.

Det finns argument för att hålla fast vid likabehandlingsregeln. Men samtidigt har en stark opinion visat sig för att kommunens regler är för stelbenta.

Då kunde åtminstone tonen i pressmeddelandet vara mer positiv. Här handlar det mest om att det är en lång process att se över reglerna, snarare än om att nämnden faktiskt tycker att dagens regler ter sig otidsenliga och att översynen bör ske så skyndsamt det går.

Stelbent svar, helt enkelt. Knappast innovativt, trivsamt eller inriktat på samverkan.

Därför blir pressmeddelandet nästan parodiskt, då det efter namnet på ordföranden finns några meningar om hur Västerås har en mångårig tradition av innovativa lösningar, och att staden är trygg och trivsam. Där samverkan i olika former föder framgång.

Gissar att de här meningarna alltid finns med i pressmeddelanden från Västerås stad för att lyfta fram hur bra det är här. Västerås är långt ifrån ensamt om sådant berömmande nyspråk.

Den här typen av positivt snömos kan allmänt bli en smula tröttsamt. Men här blir det snarare pinsamt.

 

Här följer hela pressmeddelandet:

Torgföreskrifterna ses över men ingen dispens för blått tält

Pressmeddelande  •  2015-04-22 08:46 CEST

De lokala ordningsföreskrifterna för torghandel ska ses över. Det beslutade en enig teknisk nämnd på tisdagen. Under tiden blir det ingen dispens för den torghandlare som struntat i reglerna och har ett blått tält. De nuvarande reglerna ska tillämpas tills kommunfullmäktige beslutar om de nya ordningsföreskrifterna.

I de nuvarande reglerna från 2004 står bland annat att markisväven ska vara vit eller grönvitrandig.

Anledningen till att torghandlaren inte får dispens för avvikande färg är att alla torghandlare ska behandlas lika. Torghandlaren med blå tältduk har haft torgplats sedan 2009 och är väl medveten om reglerna för färgsättning. Han har skrivit under avtal där han lovat att följa reglerna.

I höstas påtalade tekniska kontoret för torghandlaren att reglerna för färg måste följas. Tekniska nämnden kan inte tillämpa olika regler för torghandlare som följer reglerna och torghandlare som väljer att inte anpassa sig till reglerna.

Att se över de lokala föreskrifterna för torghandel är en demokratisk process där många parter ska ges tillfälle att lämna synpunkter. Det är viktigt att upprätthålla en likvärdig och transparent myndighetsutövning för torghandeln även framöver under denna tid och inte godtyckligt ställa olika villkor till olika torghandlare.

För mer information:
Jazmin Pettersson, ordförande tekniska nämnden, Västerås stad, 073-837 24 10

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Klåfingrigt om moms

frimärke

Numera momsfritt.  EU-domstolen har förbjudit Sverige att ta ut moms för frimärken.

Foto: TT

 

 

 

EU-domstolen har beslutat att Sverige inte får ta ut moms på frimärken och posttjänster. Det leder tydligen enligt Ekoinslaget till ökade kostnader, men lägre porto.

Hur går det ihop? Ökande kostnader borde väl behöva mötas med högre porto. Fast bortfallet när momsavdraget försvinner kanske ändå är mindre än att momsen på portot tas bort. Tydligen ska organisationer med begränsad eller ingen avdragsrätt för moms kunna kräva tillbaka pengar.

Det kan finnas skäl för att ta bort momsen när allt färre skickar brev eller för att det är en viktig tjänst för dem som fortsatt vill ha utskick i brevlådan hellre än i datorn eller mobilen.

Men det är något Sverige gott kunde få bestämma på egen hand.

 

Skotska nationalister i fotspår från Québec

20-nicola-sturgeon

Utbrytardrottning. De skotska nationalisternas ledare Nicola Sturgeon vill påverka brittisk politik och samtidigt att Skottland lämnar den brittiska unionen.

Foto: TT 

 

De skotska nationalisterna i SNP får mycket uppmärksamhet i den brittiska valrörelsen. I dag publiceras SNP:s manifest, där partiet lovar att arbeta för bättre villkor i hela Storbritannien. De andra partierna är av naturliga skäl skeptiska till att samarbeta med ett parti som vill bryta ut en del av landet.

Opinionsmätningarna visar ett mycket starkt stöd för SNP, som slår igenom ännu mer genom det systemet med enpersonsvalkretsar. SNP kan minst 40 kanske mer än 50 av Skottlands 59 platser.

Utvecklingen i Skottland påminner nästan spöklikt om hur det gick i huvudsakligen franskspråkiga Québec i Kanada. Där var det också folkomröstning om utbrytning och separatisterna, likt i Skottland ledde på upploppet. Men till slut vann motståndarna en knapp seger och Kanadas enhet bevarades.

Men separatisterna styrde i Québec och försökte mucka gräl med centralregeringen. De som BQ hade också ställt upp i det federala parlamentsvalet och vunnit huvuddelen av de 75 platserna i Quebec, som har 20-25 procent av alla platser i parlamentet.

Brittiska parlamentet har 650 platser, så Skottland har en mindre andel platser än Québec. BQ ställde till stor oreda i kanadensisk politik, men nådde inte ändå fram.

De kanadensiska Liberalerna var separatisternas ärkefiende, och de fick egen majoritet i parlamentet och hade uppemot 20 platser i Québec. Efter några val fick De  Konservativa majoritet. Då var frågan inte längre lika laddad, och Liberalerna hade vunnit provinsvalen i Québec. I förra federala parlamentsvalet kollapsade BQ.

Här kan det bli annorlunda i Storbritannien. I dagsläget ser inget parti ut att få majoritet och då blir SNP, som vägrar att samarbeta med De Konservativa (Tories),  ett tänkbart stödparti åt Labour.

Parallellen med Kanada talar för att det bästa blir om Labour får bilda regering. De är starkare än Tories i Skottland och väcker mindre negativa känslor. Den brittiska unionen lär fortsatt vara i fara om De Konservativa vinner valet på att spela på engelsk rädsla för SNP och samtidigt ytterligare retar upp skotska väljare.