Parodiskt om torgföreskrifter och kommunalt positivt "snömos"

Tekniska nämnden har bestämt sig om torghandlarnas föreskrifter. Reglerna ska ses över, men det kommer att ta en bra stund. Under tiden gäller dagens regler, så det blå tältet måste bort.

Det finns argument för att hålla fast vid likabehandlingsregeln. Men samtidigt har en stark opinion visat sig för att kommunens regler är för stelbenta.

Då kunde åtminstone tonen i pressmeddelandet vara mer positiv. Här handlar det mest om att det är en lång process att se över reglerna, snarare än om att nämnden faktiskt tycker att dagens regler ter sig otidsenliga och att översynen bör ske så skyndsamt det går.

Stelbent svar, helt enkelt. Knappast innovativt, trivsamt eller inriktat på samverkan.

Därför blir pressmeddelandet nästan parodiskt, då det efter namnet på ordföranden finns några meningar om hur Västerås har en mångårig tradition av innovativa lösningar, och att staden är trygg och trivsam. Där samverkan i olika former föder framgång.

Gissar att de här meningarna alltid finns med i pressmeddelanden från Västerås stad för att lyfta fram hur bra det är här. Västerås är långt ifrån ensamt om sådant berömmande nyspråk.

Den här typen av positivt snömos kan allmänt bli en smula tröttsamt. Men här blir det snarare pinsamt.

 

Här följer hela pressmeddelandet:

Torgföreskrifterna ses över men ingen dispens för blått tält

Pressmeddelande  •  2015-04-22 08:46 CEST

De lokala ordningsföreskrifterna för torghandel ska ses över. Det beslutade en enig teknisk nämnd på tisdagen. Under tiden blir det ingen dispens för den torghandlare som struntat i reglerna och har ett blått tält. De nuvarande reglerna ska tillämpas tills kommunfullmäktige beslutar om de nya ordningsföreskrifterna.

I de nuvarande reglerna från 2004 står bland annat att markisväven ska vara vit eller grönvitrandig.

Anledningen till att torghandlaren inte får dispens för avvikande färg är att alla torghandlare ska behandlas lika. Torghandlaren med blå tältduk har haft torgplats sedan 2009 och är väl medveten om reglerna för färgsättning. Han har skrivit under avtal där han lovat att följa reglerna.

I höstas påtalade tekniska kontoret för torghandlaren att reglerna för färg måste följas. Tekniska nämnden kan inte tillämpa olika regler för torghandlare som följer reglerna och torghandlare som väljer att inte anpassa sig till reglerna.

Att se över de lokala föreskrifterna för torghandel är en demokratisk process där många parter ska ges tillfälle att lämna synpunkter. Det är viktigt att upprätthålla en likvärdig och transparent myndighetsutövning för torghandeln även framöver under denna tid och inte godtyckligt ställa olika villkor till olika torghandlare.

För mer information:
Jazmin Pettersson, ordförande tekniska nämnden, Västerås stad, 073-837 24 10

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Publicerat av

3 reaktioner till “Parodiskt om torgföreskrifter och kommunalt positivt "snömos"”

  1. Bra rutet. Pinsamt är bara förnamnet. Är det så här vi värnar om, att staden skall leva och att det mångkulturella/ mångfalden skall omhuldas, då är det verkligen dags att säga ifrån. Bra skrivet!
    Torsten Lund

  2. Hur många andra torghandlare finns det? Har någon frågat dem om de har nått emot det blå tältet?

  3. Jag tycker det är fullständigt hårresande att personerna som sitter i dessa nämnder och beslutande organ, kan vara så inskränkta och "små" i sitt tänkande… Vi betalar eran lön, så se till att göra skäl för den…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *