Tveksamma partipolitiska poäng mot S om kvotering

Socialdemokraterna vill inte skriva in jämn könsfördelning i stadgarna. Partistyrelsen varande för att det vore olyckligt och att det i nästa steg riskerar krav på representation efter ålder eller etnicitet i stadgarna.

Genast är borgerliga politiker och opinionsbildare ute med anklagelser om hyckleri. S vill minsann kvotera börsbolagens styrelser, men inte det egna partiets.

Här vore det bättre att lyfta fram argumentens styrka än att ta enkla partipolitiska poäng. Socialdemokraterna försvarar sig med att de har infört kvotering utan stadgar. Om börsbolagen är lika duktiga ska de också slippa kvotering i lag.

Så det finns en logik i Socialdemokraternas linje. De säger: Gör som vi kräver, annars blir det lagstiftning. Ingen vidare respekt för andra organisationers rätt att självständigt fatta egna beslut. Men knappast hyckleri.

Det vore bättre att använda argumenten när sakfrågan om kvoterade bolagsstyrelser diskuteras. För det är ett av de tyngsta argumenten mot lagstadgad könskvotering att det lätt blir följdkrav om att fler grupper ska kvoteras, Inte minst i dessa tider när etnicitet och ”vithet” lyfts fram så mycket i politiken.

Därför vore det bättre att använda Socialdemokraternas argument som viktiga skäl emot kvotering när sakfrågan diskuteras än att larma om hyckleri.

Det riskerar snarare att leda till att S för att behålla ansiktet fattar beslut om att ändra stadgarna. Vilket i sak vore olyckligt.  Det viktiga är väl argument och beslut i sakfrågan kvotering, inte att komma åt Socialdemokraterna?

 

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *