Se upp när domstolar fattar politiska beslut

En domstol i Nederländerna har beslutat att regeringen måste minska växthusgasutsläppen. Motivet var att hotet mot miljön är så allvarligt att regeringen orsakar skada om den inte agerar snabbare. Domslutet har fått stöd från aktivister och fler stämningar ska komma i andra länder.

Så brukar det vara. Domslut som går i den riktning man själv gillar får stöd, domslut som går åt motsatt håll får kritik för att politisera juridiken.

Det kan finnas tillfällen då domstolar behöver ingripa, men då bör det snarare handla om situationer där regeringens åtgärder direkt hotar mänskliga och demokratiska rättigheter.

Problemet med domslut i politiskt känsliga frågor är att domarna kan inte ställas till svars i demokratiska val. I praktiken kan egna politiska åsikterna påverka domsluten. USA:s högsta domstol är ett varnande exempel på en politiserad domstol, där domarna delas in efter politisk tillhörighet. Jurister har heller inget direkt ansvar för hur domsluten verkställs, utan det överlämnas ändå åt politikerna.

Så även om det är viktigt med beslut om att förbättra miljön bör de fattas av politiker efter val och politisk debatt hellre än av domstolar.

 

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *