Demografin spökar i stora delar av Europa

Ekot har ett inslag om att en hel del ungrare lämnar landet. I någon mån på grund av den oroande politiska utvecklingen, men främst för att löner och villkor är bättre i andra EU-länder. Så är det i fler länder som Rumänien, Polen eller Lettland och Litauen med flera.

Här finns flera paradoxer. Storbritannien, som får många av de här ambitiösa och välutbildade invandrarna, vill begränsa den fria rörligheten i EU. Flera av de här länderna har inte bara utvandring, utan låga födelsetal. Det kan på sikt ge en besvärlig och krävande befolkningsminskning. Men ändå är motståndet mot invandring och att ta emot asylsökande stort.

I bifogade länk finns redovisas födelsetal med mera i världen. Sverige har för Europa ganska höga födelsetal och skulle behöva en ganska liten nettoinvandring för att undvika befolkningsminskning. Men vi tar i förhållande till befolkningen emot flest flyktingar i Europa, medan länder med utvandring och låga födelsetal flyr ansvaret för att hjälpa flyktingar. Undantagen är Tyskland och Österrike, som både har låga födelsetal och tar emot många flyktingar.

Psykologiskt kan det vara svårt att vilja ta emot invandrare hellre än att först försöka locka tillbaka de i den egna befolkningen som har flyttat ut. Men många lär hur som helst stanna i sina nya hemländer.

Så inställningen i Ungern med flera länder är varken realistisk eller rationell. Däremot sorglig.

 

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *