Det bästa blir det godas fiende om friskolor och flyktingbarn

Friskolornas riksförbund vill få möjligheter att ta emot nyanlända elever. De får de inte enligt gällande  lagstiftning.

Verkar märkligt, inte minst mot den pågående debatten. Där kommer attacker mot friskolor för att de skulle bidra till ökad segregering och inte behöver ta ansvar för nyanlända elever. Så visar det sig att de är förbjudna enligt lag.

Så kan det bli i politiken. Lagen är till för att friskolorna inte ska kunna välja och vraka bland de sökande. De måste följa en kölista. Allt för att undvika uppdelning och segregation.

Av naturliga skäl är det omöjligt för nyanlända att ha en lång kötid. De kan därför inte komma i fråga för populära friskolor, där föräldrar som är snabbt framme med att anmäla barnen kommer först. Vilket istället kan leda till ökad segregation.

Här är det uppenbart att den nya läget med många nyanlända elever gör att reglerna måste ändras, och det så snabbt som möjligt. Friskolor bör snarare åläggas att avsätta platser för nyanlända elever för att insatserna ska fördelas bättre mellan olika skolformer.

Begränsat Vab-fusk bör hållas efter

Enligt SR har fuskandet med vab  ökat sedan kravet på intyg tog bort. Det är föga förvånande, med minskad kontroll och intygskrav brukar fusk öka.

Men det handlar alltjämt om små tal. Totalt kostade vab-frånvaro Försäkringskassan  2013 fem miljarder kronor, och i år har det betalats tillbaka 32 miljoner kronor. En procent av fem miljarder är 50 miljoner. Enligt TT menar Försäkringskassan att det inte finns några belägg för ökat fusk.

Nu finns det förstås ett mörkertal, men trots allt överväger fördelarna med att ta bort intygskravet. Det kostade arbetstid och trassel för personal och föräldrar. Var hela tiden skeptisk till hela apparaten, och stödde avskaffandet.

Däremot är det viktigt att med stickprov hålla efter fuskandet. Här säger sig Försäkringskassan enligt TT  ha blivit bättre, även om Inspektionen för socialförsäkringen ifrågasätter om kontrollen är tillräcklig. Kanske kunde i avskräckande syfte fler upptäckta fall av misstänkt fusk polisanmälas. Nu är det enligt SR 29 procent. Redan det är en ökning med hur det var tidigare.

Farligt läge i Turkiet

turkiet-2

Vinnaren.  President Erdogans AK-parti får egen majoritet i parlamentet i Turkiet.

Foto:

 

Turkiets maktfullkomlige president Erdogan ser ut att ha lyckats. Han vill att presidenten, det vill säga han själv ska få mer makt. När hans AK-parti gick tillbaka i förra valet och förlorade majoriteten drev Erdogan fram ett nyval och därefter följde kris på kris. Vapenvilan med kurdiska PKK bröts, gränskontrollen minskade vilket ökade flyktingströmmen till Europa dramatiskt, Turkiet förklarade sig villigt att ingripa mot IS, men angrep också kurdiska IS-motståndare och oberoende media blev än hårdare pressade. Valrörelsen blev våldsam med flera blodiga attentat.

AK-partiets kampanj byggde på budskapet att de oss majoritet för att stoppa kaoset. Välj tryggheten. Det tycks ha lockat över tillräckligt många väljare för att räcka till egen majoritet i parlamentet. Trots att oron till stor del är skapad och framprovocerad av AK-partiet.

Efter valet lät premiärminister Davutoglu också mer försonlig och talade om att starta fredsprocessen igen med PKK..  Valutan stärktes också.

Det bästa vore om AK-partiet nu kunde lugna ned situationen sedan makten är säkrad. Risken är dock påtaglig att Erdogan fortsatt stärker greppet om makten och underminerar demokrati och yttrandefrihet ytterligare. Samhällsklimatet kan också bli mer konservativt och islamskt dominerat när AK-partiet stärker greppet.

EU kan ha bidragit till Erdogans seger genom att vara mycket tillmötesgående för att få hjälp att minska antalet asylsökande. Tyskland och Angela Merkel har inför flyktingkrisen bytt fot och blivit mer vänligt inställt till Turkiet.

Mycket står på spel. Sverige och EU måste trots Erdogans starka förhandlingskort stå upp för mänskliga rättigheter och demokrati.

Om situationen förvärras drabbas främst människorna i Turkiet. Men skulle förtrycket öka så att de flesta turkar får rätt till asyl i EU kan det handla om tiotals miljoner flyktingar. Det vore en oerhörd utmaning, som kunde få dagens läge framstå närmast som en tebjudning.